O czym chcesz poczytać na blogach?

źródła prawa

egzaminprawo

18:50, rint
Link Dodaj komentarz »
7.Umowa międzynarodowa, rozporządzenie i prawo miejscowe jako źródła prawa,

Umowę międzynarodową ratyfikuje prezydent, ratyfikacje niektórych umów wymaga zgody Sejmu, wyrażonej w ustawie. Należą do nich takie umowy jak:

- pokoju, sojuszy, układów politycznych i wojskowych

- wolności, praw.

Szkolenia bhp różne informacje i przmyślenia

To art. sześćdziesiąty szósty, który daje takie prawo każdemu obywatelowi Polski. Wiedzieliście o tym, że już na poziomie Konstytucji jest to regulowane? To pokazuje znacznie bhp.

Szczegółowy sposób realizacji tego konstytucyjnych praw określają ustawy prawa pracy oraz regulacje dotyczące poszczególnych branż. Najważniejszą regulacją określającą prawa i obowiązki zakresie bhp jest oczywiście Kodeks pracy. Podstawowe uregulowania kodeksowe w zakresie bhp znajdują się w dziale X kodeksu dotyczącym bhp, w dziale VII dotyczącym ochrony pracy kobiet i w dziale IX dotyczącym ochrony pracy młodocianych.

Natomiast art. 9 Kodeksu pracy wskazuje na inne źródła prawa, szczególnie układy zbiorowe i inne porozumienia zbiorowe, np. akty wewnątrzzakładowe stanowione w formie regulaminów i statutów.

Podzielę się :
Szkolenia bhp Warszawa
Szkolenia bhp Warszawa
Szkolenia bhp Warszawa

.

glebiazycia.wordpress.com

Dawno porzuciłam tego typu lektury, gdyż zauważyłam co za nimi idzie – chęć zarobku. Tysiące tytułów, setki autorów, ten sam temat, w inne oprawki ujęty… Pomyśleć ile drzew można by oszczędzić, gdyby ludzie, zamiast kupować te książki, sięgnęli by do źródła. Prawa rządzące światem się nie zmieniły od XIX wieku

Teraz przejdę do rzeczy najistotniejszej. Jest jedna pozycja, którą warto przekazać Wam w całości, zamiast tworzyć z niej setki artykułów… Bo mogłabym i tak zrobić:.

Tam wszystko, o czym już słyszałam, a to od całej zgrai Sekretu, czy nawet od Eckhart’a Tolle (“Potęga teraźniejszości”), nawet są tam prawdy Huny, lecz ujęte piękniej, dostojniej i jakby bardziej personalnie.

Możesz tu znaleźć tematy dotyczące prawa przyciągania (czyli setki książek zawartych w jednym rozdziale); temat Eckharta Tolle’a czyli dlaczego całym sobą należy się skupiać na jednej rzeczy oraz dlaczego warto zapomnieć o przeszłości, jaki jest cel życia oraz Twojego rozwoju; trochę o intuicji i.

administracjaa8.blog


1)  Poprawka z przedmiotu " Prawo karne i prawo wykroczeń " z dr Sawickim odbędzie się dnia 25 czerwca 2011r. o godzinie 9:00-14:00, w sali 409 WP. 
- wydaje mi się że bedzie można zrobić wpis podczas poprawki.

2) Poprawka:
Instytucje i źródła prawa UE: 30.06. godz. 15-16 (stacjonarne i niestacjonarne), sala 409 WPA

Wpisy
05.07.2011 godz. 15:00 sala 221 WZP (ul. 28 czerwca 213/215).

3)  Wyniki u prof. dr hab. E. Kosińskiego  Bądą  w czwartek

4) istnieje możliwość.

Wiedza o Społeczeństwie

Epizod 1. Konstytucja RP
Znajomość Konstytucji jest niezbędna na maturze z WOSu. Ale w codziennym życiu też się przydaje. Jako obywatele demokratycznego państwa, powinniśmy znać przynajmniej kilka podstawowych informacji z najważniejszego źródła prawa w Polsce. Konstytucja ma XIII rozdziałów i 243 artykuły. Rozpoczyna się preambułą(arengą), czyli wstępem, który zawiera odwołanie do tradycji historycznych I i II RP, wartości oraz Invocatio Dei, czyli odwołanie do Boga.

Z prawnego punktu widzenia... - Onet.pl Blog

Treść tekstu źródłowego. Moim zdaniem nie różni się to niczym od prezentacji fragmentu takiego tekstu, zakończonego znakiem (…) oraz linkiem do pełnej jego wersji, Podobnie należałoby oceniać umieszczanie np. skanu fragmentu tekstu z zakodowanym w nim linkiem do źródła. Jakkolwiek bowiem określać sposób, widocznego dla potencjalnego użytkownika, wizualnego oznaczenia (link, zdjęcie czy fragment materiału prasowego), chodzi o prezentacje elementu źródła. Co ważne, źródła, do którego prawa przysługują innemu podmiotowi niż właściciel strony linkującej. Pojawia się zatem odpłatne (bo przynoszące korzyść materialną) korzystanie z cudzej własności intelektualnej, problem stricte prawny.