O czym chcesz poczytać na blogach?

Zgromadzenie

SM Zagrodniki w obiektywie - Onet.pl Blog

W podobny sposób przepłacić w 2011r.
Nasza dociekliwość nie poszła na marne. Zmusiliśmy zarząd SM do działania i dało to wymierne efekty oszczędnościowe i to tylko w jednym temacie.
Skoro można taniej, to zaoszczędzić możemy jeszcze więcej analizując wydatki w innych tematach. Zachęcam do większej dociekliwości, jako członkowie spółdzielni mamy do tego prawo.

komentator (20:34)

13 kwietnia 2011
Walne Zgromadzenie
Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej.

Opinia prawna -  r.pr. Łukasz Kasztelowicz

    Niejednokrotnie można spotkać się z takim stanowiskiem organów spółdzielni, że zarząd ma możliwość odmowy zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej na wniosek 1/10 członków spółdzielni, w sytuacji, gdy uchwały - zdaniem zarządu - które zostały zaproponowane przez wnioskodawców są sprzeczne z prawem. Stanowisko to jednak nie znajduje jakiejkolwiek podstawy w.

Sprzedam spółkę Kupię spółkę

Blog.interia.pl Następny blog »
spolkazoo
spolkazoo.blog.interia.pl
Notki
Kiedy wspólnik może żądać zwołania zgromadzenia? 2011-06-11
Chociaż zasadniczo zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd, to w pewnych sytuacjach może być ono zwołane z inicjatywy wspólnika. Będzie tak, gdy umowa spółki przyznaje takie prawo konkretnemu wspólnikowi.  kupię spółkę

Ale to nie jedyna taka sytuacja. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników /i tylko takiego/, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Składają w tej sprawie zarządowi pisemne żądanie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia.

W umowie spółki prawo to może zostać przyznane także.

POROZMAWIAJMY O PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE! Napisz do: RLCh, Fabryczna 18, 98-400 Wieruszów, Polska

Wykonywanie koniecznej karności w przypadku naturalnych związków męża i żony jest trudne do wyobrażenia, jak również nie stronnicze związywanie czy rozwiązywanie. Każda rzecz, szczególnie o daleko sięgających konsekwencjach powinna być poświadczona przez dwóch albo trzech świadków (2 Kor. 13,1). W każdym przypadku byłaby konieczna pomoc sąsiedniego zgromadzenia. 5.      Sprawa ta prowadzi mnie do zapewne wcześniej zaistniałego zjawiska, które nie zostało poruszone w pytaniu: że jakieś miejscowe zgromadzenie na wskutek śmierci wierzących lub zmiany miejsca ich zamieszkania zostało tak bardzo pomniejszone, że powiedzmy, pozostał jeden brat i kilka sióstr. Wtedy, według mnie, nie można żądać, aby zgromadzenia odbywały się dalej na tym miejscu. O wiele bardziej powinno się rozważyć, czy sąsiednie zgromadzenie nie powinno podeprzeć tej małej garstki, aż Pan znów sprawi ożywienie na tym miejscu. Okazany w ten sposób duch łaski na pewno będzie miły Panu. Jednak w każdym z takich przypadków należy się poważnie zastanowić, jaka jest Jego wola, gdyż może się zdarzyć, że Pan chce usunąć świecznik zgromadzenia z danej miejscowości na skutek odstępstwa przebywających tam wierzących (Obj. 2,5).

Sprzedam spółkę - Onet.pl Blog

wcześniej...
Umowa z prezesem w jednoosobowej spółce z o.o. (spolka; 22.02.2011)
Jaki jest przedmiot zgromadzenia wspólników? (spolka; 15.04.2010)
Jakich funkcji nie można łączyć w spółce? (spolka; 16.07.2009)
Ograniczenie kwotowe reprezentację zarządu (spolka; 24.05.2009)
Co to jest spółka joint venture? (spolka; 03.05.2009)
Czy nazwa firmy może być dowolna? (spolka; 06.04.2009)
Na co musisz uważać jako poręczyciel wekslowy? (spolka; 05.04.2009)
Sprzedaż spółek z o.o. - kupno spółek z o.o. (spolka; 05.04.2009)
Sprzedaż spółek z o.o. - kupno spółek z o.o. (spolka; 05.04.2009)


15 kwietnia 2010
Jaki jest przedmiot zgromadzenia wspólników?

grenkazimierz - Onet.pl Blog

Poniżej).

Dzisiaj kilka zapisów z tego„dokumentu”.

Temat realizacji: Powołanie 6-osobowej komisji, złożonej z 3 przedstawicieli zarządu i 3 delegatów wybranych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.12.2009 r., która opracuje sposób wynagradzania władz związku i członków Zarządu,

  

zaś wyniki prac przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Termin i sposób realizacji: Walne Zgromadzenie nie wybrało 3 swoich przedstawicieli.

Komentarz: Po co władzom związku i członkom Zarządu jakaś komisja, która będzie dyskutować o ich wynagrodzeniach. Jak można było dopuścić, by 3 delegatów panoszyło się po PZPN i grzebało w tak drażliwym temacie jak wynagrodzenie prezesa, członków Zarządu i  pośrednio sekretarza generalnego. Od tego zresztą był przewodniczący Zjazdu Zdzisław Łazarczyk, by takie dziwne pobożne życzenia nie znalazły swego ucieleśnienia.

Wynagrodzenia dla władz i członków zarządu przyznali sobie sami zainteresowani i po temacie. Bo kto im zabroni.

Blog adrzej12

Komentarzy: 1 Wystąpienie i wykluczenie z ONZ 2010-12-11  Karta NZ nie określa konkretnych procedur wystąpienia z ONZ, wystąpienie takie jest więc możliwe na mocy jednostronnej deklaracji. Jak dotąd z ONZ wystąpiło tylko jedno państwo – Indonezja w 1965, powróciła jednak do Organizacji już rok później.

Za uporczywe łamanie zasad Karty NZ państwo członkowskie może być usunięte z ONZ przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Taka sytuacja miała miejsce w 1992, gdy wykluczono z Organizacji Jugosławię. Dyskutowano także nad wykluczeniem RPA za stosowanie apartheidu. Istnieje też procedura zawieszenia w prawach członka, podejmowana przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa (w obu przypadkach większością 2/3 głosów).

Komentarzy: 1 Członkostwo ONZ 2010-12-11  Członkiem ONZ, wg artykułu.

Magia istnienia

Oraz domu małego dziecka w Gliwicach przypada siostrom Służebniczkom NMP
• Politechnika Śląska w Gliwicach (obecnie siedziba gliwickiej kurii diecezjalnej)
• szpital w Tarnowskich Górach stał się własnością kamilianów
• przedszkole w Cieszynie - diecezji bielsko-żywieckiej
• szpital w Krzanowicach- Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety z Nysy.
Pozostałe grunty: 1039,51 ha, w tym ponad hektar gruntu w Częstochowie przy ul. 7 Kamienic przekazano klasztorowi paulinów z przeznaczeniem na „plac dla wiernych przybyłych na nabożeństwo jasnogórskie".
Niektóre rekompensaty za zrzeczenie się roszczenia: rok 1995
- 200 tyś. zł dostało od gminy Gieratlowice Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi
• 1996 r. - Urząd Rejonowy w Częstochowie - 143 372 zł wypłacił Towarzystwu Salezjańskiemu
• 1997 r. - 20 tyś. zł wypłaciła gmina Wilamowice tamtejszej parafii.
© © ©
MAŁOPOLSKIE - co najmniej 3687,86 ha
Nieruchomości rolne i leśne: 1710,97 ha • ponad 60 ha w Tyńcu - przejęło Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa • Kolegium oo. Jezuitów z Nowego Sącza - ponad 42 ha w Zabełczu • Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej - 50,87 ha w Wit-kowicach • parafia św. Macieja w Bielanach - ponad 90 ha.
Nieruchomości zabudowane: 18,21 ha (tyle tylko jasno wymienia protokół Komisji Majątkowej !). Oto niektóre rozdania:.