O czym chcesz poczytać na blogach?

Zobowiązania

Sprzedam spółkę z o.o. , kupię spółkę

Stronie podmiotów publicznych i partnerów prywatnych, warto rozważyć realizację przedsięwzięcia PPP za pomocą spółki komandytowo-akcyjnej. Ta forma spółki nie jest w Polsce zbyt rozpowszechniona. Jej małe zaznajomienie i brak popularności bierze się być może stąd, że do naszego prawa została ona wprowadzona dopiero w styczniu 2001 r. wraz z wejściem w życie ustawy kodeks spółek handlowych.

Spółka komandytowo-akcyjna to taka spółka osobowa, w której za zobowiązania spółki co najmniej kupię spółkę jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczeń oraz co najmniej jeden wspólnik (akcjonariusz) nie odpowiada za zobowiązania. Ustawa o PPP przesądziła, że podmiot publiczny może być tylko akcjonariuszem.

Odpowiedzialność partnerów za projekt


Z pewnością forma spółki komandytowo-akcyjnej jest dobrym.

Kredytowo

Może więc mieć tylko jednego udziałowca (i zarazem jedynego wspólnika) albo może ich być dwóch, kilku lub jeszcze więcej. Jest tylko jedno ograniczenie a mianowicie takie, że założycielem jednoosobowej spółki z o.o. nie ma prawa być inna jednoosobowa sp. z o.o. Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. wymaga decyzji sądu. Umowa spółki z o.o. zawierana jest w formie aktu notarialnego. Od momentu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego spółka posiada osobowość prawną. Za zobowiązania (czyli za długi) tej spółki nie odpowiadają jej wspólnicy. Taką odpowiedzialność może jednak ponosić Zarząd spółki (prezes, wiceprezes) jeżeli nie złoży na czas wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. który kiedyś wynosił 50.000,00 zł., obecnie wynosi jedynie 5.000,00 zł. co rzecz jasna sprzyja rejestrowaniu spółek z o.o. Najwyższą władza w spółce z o.o. jest Zgromadzenie Wspólników. Zarząd jest.

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL

- Jestem usatysfakcjonowany, do końca nie byłem pewien wyroku, choć w duchu wierzyłem, że taki będzie. Nie czuję się i nigdy się nie czułem współpracownikiem służby bezpieczeńst6wa – mówił prezydent po wysłuchaniu wyroku.

Sąd: prezydent Przemyśla nie jest kłamcą lustracyjnym

Rzeczpospolita,14-09-2009

Sąd Okręgowy w Rzeszowie orzekł, że prezydent Przemyśla Robert Choma złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Wyrok nie jest prawomocny

Zdaniem sądu Choma nie jest kłamcą lustracyjnym, gdyż potwierdził w oświadczeniu, że podpisał zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, ale faktycznie nigdy tej współpracy nie podjął, a do podpisania zobowiązania został zmuszony.

~♫♥♥~Blog o Mandarynie i Verbie~♥♥♫~ - Onet.pl Blog

Obejrzyjcie zdjęcia z planu.

< ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ >

źródło: vipnews
---
< plotek >

---
Oni postanowili zostać gwiazdami..
Mandaryna.
Jest tancerką, ale kiedy robiła karierę, taniec w Polsce nie był popularny. Dziś jest głównie piosenkarką.
źródło: nocoty.pl
---
Menedżerka wprowadziła Martę w długi.

Okazuje się, że to nie koniec współpracy Marty Wiśniewskiej i Katarzyny Kanclerz. Menadżerka żąda od Mandaryny, aby ta spłaciła jej zobowiązania finansowe.

Radzionków - wysypol.blog

Uciekła słyszy: tutaj nie potrzeba nadzoru, kiedy ktoś troszeczkę się wychyli reszta sama chwyta go za nogi i ciągnie na samo dno :)
Można się nie zgadzać z prowadzoną obecnie polityką, można mieć inny pomysł na rozwój i poprawę standardów życia mieszkańców. Należy go jednak mieć zanim bezkrytycznie podważa się wszystkie dokonania.
Nasza opozycja swoją krytykę próbuje budować wokół zadłużenia gminy kreując fałszywy jej obraz. Oczywiście gmina ma zobowiązania wcale nie małe, zobowiązania lat obecnych i ubiegłych. Kolejne lata również upłyną na spłacie poprzednich i zaciąganiu nowych. Jest to naturalny element funkcjonowania miasta, powiatu, województwa. Opozycji powinien wytłumaczyć to ich kandydat na burmistrza, który kieruje powiatem posiadającym znacznie większe zobowiązania kredytowe.
Jednak, kto docieka sedna? Lepiej przecież kogoś obrzucić błotem, zawsze coś zostanie. Insynuacje z przetargami są.

Kredytuj

Ponieważ nasze zadłużenie będzie cały czas rosło. Lepszym rozwiązaniem jest renegocjowanie umowy z bankiem, który udzielił nam pożyczki. W większości banków warunkiem renegocjowania umowy i restrukturyzacji kredytu jest uregulowanie dotychczasowych zaległości i udokumentowanie utraty pracy, np. przez przedstawienie świadectwa pracy. W ramach restrukturyzacji bank może nam zaproponować odroczenie spłaty rat o kilka miesięcy. Alternatywnym sposobem rozwiązania problemu spłat kredytu jest obniżenie comiesięcznej raty poprzez wydłużenie okresu kredytowania. Niektóre banki mogą zaoferować obniżenie rat bez wydłużania okresu spłaty kredytu. Wówczas po okresie spłaty rat z obniżoną kwotą będziemy płacić raty wyższe. Dlatego też przed zmianą warunków umowy należy dokładnie przeanalizować nowy harmonogram spłat. Pamiętajmy by niezwłocznie udać się do banku i zacząć rozmawiać, niespłacanie kredytu może doprowadzić do tego, że nasze zobowiązania przejmie firma windykacyjna.