O czym chcesz poczytać na blogach?

Wojewódzki urząd pracy

Europejski Fundusz Społeczny - Stypendia

Po zakończeniu nauki w ramach programu danego roku szkolnego nadal może ponosić wydatki, np. związane z uczestnictwem w egzaminach maturalnych, przygotowaniem pracy dyplomowej Natomiast z dniem wydania świadectwa dojrzałości stypendysta nie jest już uczniem tylko absolwentem, a stypendia typu I w ramach działania 2.2.

, pytają coraz głośniejszym echem. Do dnia 13 czerwca 2005 nie otrzymaliśmy jeszcze rządnych środków na wypłatę stypendiów uczniowskich na ten rok, Wojewódzki Urząd Pracy obiecuje, że pieniądze wpłyną na konto Starostwa do końca roku szkolnego, ale czy na pewno?

Przedsiębiorczość

Osób bezrobotnych i innych osób zamierzających uruchomić indywidualną działalność gospodarczą,
a także wspierania rozwoju firm,

•Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
•Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni,
•Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
zapraszają serdecznie wszystkich zainteresowanych na:
Pomorski Dzień Przedsiębiorczości
w Gdyni
Impreza odbędzie się.

Zawada jest nasza! - Onet.pl Blog

Kim będę za 15 lat? Moja ścieżka kariery zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na konkurs  wpłynęło

Niemodlin - małe miasto - nasze wielkie sprawy

25 lutego w sali gimnastycznej PSP nr 2 Niemodlinie odbył się Wojewódzki Finał o „Puchar Przeglądu Sportowego" i Polskiego Związku Tenisa Stołowego, którego organizatorem był OZTS w Opolu.

- rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Niemodlin na lata 2011-2020,

SERWIS SAMORZĄDOWY PAP
PRZYDATNE STRONY
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEMODLIN
URZĄD MIEJSKI W NIEMODLINIE
POWIATOWY URZĄD PRACY
STAROSTWO OPOLSKIE
.

Jacek Cylwik - Onet.pl Blog

Region

Urząd Marszałkowski
Podlaski Urząd Wojewódzki
Urząd Miasta Białystok
Urząd Miasta Łomża
Urząd.
Najczęstszymi nieprawidłowościami były: brak w trakcie kontroli lekarza specjalisty wskazanego w harmonogramie pracy personelu, błędne informacje dotyczące godzin pracy poradni, brak wymaganego sprzętu i oznaczeń ułatwiających orientację pacjentom”. To.A że tanio- nie zawsze znaczy taniej (a jeszcze rzadziej lepiej)- doświadczył dziś inwestor Stadionu Miejskiego, czyli Urząd Miasta Białystok. Kaskada wydarzeń w czasie budowy, które następowały po sobie, zapowiadała z dużym prawdopodobieństwem scenariusz, w którym po raz.