O czym chcesz poczytać na blogach?

Zrzeszenie

STRONA STARTOWA :D

:)Link 21.04.2010 :: 10:36 wyżyj się (13)
:)


everyone says hi! :D


Link 25.04.2010 :: 19:15 wyżyj się (19)
:PLink 26.04.2010 :: 17:47 wyżyj się (8)Link 28.04.2010 :: 19:38 wyżyj się (5)


Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta


Do końca kwietnia Rektorzy szczecińskich uczelni wyższych mieli odpowiedzieć na list Prezydenta dotyczący przejęcia przez którąś z uczelni opieki nad klubem Kontrasty. Do tej pory klub może jednak już nie istnieć. Zrzeszenie Studentów Polskich wypowiedziało Waldemarowi Kulpie umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- Chcemy by pan Kulpa opuścił budynek jak najszybciej, najlepiej do końca tego miesiąca i nie później, niż do końca maja – mówi Patryk Stanisz przewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. Powodem wypowiedzenia umowy właścicielowi Kontrastów jest niespłacony czynsz.
Waldemar Kulpa jest winny Zrzeszeniu 40 tysięcy złotych. To nie pierwsza sytuacja, kiedy opłata za wynajmowane pomieszczenia przekłada się w czasie. Przez ostatnie 10 lat, jak Waldemar Kulpa sam przyznaje, podobne sytuacje miały miejsce niejednokrotnie i zawsze udawało się z nich wyjść. – Rozkładaliśmy.

sowa

Strona główna > Czechy, Polityka, Rzeczpospolita Polska, Słowacja, Tożsamość Narodu Polskiego, Wiadomości, Świat, Świat > Swiatowe Zrzeszenie Byłych Czechosłowackich Więźniów Politycznych potrzebuje pomocy!

Swiatowe Zrzeszenie Byłych Czechosłowackich Więźniów Politycznych potrzebuje pomocy!

25 Czerwiec 2011 sowa Dodaj komentarz Przeskoczenie do uwag

Stefan Kosiewski, František Bednár, tajomník SZČPV i predsedníčka SZČPV Elena Bačkorová.

Stowarzyszenie byłych więźniów politycznych Czechosłowacji z siedzibą w Popradzie to społeczne zrzeszenie protagonistów walki narodów europejskich o wyzwolenie spod komunizmu.

Ludzie, którzy lata całe przesiedzieli we więzieniu, żeby narody nasze nie utraciły swojej pamięci o wolności i godności, stawiają dzisiaj za własne, z trudem zarobione pieniądze, pomniki.

DZS Wrocław

W szczególności w młodych badaczy i nauczycieli akademickich, jest inwestycją zarówno w rozwój uczelni, jak i jej studentów.

 

Dostrzegając emancypacyjny potencjał edukacji, nie zgadzamy się na traktowanie jej jak towaru. Nie podzielamy optymizmu strony rządowej w kwestii finansowania badań przez sektor biznesowy. Obawiamy się, że sponsorowanie uczelni przez tzw. „otoczenie społeczno-gospodarcze” doprowadzi to do powstania „lepszych” studiów – tych finansowanych, i „gorszych” – niefinansowanych oraz stanie się to pretekstem do zmniejszania środków publicznych na edukację. Komercjalizacja szkolnictwa wyższego zawsze prowadzi do ideologizacji nauczania. Uczelnie stają się zależne od interesów prywatnych przedsiębiorstw, co stanowi zagrożenie dla swobody dyskursu naukowego, która jest warunkiem sine qua non autonomii uniwersytetu, rozwoju badań naukowych i wolności nauki.

 

Zdajemy sobie sprawę z ogromnej roli, jaką pełni szkolnictwo wyższe w kształtowaniu postaw obywatelskich, demokratyzacji państwa, zachowaniu i rozwijaniu dorobku kulturalnego i naukowego, a także w życiu społeczno-gospodarczym. Wiemy, że ma ogromny wpływ na rzeczywistość i rozwój Polski, gdy jest odpowiednio finansowane. Dziś jest tak, że rząd przerzuca koszty edukacji na studentów i pracowników szkolnictwa wyższego. Nie możemy się na to zgodzić.

 

Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie

 

 

Kefir 2010 – szczepionki, pneumokoki, HPV, terroryzm władzy, media i społeczeństwo, NWO i polityka

Im jednak w okrutny sposób. To było morderstwo w majestacie prawa. Historia cynicznej zdrady jest porażająca. Tragedia trwała latami.
Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” po raz pierwszy obchodziliśmy przed rokiem. Ale dlaczego akurat 1 marca? Tego dnia, w 1951 r., zginęli członkowie IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – najliczniejszej tajnej organizacji w powojennej Polsce.
Potraktowano ich bezlitośnie. Spośród czterech Zarządów WiN, jakie ludowa władza zdołała wyaresztować, ten był ostatnim. Czterech prawdziwych Zarządów – zastrzeżmy – bo miał powstać jeszcze jeden, tym razem już fikcyjny i w całości kontrolowany przez bezpiekę.

Czym było Zrzeszenie WiN w powojennej Polsce? I na czym polegał tragizm jego sytuacji,  od chwili zawiązania aż do pojmania jego ostatnich szefów?
W przededniu nowej okupacji
Już w roku 1943 stawało się jasne, że Polska stoi przed groźbą nowej okupacji. Zaczęto więc tworzyć struktury, które mogłyby zastąpić w takich warunkach antyhitlerowskie podziemie. Tak powstały plany tajnej organizacji “NIE”. Miała ona łączyć cechy AK i władz cywilnych, a jej głównym celem miała być samoobrona i podtrzymywanie morale polskiego społeczeństwa w oczekiwaniu na wojnę Zachodu z ZSRR.
Ciosem dla tej konspiracji były jednak akcja “Burza” i powstanie warszawskie – po prostu wielka liczba.

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL

Wniósł duży wkład
w ochronę zbiorów archiwalnych przed zniszczeniem lub wywiezieniem do III Rzeszy. W 1941 r. został zaprzysiężony do ZWZ-AK pod pseudonimem “Mnich”. Pełnił funkcję drużynowego, a następnie zastępcy dowódcy plutonu. Po rozwiązaniu Armii Krajowej w styczniu 1945 r. stracił kontakt ze swoimi zwierzchnikami  i kolegami z konspiracji.

Jan Kot odnalazł Müncha w archiwum i zaproponował mu podjęcie działalności w nielegalnej organizacji niepodległościowej mającej na celu zdobycie dla kraju całkowitej niepodległości….Kot przychodził do archiwum przeciętnie raz lub dwa razy w miesiącu, przynosząc Henrykowi Münchowi na przechowanie kolejne archiwalia Zrzeszenia “WiN”.

….Obydwaj archiwiści zostali aresztowani w konsekwencji rozbicia przez Urząd Bezpieczeństwa II Zarządu Głównego WiN. ..

Münch natomiast zasiadł na ławie oskarżonych wspólnie z działaczami
II Zarządu Głównego – z prezesem Zrzeszenia ppłk. Franciszkiem Niepokólczyckim na czele i kilkoma osobami z PSL, m.in.: Stanisławem Mierzwą, Karolem Buczkiem i Mieczysławem Kabatem. Celem procesu i olbrzymiej akcji propagandowej, która mu towarzyszyła, było udowodnienie związków legalnego PSL z “niele-galnym” WiN i wykazanie szkodliwości stronnictwa.