O czym chcesz poczytać na blogach?

Przejdź do wyników poniżej

Wypowiedzenie

superfluum

Określić terminy i sposoby wypowiedzenia i przez to „zrzec się możności wypowiedzenia umowy w każdym czasie”. W kolejnym wyroku z 20.04.2004r. (sygn.akt V CK 433/2003, niepubl.) SN stwierdził, że w umowie o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy o wypowiedzeniu zlecenia, dopuszczalne jest określenie przez strony jej wypowiedzenia także z ważnych powodów. Zatem zapis umowy ustalający sześciomiesięczny okres wypowiedzenia jest ważny. Należy uznać, iż wypowiedzenie „ze skutkiem natychmiastowym” w okolicznościach sprawy objętej glosowanym wyrokiem nie znajduje podstawy ani w umowie, ani w przepisie. Jeśli strony ustaliły okres wypowiedzenia, po upływie którego umowa przestaje obowiązywać, to wypowiedzenie przez pozwanego ze skutkiem natychmiastowym ma tylko ten skutek, że rozpoczyna bieg okresu wypowiedzenia, a nie, że kończy, z datą doręczenia stronie oświadczenia o wypowiedzeniu, byt prawny umowy. Istnieje zatem.

Nasze prawo , a moje życie... - Onet.pl Blog

, przywitałem się z moim "prowadzącym" panem Mariuszem P. który oznajmił mi że ........

.... niestety ale musimy pana zwolnić.

Myślałem że zemdleje , nogi zrobiły mi się miękkie , i tylko dlatego że siedziałem nie przewróciłem się.
Sam niewiem ile miałem wtedy myśli w głowie , rózne , przebiegały ich milony miałem głowę tak "pełną" jak nigdy , nie mogłem pojąć całej tej sytuacji , tego co sie dzieje wokół mnie , o co chodzi.
Dostałem wypowiedzenie , bez żadnych wyjaśnień. Pytałem : ... dlaczego , ?
Co jest powodem , mojego zwolnienia , czy zrobiłem coś nie tak , przecież , nigdy nie zawaliłem pracy , o co chodzi ?
Zapytałem , czy to przez mojego byłego pracodawcę pana G. ?

Pracownik firmy pan Mariusz P. , powiedział krótko , on nie musi mi niczego wyjaśniać , i nie ma takiego obowiązku.
Wziąłem wypowiedzenie i poszedłem do samochodu.
Sam niewiem jak i kiedy zajechałem do domu , nie.

b-h-p.blog

Tagi: bhp, alkohol w pracy, badanie trzeźwości

skomentuj (0)

Czy terminową umowę można wypowiedzieć bez powodu? 2011-06-22 08:59:40

W razie wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę, pracownik może dochodzić odszkodowania, ale tylko w przypadku naruszenia przepisów o wypowiadaniu, a nie w razie niezasadności tego wypowiedzenia.

Uzasadnienie SN: Sąd Najwyższy … Zaznaczył, że wypowiadając umowę terminową (za dwutygodniowym wypowiedzeniem) pracodawca nie musi podawać przyczyn wypowiedzenia.

O wielkiej pasji

Kilka lat, by ich pociechy mogły się uczyć w Stojedynce.

 

Tego się nie wypracowało przez okres  kadencji obecnego Prezesa, który trwa przy władzy przez 1,5 roku. Nie trzeba naprawiać czegoś co dobrze funkcjonuje.

 

Kto zbudował dobre imię Stojedynki i w jakim czasie?

Kto sprawił że dzisiaj wysiłek wielu osób jest niszczony?

Prezes wypowiedzenie mojej pracy na spotkaniu 22 kwietnia we czwartek określił jako koniec

odszkodowania.mblog.pl - mBlog

W razie naruszenia przez pracodawcę jego obowiązków przy rozwiązywaniu umowy o pracę pracownicy mogą dochodzić przed sądem pracy zapłaty odszkodowania. Prawo pracy przewiduje różnego rodzaju odszkodowania w zależności od rodzaju umowy o pracę oraz sposobu jej rozwiązania.

Kodeks pracy określa odszkodowania należne pracownikom w sposób zryczałtowany. Połączone są one jednak z wysokością wynagrodzenia pracownika oraz długością okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Przy czym odszkodowania, o których mowa w przepisach art. 471 k.p., art. 50 par. 3 i 4 k.p. i art. 58 k.p. nie są powiązane z rzeczywistą szkodą poniesioną przez pracownika i przysługują mu niezależnie od jej wystąpienia. Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 19 maja 2009 r. (II PK 288/08, Wspólnota 2009/33, str. 43).
Przy rozwiązaniu bez wypowiedzenia

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez.

Radiopomostphoenix's Blog | Just another WordPress.com site

Nabył tylko miejsce zarycia. Ten odpowiedział: Pod tym względem zgadzam się z twoją własną nauką. Rabi Hona powiedział mianowicie w imieniu Rab: jeśli on tylko raz zarył rydlem, on nabył całość. Rabi Hona syn Abina kazał powiedzieć: jeśli Izraelita kupił kawałek pola od goja, a inny Izraelita przyszedł i z tego wziął w posiadanie, to się mu nie odbiera. Także rabi Abin, rabi Ilea i wszyscy nasi mistrzowie z tym się zgadzają.” Wprawdzie starano się złagodzić wypowiedzenie o nabywaniu posiadłości rojów objaśnieniem, że “goj wyzbywa się ich otrzymawszy pieniądze, a żyd nabywa je, skoro otrzyma dokument, ale wypowiedzenie to pozostaje niezmiennym i jasnym, bo żadnej w nim mowy nie ma, ani o pieniądzach, ani o dokumencie. Toteż pominięto owe wykrętne i mętne wyjaśnienia, które można rozumieć, juk komu i kiedy byłoby wygodniej. A zwrócono się do zwykłego uzasadnienia przy pomocy słów Pisma św., że majątki gojów.

Anatomia strajku-Poczta Polska

W czasie jego ustawowego biegu - trzy najczęściej miesiące- wypowiedzenia tego samego dotyczące, ale jako tzw" porozumienia stron".

Oczywiście żadnego śladu tej inicjatywy Pracodawcy w kwitach nie ma i być nie może, to marzeniem tych pracownikow jest sktocenie czasu wypowiedzenia warunkow pracy i płacy z ustawy o szczególnym rozwiązywaniu stosunku pracy, z przyczyn nie dotyczących pracownika.

Istotny jest inny wymiar tego hm.. procederu, pracownik, który takie wypowiedzenie w formie porozumienia stron podpisze, znika ze statystyki zwolnień grupowych, w związku z tym Pracodawca ma możliwość w ramach wymienionej ustawy wypowiadać warunki pracy i płacy kolejnej osobie, to że pozostały mu jeszcze chyba dwa miesiące na przeprowadzenie zwolnień grupowych, umożliwia mu powtórzenie tego manewru, przynajmniej jeszcze raz , co w konsekwencji może spowodować, że dzięki tej manipulacji wypowiedzeniami warunków pracy i płacy obejmnie nie.

Wypowiedzenie umowy

ZbyszkozKałusza

Się zachodu, itp. Takie gadki można sobie opowiadać, bo to są naiwności ludzi nie znających realiów moskiewskich. Panowie – nie bądźcie dalej naiwniakami. Weźcie pod uwagę, że w ponad 30-ści lat później ponoć inna Rosja, członek ONZ, udziałowiec międzynarodowych demokratycznych instytucji napada bez wypowiedzenia wojny na niepodległy kraj, jakim jest Gruzja, zniszczył ją, zrabował i pozostał tu. A jak zareagowali na ten fakt nawet w dzisiejszych czasach, tzw. rządy demokratycznych krajów z UE, USA i innych krajów zachodnich. Wiemy i wy też wiecie, że praktycznie nic i to też wiecie, że mimo tego Rosję.A jeśli chodzi o wojska amerykańskie to mu wytłumaczyłem, że właśnie przez Niemców ja dziś mam w Polsce 150-cio tys. armię wojsk rosyjskich! Ten Pan Dr dopiero po wypiciu kufla piwa już cichym głosem przyznał mnie racje, chociaż bez entuzjazmu! 
W okresie PRL nasze rządy podpisywały różne umowy na dostawę towarów na nasz rynek. Oni mieli wolne moce produkcyjne więc dostawy warunkowali zatrudnieniem u nich polskiej siły roboczej i to w dużych ilościach w różnych fabrykach, bowiem w NRD ciągle brakowało rak do pracy z powodu na ucieczkę szczególnie młodych Niemców do RFN. Co w.

Blog ziutka133

I wody), wyjazd na wczasy raz w roku (bieszczady - więc żaden luksus), ubrania, oraz jakieś okazyjne zakupy na raty (np. aparat foto 2500), samochód na raty, oraz jego utrzymanie na poziomie podstawowym (paliwo, opłaty, przeglądy itp.) Oczywiście oczekuję również płaconych na czas wszystkich składek ZUS, oraz umowy o pracę od ręki w oryginale z możliwością wypowiedzenia z terminem 3 miesięcznym, oraz gwarantowaną odprawą na wpadek zwolnienia w wysokości 6-krotnego wynagrodzenia. Praca maksymalnie 8 godzin dziennie, żebym miał czas na kino, basen itp. Sobota maksymalnie 4 godziny. Jako, że jestem katolikiem niedziela wolna każda (nie wolno pracować w niedzielę), Święta.

Chwile osadzone w nierzeczywistej rzeczywistości...

Wrażenia!!! czuję jak się przytula to nie jest omam!!!..." wyłączył myślenie... delektował się chwilą... pragnął aby ta piosenka nie skończyła się... czuł Jej zapach... Jej dłonie na swoich ramionach... Jej włosy na swoim policzku... koniec...
wrócili do stolika... Jej Mąż chyba faktycznie wypowiedział wojnę tequilli, gdyż według świadków stał przed nim trzeci kieliszek...
drink wydawał się nie zwierać alkoholu... chciał wrócić z Nią na parkiet... najlepiej byłoby z niego nie schodzić... znów mieć Ją w ramionach...
dla "przyzwoitości" i dla "ewentulanych.- wrzeszczał Mały
hmmmmm....
- Duży, to nie fair... umówiliście się... - zacząłem łagodnie
- Ja chcę spowrotem swoje łóżko - usłyszałem w odpowiedzi
Przez głowę zaczęła mknąć galopada myśli... co zrobić?... jeżeli nakażę Małemu przenosiny potwierdzę złamanie umowy... jeśli opowiem się stanowczo po stronie Małego będzie to moja "siłowa" ingerencja w ich spór, a ja nie jestem w nim stroną i powinienem być obiektywny...
- Duży, umówiliście się, że zamieniacie się na zawsze. Byłem świadkiem Waszych ustaleń. Nie można w taki sposób zrywać.

Aktualności Kancelarii CWC – informacje o podatkach

Przed ewentualnymi, nieprzewidywalnymi co do wysokości wydatkami związanymi ze zwrotem udokumentowanych kosztów leczenia za granicą. Rodzi się tutaj problem, czy polisa taka stanowi przychód pracownika, a jeśli tak, to czy jest to przychód opodatkowany. Interpretacje w tej materii nie są jednolite. W jednej z nich wypowiedział się ostatnio sam Minister Finansów.

Od 2012 roku nie unikniemy podatku Belki

Od 1 stycznia 2012 r. zmienią się zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku od oszczędności na lokatach bankowych. Nie będzie można już uniknąć podatku.

Spłata przez byłego małżonka kredytu, który został zaciągnięty w trakcie trwania wspólności majątkowej, nie jest przychodem drugiego małżonka.

Kara za zerwaną umowę sprzedaży akcji to koszt podatkowy

Karę pieniężną, która została zapłacona za zerwanie umowy sprzedaży akcji, można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Dwie raty zaległości i pozew eksmisyjny

Złożenie pozwu o eksmisję najemcy z lokalu niemieszkalnego wypełnia warunek uprzedzenia, co pozwala rozwiązać umowę bez wypowiedzenia

Spadkobierca nie otrzyma.