O czym chcesz poczytać na blogach?

Wymiar urlopu

Blog SEKCJI PRAWA PRACY TBSP UJ

W art. 154 par.1 KP granicznym okresem zatrudnienia od którego uzależnione jest udzielenie urlopu wypoczynkowego jest 10 lat- pracownikowi zatrudnionemu krócej niż 10 lat przysługuje 20 dni ( roboczych- art. 1542§1) urlopu, natomiast pracownikowi zatrudnionemu powyżej 10 lat 26 dni urlopu.

Na marginesie zaznaczam, że pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu jest proporcjonalnie skracany do w/w terminów.
Ponadto pracownik, który podjął po raz pierwszy pracę otrzymuje urlop z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 urlopu przysługującemu po przepracowaniu.

PRAWO

Ustala planu urlopów?

Czy plan urlopów jest wystarczającą podstawą rozpoczęcia urlopu?

Na temat prawa do pierwszego urlopu.

Czy pracodawca ma obowiązek planowania wykorzystania urlopu zaległego?

O prawie do urlopu i wymiarze urlopu u dodatkowego pracodawcy.

Ile wynosi kara grzywny za przekroczenie przepisów dotyczących prawa i wymiaru urlopu wypoczynkowego?

Praca na zlecenie

Zgodnie z którą ojcowie będą mieli prawo do tzw. urlopu tacierzyńskiego. Zgodnie z projektem ojcowie mogli by z niego korzystać do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Pomysł PiS wstępnie poparła Platforma Obywatelska.

Jeśli wymiar urlopu miałby wynosić dwa tygodnie, nie będą konieczne żadne dodatkowe zmiany w kodeksie pracy. Natomiast przyznanie trzech lub czterech tygodni wolnego na opiekę nad dzieckiem, wiązałoby się z wydłużeniem okresu, w którym tylko matka dziecka może korzystać z urlopu macierzyńskiego. Obecnie, po 14 tygodniach takiego urlopu, dalszą jego część może wykorzystać ojciec dziecka.

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zakłada wydłużenie macierzyńskiego z obecnych 18 do 20 tygodni (w przypadku urodzenia.

Full Time Me...

JMR, brakuje jedynie mojej sygnaturki.
Jeszcze jest szansa, aby się wycofać....
Mogę zwyczajnie nie podpisać tego cyrografu...

Nie ma mowy! Podpisujemy!
Argumentem, który mnie zupełnie przekonuje o właściwości tej decyzji, jest wymiar urlopu, który będzie mi przysługiwał: 36 dni!
Trzydzieści sześć dni urlopu, które mogę wykorzystać za jednym zamachem. To ponad siedem tygodni wolnego! Do tej pory przysługiwało mi marne dwadzieścia, z czego wzięcie na raz więcej niż.