O czym chcesz poczytać na blogach?

Województwa

Blog Henryka Macieja Woźniaka - Onet.pl Blog

Wolę pozostać w konwencji nadziei – uczucia dominującego wśród radnych wojewódzkich nie tylko pierwszej kadencji ale i całej minionej dekady.

Mam zatem nadzieję, że Województwo Lubuskie będzie czerpać siłę z uczciwej rywalizacji obu miast stołecznych…

Mam nadzieję, że postawa odpowiedzialnego kompromisu będzie silniejsza od dążenia do dominacji…

Mam nadzieję, że wszyscy rozumiemy, iż Lubuskie nie jest niczyją własnością lecz wspólną wartością, naszym dobrem…     

Mam nadzieję, że słowa roty ślubowania towarzyszące każdemu posiedzeniu Sejmiku są gwarancją… trwałości województwa i lepszej przyszłości jego mieszkańców!

Radiopomostphoenix's Blog | Just another WordPress.com site

Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych NUTS) były prowadzone od kilku lat, m.in. przez rządowy Międzyresortowy Zespół ds. Regionów NUTS, kierowany przez wiceminister resortu gospodarki i pracy Irenę Herbst.

Ministerstwo oficjalnie temu zaprzecza, twierdząc, że była to wspólna inicjatywa rządu i samorządów lokalnych, że wszystkie decyzje zapadały demokratycznie przez głosowanie. Tymczasem sejmik śląski zdecydowanie negatywnie zaopiniował propozycję połączenia Małopolski ze Śląskiem w region NUTS II. Tamtejsza opozycja wyraziła stanowczy sprzeciw, uznając, że połączenie tak odmiennych województw w jeden region gospodarczo-statystyczny, nie ma żadnego uzasadnienia i przyniesie tylko same szkody.

Podobne opinie wyrażane są w innych województwach.

Co to jest NUTS?

Skrót NUTS to nowy podział terytorialny krajów członkowskich UE, przeznaczony i wykorzystywany już do ,,planowania i rozliczania środków finansowych, pomocy regionalnej oraz dla celów statystycznych”. To wersja oficjalna.

Rzeczywiste zakamuflowane plany i zamiary cichego demontażu Państwa Polskiego i kolejnego rozbioru Polski w imię szczytnych sloganów modernizacji regionów i ich rozwoju, są aż nadto widoczne.

Pierwsze prace i dokumenty państwowe w sprawie utworzenia podziału NUTS powstały już w 2000 r. Najważniejsze kryteria nowego podziału, według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1059/2003
z 23 maja 2003r., to potencjał ekonomiczny (PKB na jednego mieszkańca) i liczba.

Blog andzeliczka61093empty snippet

historia podkarpaciaempty snippet