O czym chcesz poczytać na blogach?

Zarządzanie strategiczne

Lisbon Story


4. Strategie biznesowe - kilerskie 3-godzinne zajęcia raz w tygodniu. Prowadzący ma swoją firmę doradztwa strategicznego i zapowiedział, że poza zajęciami praktycznie nie ma czasu na zajmowanie się nami. Nie ma swojej strony internetowej (wszyscy pozostali mają i umieszczają tam różne materiały) i nie daje handoutów. Ale same zajęcia są bardzo ciekawe. Jak sobie przypomnę nasze zarządzanie strategiczne, to mi ręce opadają...

5. Management Control Systems - facet zaczął zajęcia od stwierdzenia, że jest kibicem Benfiki. :) A potem przez trzy godziny, na przykładzie pewnego case'a (wymyślonego przez niego.

Ciągle czekała na mały szczęścia dar... - bloog.pl

wtorek, 12 października 2010 23:59

Słychajcie, mamy taki przedmiot jak Zarządzanie strategiczne.
Ale nie tylko wykłady i ćwiczenia, ale również laboratoria.
I na tych właśnie laboratoriach gramy w  gre stymulującą.
Zakładamy własną firmę, podejmujemy decyzje, otwieramy rynki, na których.

To, co na Dnie Duszy

2011-01-28


Kolejny dzień zmagań z sesyjnym kalendarzem. Zarządzanie strategiczne, procesami, innowacyjne... [szkoda tylko, że nie uczą mnie zarządzać samą sobą...]. A mózg wariuje już na samą myśl.
Chciałabym się gdzieś schować i przeczekać to wszystko.
Co semestralna sesja.

Produkcja wody mineralnej

Strategicznych decyzji przedsiębiorstw” ODDK Gdańsk 2009,

[ISBN: 978834265676].

2. Michalski G. “Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przesiębiorstwie” –wydanie drugie zmienione

3. W. Pluta, G. Michalski,.

C.H. Beck, Warszawa 2005

[ISBN: 8373874062].

4. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159 „ Zarządzanie finansami firm

– teoria i praktyka”, Wrocław 2007, [PL ISSN: 0324-8445].

5. Michalski.

STRATEGIE FINANSOWE KRÓTKOTERMINOWE

 

 

1. STRATEGIA AGRESYWNA (RESTRYKCYJNA) - charakteryzuje się niskim poziomem aktywów bieżących i wysokim poziomem pasywów krótkoterminowych. Związany z.

czasomierze

Planowaniem okresu ponad 6 miesięcy, dobrze jest główny, strategiczny cel, podzielić na cele cząstkowe. Ułatwi to planowanie, jak i analizę dokonań, a co za tym idzie osiągnięcie celu strategicznego.

Samo planowanie, jak i analizę wykonania należy dokumentować (zeszyt, kalendarz, komputer)..

Bądź pierwszą osobą, która doda ten do listy ulubionych.

8 Luty 2011 - Posted by czasomierze | dywagacje na temat czasu i przemijania, zarządzanie czasem | analiza dokonań, efektywne zarządzanie, jak osiągnąć sukces, odstępstwa od planu, plan, planowanie, plany średniookresowe, prawa sukcesu, zarządzanie czasem

1 komentarz »

Słodkie ciasteczko - ZWRP


Link Dodaj komentarz »
Literatura

Literatura:


1. A. Damodaran, Ryzyko strategiczne, Koźmiński Warszawa 2009.
2. B.Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2007.
3. H.Panjer, Operational Risk Modeling Analytics, Wiley 2006.
4. P.Szczepankowski, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, WN PWN 2007.
5. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
6. http://www.rachunkowosc.com.pl/web/wskazniki_sektorowe
7. E.Brigham, L.Gapenski; Financial.