O czym chcesz poczytać na blogach?

Zadanie

metin2hacker blog


Nagroda: R?kawica m?drego cesarza

11 strona pami?tnika
Trzeba i?? do Groty Pajaka na pustyni i te pajaki ktore podbiegaja trzeba bi? tak jak wczesniej
Nagroda: 6.000.000 do?wiadczenia, i 125 k yang, B?ogoslawienstwo Boga Smok?w.

Poziom 55
13 strona pami?tnika
Najpierw trzeba zabic straszyd?a, ?eby wypad?a nam notka, a potem trzeba jecha? obok wie?y demon?w a dok?adnie z jej ty?u i klikn?? na postument.
I p??niej trzeba ju? tylko jecha? do Uriel.
Nagroda: 7.000.000 do?wiadczenia, 175.000 yang, ksi?ga lidera (lituao)


Misje Poziomowe

Poziom 1
Zadanie od Stra?nika Miasta: Id? do Obro?cy, masz kupi? dla niego napoje u Handlarza R??no?ciami
Nagroda: 200 yang, losowy przedmiot


Poziom 2
Zadanie od Stra?nika Miasta: Zabij 9 dzikich ps?w
Nagroda: 250 do?wiadczenia, 1000 yang, Czerwone Mikstury(S) x 15


2 Misja:
Zadanie: Zabij 10 dzikich ps?w lub 5 g?odnych wilk?w
Nagroda: 10% do?wiadczenia, zbroja+0 dla klasy kt?r? gramy


Poziom 3
Zadanie od Stra?nika Miasta: Id? do Handlarza R??no?ciami i pom?? jej w oddaniu ksi??ki do jej ojca
Nagroda: 450 do?wiadczenia, 5000 yang, Niebieskie Mikstury(S) x 20

staramsie

    lub pociągnie za sobą kolejne większe oczekiwania, którym można nie sprostać. Próbuje się więc nie wyróżniać spośród innych. Strach ten może występować jako skutek zazdrości braterskiej w dzieciństwie. Można mieć również wrażenie, że powodzenie zagrozi w pewien sposób opiekunom. Przykład: urzędnik, który nie chce awansować.

  • Lęk przed bezradnością - Prokrastynator chce mieć wszystko pod kontrolą. Może to wynikać z chęci rewanżu lub autonomii: gdy taka osoba ma zmierzyć się z mało ambitnym zadaniem, ucieka się do prokrastynacji, aby potwierdzić swoją niezależność. Również osoba chcąca poczuć dreszczyk emocji mierząc się z otoczeniem może zostać "zwlekaczem". Przykład: pracownik, który walczy przeciwko hierarchii, ryzykując utratą pracy, czy telemarketer nieodbierający telefonu.

Lęk przed izolacją - Prokrastynator, niczym dziecko w rodzinnym gronie, chce, aby się nim opiekowano, doradzano mu i kierowano nim; dobrze się czuje pracując w grupie lub gdy ktoś podejmuje za niego decyzje. Może również chcieć.

Hospicja - Onet.pl Blog

Opatrunku lub zacznie spod niego wypływać.
Zadanie 34.
Wśród inwazyjnych metod leczenia bólu nowotworowego znajduj ą się:
A. blokady i neurolizy obwodowe,
B. dokanałowe podawanie opioidów,
C. ciągła doopłucnowa analgezja,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 35.
Kiedy należy edukować pacjentkę i rodzinę odnośnie skutków ubocznych
chemioterapii i sposobów radzenia sobie z nimi?
A. w początkowej fazie leczenia przed ich wystąpieniem,
B. w momencie ich pojawienia si ę,
C. po pierwszej dawce chemioterapii ,
D. nie ma znaczenia w którym momencie, ważne aby chora je znała i umiała
sobie z nimi radzić.
Zadanie 36.
Częstość oddechów i uczucie duszności zmniejszają leki z grupy:
A. broncholityków,
B. tokol i tyków,
C. opioidów,
D. antybiotyków aminoglikozydowych.
Zadanie 37.
Która skala służy do oceny stopnia odleżyny?
A. 5-stopniowa skala Torrance'a,
B. skala odleżynowa ADT,
C. skala Glasor,
D. wszystkie wymienione.
Zadanie 38.
U pacjenta leczonego lekami cytostatycznymi w sposób systematyczny należy
kontrolować:
A. morfologię krwi,
B. parametry czynnościowe nerek i wątroby,
C. wydolność serca,
D. wszystkie powyższe.
Zadanie 39.
Sposobem na przerwanie ataku czkawki jest/są:
A..

Sylwekb

MM.DD.YY – oznacza odpowiednio miesiąc (MM), dzień (DD), rok (YY)
now + jednostka czasu – dzięki temu możemy stosować planowanie zadań od teraz plus dodatkowa ilość czasu dostępna z:
minutes, hours, days, weeks
można również zastosować konstrukcję polecenia z wykorzystaniem słów today, tomorrow
kolejną możliwością określenia czasu jest podanie nazwy miesiąca oraz dnia

at -c zadanie [zadanie...] - wyświetla szczegółowe informację na temat zadania.

Teraz przyszedł czas na trochę praktyki. Na początek pokaże jak wygląda dodawanie zadania w trybie interaktywnym.

at now +3 minutes – po zatwierdzeniu polecenia pojawia się nam następujące zgłoszenie w konsoli:
at> - tutaj będziemy wpisywać polecenia jakie mają zostać wykonane w określonym wcześniej czasie;
at> echo “To idzie do pliku” > test