O czym chcesz poczytać na blogach?

Wybory samorządowe

Ożarów Mazowiecki – Blogi

Z komisarzem wyborczym, odpowiednio do zasad określonych w niniejszej ustawie oraz ustawach odrębnych.

2. Ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.

Art.27.  – ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW więcej »

Treści uchwał na BIP. Dane osobowe osób fizycznych należy usuwać z publikowanych w BIP m.in. rozstrzygnięć. >> >>

Forum w Izabelinie. >>kliknij

Rzadziej do sanatorium. więcej »

O zasiedzeniu, dziale spadku, dziedziczeniu i schedzie na Rzeczpospolita.pl

“Autorytety samorządowe często wypowiadają magiczne słowa „społeczeństwo obywatelskie”, sugerując, iż partie polityczne są zagrożeniem dla demokracji lokalnej. Nie ma nic bardziej błędnego, a stawianie takiej tezy jest tylko próbą zniechęcenia tych, którzy chcą uczestniczyć w życiu politycznym kraju również na szczeblu.

PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Z pewnością zrobił by z tym wszystkim porządek.
Aby mieć wpływ na to co dzieje się w naszym państwie nie koniecznie od razu musimy być posłami czy senatorami, wystarczy że weźmiemy udział w wyborach i zagłosujemy na tych, którzy według nas mogą coś tutaj zmienić. Najbliższą okazję dają nam zbliżające się wybory samorządowe 2010. Właśnie podczas tych wyborów będziemy mogli zadecydować kto będzie podejmował ważne decyzje, dotyczące nas bezpośrednio, oraz naszego otoczenia. Sprawa wyborów do samorządów lokalnych wydaje się być prostsza aniżeli na przykład wyborów prezydenckich, wybierając władze samorządowe, bardzo.

PSL Wyszków

Mikołajczyka.

Rocznice te to okazja do refleksji i wniosków na przyszłość. Właściwie stawiane cele i konsekwentna ich realizacja może przynosić niewymierne sukcesy. Ponadto wymaga to integracji wewnątrzpartyjnej, społecznej oraz współpracy władzy ze społeczeństwem. Zbliżające się wybory samorządowe to okazja i konieczność sporządzenia bilansu dokonań i pokazania społeczeństwu, że członkowie PSL są dobrymi gospodarzami i mają pozytywny wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny.

J.J. Dawidzki

Rzecznik Prasowy

krzysztofsiuda.blog

Wybory, w których frekwencja powinna być najwyższa - ponieważ wybieramy w nich władzę samorządową, która w naszym imieniu sprawuje władzę bezpośrednio na obszarze w którym zamieszkujemy - jest zdecydowanie odwrotnie. Może ma na to wpływ ordynacja wyborcza, która jest niejasna dla większości społeczeństwa. Tylko wybory samorządowe w gminach do 20 tys. mieszkańców są przeprowadzane według ordynacji większościowej, w których mandat otrzymuje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów. Natomiast w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, a także powiatach i województwach według systemu proporcjonalnego, w którym to następnie.