O czym chcesz poczytać na blogach?

Wychowanie fizyczne

marekszczepkowski37 - blog - Onet.pl Blog

Jestem przekonany, że cywilny mini­ster obrony narodowej powinien być re­prezentowany w sprawach wychowania dla zdrowia przez wychowanie fizyczne i sport. Tej roli nie spe15 postulatami będę się utożsamiał. Główną jednak zaporą przed strasznym PIS-em, pozostanie Platforma Obywatelska. Będę głosował na Polskę Nowoczesną tylko dlatego, że mam pewność, iż wejdzie ona w koalicję z PO.
     Osobiście jestem zainteresowany tym, aby PN była za rozwojem skutecznego systemu kultury fizycznej. Skutecznego t.j. takiego, w którym czynnych zwolenników aktywności fizycznej dla zdrowia, będzie nie 6%, a 40 jak w krajach skandynawskich. Nasze polskie dzieci sport muszą uprawiać za darmo by nie zabijać nudy dopalaczami, piwem, papierosami, wódką i bandytyzmem. Czy to znaczy, że nie ma wartościowej.

KLASA PIERWSZA C

ęzyk polski -> PAN TOMASZ WICHA
Matematyka -> PANI JOLANTA BARAN
Religia -> PANI TERESA JĘDRZEJEWSKA
Sztuka -> PANI IWONA BUDZEŃ
Wiedza o społeczeństwie -> PANI BOŻENA ŚMIGAŁA
Wychowanie Fizyczne -> PANI MARTA SKOWRON,


19:59, maxi13_16 , Kadra nauczycieli
Link Dodaj komentarz »
PLAN LEKCJI
PONIEDZIAŁEK                 
8:00-12:20

1. Geografia
2. Fizyka
3. Godzina Wychowawcza
4. Matematyka
5. Wychowanie Fizyczne


WTOREK
10:30-15:05

1. Wychowanie Fizyczne

eKobieta

Udzielana asystentowi przez profesora. To rozróżnienie posiada duże znaczenie dla dal­szych rozważań. Warto dodać, że zarówno w zabawie, jak i w pracy, może przeważać wysiłek umysłowy lub wysiłek fizyczny. Bywają zabawy czysto umysłowe, jak na przykład gra w szachy, wymaga­jące minimalnego wysiłku fizycznego, i zabawy wymagające przede wszystkim umiejętności fizycznych, nieraz wytrzymałości i zręczności, na przykład wiele gier sportowych.

Rozważań pedagogicz­nych. Rzeczywiście, w większości przedmiotów takich, jak polski, ma­tematyka, fizyka, chemia wysiłek umysłowy ucznia gra pierwszopla­nową rolę. Istnieją jednakże przedmioty wymagające wysiłku i zręcz­ności fizycznej oraz umiejętności praktycznych. Wysiłku fizycznego i zręczności wymaga wychowanie fizyczne, zaś umiejętności praktycz­ne będzie rozwijać wprowadzony w powszechnej szkole średniej przedmiot „praca —technika". Ponadto umiejętności praktyczne roz­wijamy u większości uczniów szkół zawodowych, a szczególnie przy praktycznym nauczaniu zawodu.

Jeszcze tu wrócę?

Uzdolnienia plastyczne, muzyczne
C. ROZWÓJ FIZYCZNY
- utrzymuje równowagę ciała (nie znam nikogo, kto uważałby to za większy wysiłek - autor)
- potrafi wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne
- uczestniczy w zabawach rytmiczno - tanecznych
(były integralną częścią zajęć wychowania fizycznego i także podlegały ocenie - autor)
- uczestniczy w zespołowych grach sportowych
- sprawny manualnie, zwinny, szybki, zręczny, ruchy skoordynowane

D. ROZWÓJ SPOŁECZNO - EMOCJONALNY
Relacje z rówieśnikami: przeszkadza innym dzieciom, unika kontaktu z kolegami, włącza się do zabaw,.Kolei rocznika objętego reformą oświaty, zmierzyć się z jednym z najbardziej chybionych i kosztownych (zarówno finansowo - więcej stanowisk dyrektorskich do opłacenia - jak i edukacyjnie) błędów w historii polskiej edukacji - gimnazjum. Jakkolwiek egzamin sprawnościowy do gimnazjum sportowego poszedł mi względnie łatwo i wychowanie fizyczne nigdy nie było przedmiotem, z jakim miałem problemy, to przetrwanie w gimnazjum nie było łatwe, bynajmniej nie ze względu na wymagania stawiane przez ciało pedagogiczne. Chodzi raczej o skupienie w jednym miejscu znacznej grupy osób przechodzących z okresu dziecięcego w okres młodzieńczy. Pojawiły się.