Rynek energii w Polsce

Rynek energii w Polsce obejmuje energię elektryczną, gazową (gaz ziemny), ciepłownictwo i paliwa płynne. Dążenie UE do stworzenia jednolitego i konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazowej, znacząco wpływa na kierunki zmian, jakie dynamicznie zachodzą w ostatnim czasie we wspomnianych obszarach. Dla konsumentów zwykle widoczne są w postaci wahań cen, ale tak naprawdę zmiany zachodzą w […]