Ubezpieczenia to temat rzeka. Jedne po prostu musimy wykupić, bo taki obowiązek nakłada na nas prawo, na inne możemy się zdecydować lub nie. Istnieje mnóstwo rodzajów ubezpieczeń. Samych ubezpieczeń obowiązkowych mamy ponad 160. Na szczęście większością zupełnie nie musimy się interesować. Warto jednak wiedzieć o tych najbardziej powszechnych, których brak prowadzi do przykrych konsekwencji. Pokrótce je opiszemy, a potem przejdziemy do ubezpieczeń nieobowiązkowych.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wymienia 4 rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń, są to:

  • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • OC rolników,
  • ubezpieczeniu budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenia, których wymóg posiadania wynika np. z umów międzynarodowych.

Pewne ubezpieczenia obowiązują jedynie konkretne grupy zawodowe. Na przykład samodzielni księgowi mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, z którego pokrywane będą ewentualne mandaty karno-skarbowe. W sumie takich mniej powszechnych tzw. „szczegółowych” ubezpieczeń jest, jak wspominaliśmy, około 160. Jednak dla większości z nas najważniejsze jest pamiętanie o tym pierwszym – OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Poza obowiązkowymi ubezpieczeniami jest jeszcze sporo nieobowiązkowych, o których warto wiedzieć, bo mogą nam się przydać. W zasadzie pula takich ubezpieczeń wciąż się poszerza. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Ubezpieczenia nieobowiązkowe

Ubezpieczenia nieobowiązkowe to takie, które możemy wykupić, ale nie musimy. Sami decydujemy też jak długo będziemy z nich korzystać.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie ma zapewnić wypłacenie konkretnej kwoty pieniężnej wskazanej przez nas bliskiej osobie, w razie naszej śmierci. W pewnych wariantach może też zabezpieczać nas finansowo, w momencie kiedy poważnie zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi.

Ubezpieczenie zdrowotne

Dzięki niemu możemy korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej. Gwarantuje też odszkodowanie w przypadku poważnej choroby na przykład na pokrycie kosztów ewentualnego leczenia szpitalnego bądź operacji.

Ubezpieczenie rakowe

To rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego. Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania w razie wykrycia choroby nowotworowej. Pieniądze z odszkodowania pomagają pokryć kosztowne leczenie.

Ubezpieczenia wypadkowe

NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli w skutek wypadku np. złamiemy rękę lub stracimy wzrok, w ramach ubezpieczenia otrzymamy odszkodowanie. Im większy będzie nasz uszczerbek na zdrowiu, tym większą kwotę dostaniemy.

Ubezpieczenie turystyczne

To ubezpieczenie chroni nas podczas zagranicznych wyjazdów. Pokrywa koszty leczenia, akcji ratunkowych lub transportu medycznego. Można je wykupić w wersji rozszerzonej o gwarancję odszkodowania za opóźnienie lotu bądź utratę bagażu.

Dobrowolne ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej)

Nie należy go mylić z obowiązkowym OC kierowcy. To ubezpieczenie działa w sytuacji, kiedy niechcący wyrządzimy komuś krzywdę, np. zjeżdżając na nartach złamiemy komuś nogę. Wtedy odszkodowanie poszkodowanemu wypłaci nasz ubezpieczyciel. Takie OC może też obejmować nieumyślne zniszczenie czyjegoś mienia, gdyby się na przykład okazało, że na tych nartach rozbiliśmy komuś telefon.

Ubezpieczenie mieszkania

Nazywa się je też ubezpieczeniem od ognia i wydarzeń losowych. W podstawowej wersji obejmuje ono wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy nasz dom lub mieszkanie zostanie zniszczone na skutek pożaru lub innych wydarzeń losowych. Rozszerzona wersja obejmuje też rzeczy, które znajdują się w nieruchomości.

Ubezpieczenie od kradzieży

To ubezpieczenie gwarantuje wypłatę w razie włamania i kradzieży naszej własności. Jest to rodzaj ubezpieczenia mieszkania.

Ubezpieczenie AC (Autocasco)

To ubezpieczenie chroni nas w sytuacji kiedy spowodujemy wypadek i uszkodzimy swój samochód. Wtedy z naszego AC otrzymamy odszkodowanie na pokrycie kosztów szkód. AC może też chronić przed kradzieżą pojazdu.

Ubezpieczenia techniczne

Są skierowane do przedsiębiorców. Mają chronić maszyny i sprzęt elektroniczny przed uszkodzeniami, jakie mogą powstać w czasie prac montażowych lub budowlanych.

Ubezpieczenia transportowe

Chronią transportowane ładunki. Mogą obejmować zarówno transport krajowy, jak i międzynarodowy.

Ubezpieczenia rolne

Z nich pokrywa się szkody wynikłe ze zniszczenia upraw. Mogą też obejmować zwierzęta, pasieki lub mienie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Jak widać istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń. Na rynku działa też sporo ubezpieczycieli. Wybierając dla siebie ubezpieczenie warto nie tylko porównać oferty różnych firm, ale też przyjrzeć się temu, jak wygląda wypłacalność odszkodowań w danej firmie. Nie chodzi przecież tylko o to, żeby mało płacić, ale też o to, żeby w sytuacji faktycznej potrzeby otrzymać pieniądze od swojego ubezpieczyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *