O czym chcesz poczytać na blogach?

Zdrowaś maryjo

moje myśli

Gietrzwałdzka Matko Pocieszenia      - otrzyj Izy nasze
Gietrzwałdzka Matko Wspomożenia - odwróć nas od złego
Gietrzwałdzka Matko Zawierzenia   - uproś nam wiarę, nadzieję i miłość

K. Módl się za nami, Najświętsza Maryjo Panno, Niepokalanie Poczęta.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się
Boże, który w niepojętej miłości pozwoliłeś
Najświętszej Maryi Pannie nawiedzić.

Wielbić na wieki 

[Andrzej Samulowski 1877]

 Gdy z wieży gietrzwałdzkiej
[mel. „Po górach dolinach”]

 1.     Gdy z wieży gietrzwałdzkiej
Odezwał się głos
Maryja na klonie obrała swój tron 

Ref`  Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo!
O Gietrzwałdzka Panno Maryjo

2.     Lud polski na Warmii
przeżywał czas prób
bo wiarę i język chciał wydrzeć im wróg

Ref`  Zdrowaś...

3.     W kościołach zamkniętych
lud śpiewał i.

imaginacja terroru na cmentarzu niewymownych pokrzyw.

Na religii.
***
Stałam, łypiąc spode łba na katachetę. Wszyscy odmawiali jakąś modlitwę. Chyba był to różaniec, bo po pewnym czase katacheta poraził mnie wymownym wzrokiem, które było raczej parodią miny gderającej starej ciotki.
- Ewa.
- Święta Maryjo...
- ...Zdrowaś Maryjo...
- Tfu, Zdrowaś Maryjo... Eeeee...
- ...łaski pełna...
- No, łaski pełna... te, no...
- ...Pan z Tobą...
- ...Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus - wytrajkotałam wreszcie.
- Święta Maryjo (...)

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku - miejsce, do którego wciąż wracam... - bloog.pl

Do Matki Leżajskiej, z płaczem wołamy,

Zlituj się Maryjo, nad sierotami.

            Zlituj się Maryjo,

Matko litościwa,

Zdrowaś Maryjo!

 

Witaj Matko nasza, Leżajska Pani,

Tu Twe świętej miejsce, słynie cudami.

Nie żyje się, nie kocha i nie umiera- na próbę. - Onet.pl Blog

Krok, 
każdą chwilę mojego życia.

Prowadź mnie, ucz pięknej miłości,
chroń przed pokusami świata,
przed każdym złem.

Prowadź mnie tak, bym spotkała męża,
którego Bóg mi przeznacza i uproś
nam łaskę szczęśliwego życia rodzinnego.

Zdrowaś Maryjo...
jakaś taka... (19:54)
2 Śmiałe.

"You were everything, everything that I wanted We were made to be, supposed to be, but we lost it..."

 2005-04-01 21:02:25 >> Papieżu nie odchodz!

modlitwa za JANA PAWŁA II :
,,ZDROWAŚ MARYJO ŁASKIŚ PEŁNA PAN JEST Z TOBĄ. BŁOGOSŁAWIONAŚ TY MIĘDZY
NIEWIASTAMI I BŁOGOSŁAWIONY OWOC TWOJEGO ŻYWOTA JEZUS.
ŚWIĘTA MARYJO MATKO BOŻA MÓDL SIĘ ZA NAMI GRZESZNYMI TERAZ I W GODZINIE
ŚMIERCI NASZEJ AMEN! "
Proszę przesłać to.