O czym chcesz poczytać na blogach?

Wzrost gospodarczy

drogasocjalizmu.blog

Współistnienie i współdziałanie, sprawiedliwość, pokój.

Tagi: droga, demokracja, socjalizm, lepszy świat, sprawiedliwość społeczna, wspólne dobro

skomentuj (0)

Wzrost gospodarczy a wyzysk 2009-01-10 12:03:00

Zobaczyłem jasno, że wyzysk i akumulacja kapitału poprzez zmuszanie ludzi do pracy ponad ich potrzeby - to praktycznie warunki konieczne wzrostu gospodarczego i szybkiego postępu technicznego. Dwie strony jednego medalu: wzrost produktu -- wyzysk.

W anarchii (po zniesieniu podatków, odsetek i w ogóle wyzysku) produkcja natychmiast by siadła. Ludzie nie mieliby potrzeby trudzić się tak bardzo, więc.

PiS Kraków Czyżyny

Walkę z korupcją

73 OBIETNICE DONALDA TUSKA ZAWARTE W EXPOSE

1. Obrona praw pracowników.
2. Wspieranie przedsiębiorczości i zmiana prawa na korzystniejsze dla pracowników i pracodawców.
3. Obniżenie podatków i “danin publicznych”.
4. Wzrost płac pracowników sektora publicznego.
5. Pomoc ze strony państwa dla “najsłabszych”.
6. Ograniczenie deficytu.
7. Bezpieczne wprowadzenie Euro.
8. Zahamowanie wzrostu inflacji.
9. Większe środki na rozwój i edukacje.
10. Radykalne uproszczenie prawa podatkowego,.

16. Przyśpieszenie budowy obwodnic i autostrad.
17. Wyeliminowanie barier prawnych blokujących szybki rozwój infrastruktury.
18. Modernizacja PKP
19. Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu.
20. Wprowadzenie możliwości załatwiania spraw państwowych (podatki itp.) przez Internet.
21. Gospodarczy “powrót Polski nad morze”.
22. Mądre wykorzystywanie funduszy europejskich.
23. Decentralizacja władzy.
24. Wsparcie rozwoju regionalnego.
25. Modernizacja wsi i rolnictwa
26. Usprawnienie procesu składania wniosków o dotacje unijne.
27. Reforma instytucji publicznych.

Ustawienia systemowe

I o zmianach w świecie. Pisał o tym nieraz Tony Judt, w gazecie pisze o tym Marek Beylin i mówi, w wywiadzie udzielonym Piotrowi Burasowi (wspaniały znawca niemieckiego kręgu kulturowego), Harald Welzer (psycholog i socjolog z Niemiec).

Harald Welzer mówi: "Ulegamy złudzeniu, że wzrost gospodarczy i pomnażanie dobrobytu to zjawiska naturalne, towarzyszące nam od zawsze. W rzeczywistości wzrost jest nierozłącznie sprzęgnięty z tą fazą rozwoju gospodarczego, która właśnie dobiega końca".

Nareszcie ktoś mówi głośno, że NIE TRZEBA przeć do przodu. Że.

burdeltata.blog

Emertytury bedą tak wysokie, żeby moja babcia mogła polecieć do ameryki południowej w celu wygrzania kości, i wasze babcie tez).

I żeby była jasność, nie piszę tego, żeby ludzie nie mogli cieszyć sie własnymi dziećmi. Dopłaty do in vitro uszczęśliwią 3 milony osób. Wzrost gospodarczy, mniejsze podatki, wyższe zarobki i emerytury uszczęsliwią 38 milionów.

Tagi: in vitro, emeryci, wzrost gospodarczy

skomentuj (1)


Strona.

Kacper Strykowski - blog oficjalny - Onet.pl Blog

Dla konsumenta - równolegle redukuje się cena i podnosi standard produktu - same plusy. A że jednostka się "zaharowuje"? Czyż nie praca jest drogą do celu? Nawet przeciwko sobie przytoczę przykłady Japonii, nawet Chin - tam rzeczywiście ludzie się zaharowują. Tyle, że jaki te państwa z każdym rokiem notują wzrost gospodarczy? Takie Chiny niedługo będą w stanie wykupić sobie całą Europę. Oczywiście to przykład godzący we mnie zważając na panujący tam ustrój. Jednak dowód na to, że praca jest kluczem do sukcesu. Jednostka,która czuje się bezpiecznie nie ryzykuje, a bez ryzyka nie ma zwycięstwa. W efekcie wszyscy.

Lustracja i weryfikacja naukowców PRL

25, 2009 by nfajw

Baza – Nauka polska

prof. dr hab.  Stefan  Kurowski

Id osoby:   18664

Dyscypliny KBN: ekonomia

Specjalności: ekonomia polityczna, geografia ekonomiczna, polityka gospodarcza, teoria ekonomii

Miejsca pracy: Aktualne: Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Finansów; Katedra Teorii Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Nieaktualne:  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła.

2008, Nr 109 (3126)

Będąc pracownikiem ZNE PAN, wpadłem na pomysł napisania książki o współzawodnictwie gospodarki komunistycznej i kapitalistycznej. W ten sposób powstała moja wielka rozprawa habilitacyjna “Historyczny proces wzrostu gospodarczego”, złożona w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Z przedstawionego w niej wywodu wynikało, że socjalizm nie wygra wyścigu z gospodarką kapitalistyczną.

Książka ukazała się w 1963 r., tuż przed XIII Plenum.