O czym chcesz poczytać na blogach?

Wartość dodana

Szkolenia z finansów | Grzegorz Michalski zaprasza na szkolenia otwarte i zamknięte z finansów przedsiębiorstw

Matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie

wartość przyszła

kapitalizacja przepływów pieniężnych

wartość obecna

dyskontowanie przepływów pieniężnych

wartość obecna renty

Ćwiczenie: ilustracje wpływu czynnika czasu na wartość pieniądza.

3. Ocena inwestycji rzeczowych na podstawie:

okresu zwrotu

zdyskontowanego okresu zwrotu

zaktualizowanej wartości netto projektu – NPV

wewnętrznej stopy zwrotu projektu – IRR

Ćwiczenie: mikro-przykłady ilustrujące.

Mieszane

Metody porównawcze / Wycena relatywna

Ćwiczenia

Studia przypadków ilustrujące metody majątkowe, metody dochodowe, metody mieszane, metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw.

Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa

Ekonomiczna wartość dodana

Rynkowa wartość dodana

Wartość dodana dla udziałowców / dla akcjonariuszy

CFROI (stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych)

Ćwiczenia

Studia przypadków, ilustrujące na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja.

KADŹ

Size="2">Nie piszę tu, bo piszę tam. Gdzie? www.forumliberum.com. Od dłuższego czasu przecież mówię, że muszę coś zmienić w swoim życiu, bo inaczej oszaleję. No to zmieniłam. Chociaż, jakby spojrzeć na to z drugiej strony... nic nie zmieniłam. Dodałam raczej. Ale jest to Wartość Dodana. Wartość przez duże W. Wartość wpływająca pozytywnie na moje sampoczucie. Pogadałam z Dorotą, zaproponowałam swoje pisanie i...jakaż była moja radość, kiedy to co piszę, spodobało się. Zaczęłam więc pisać. Wyżywam się w przelewaniu myśli na papier i przynosi mi to.

egocentrycznie, czyli w kółko o tym samym

12:48, tallita
Link Komentarze (1) »
wtorek, 12 października 2010
wartość dodana

mimo bardzo napiętych nerwów i terminów, w zalewie twardych danych, udało się jednak pouczestniczyć w zdecydowanie miękkim szkoleniu (czy myślenie kreatywne musi być chaotyczne ?)

jak zwykle wartość dodaną, tj. wyniesioną ze szkolenia znajdujemy, nie tam, gdzie planowali organizatorzy ;-)

niepowodzenie ostatniego ćwiczenia wyniknęło z doświadczeń z porannego - więc jednak opór przed zmianą przede wszystkim

no i jak to jest naprawdę z moją.

Votum separatum - Onet.pl Blog

Wysiłku sobie natychmiast przyswaja jedynie słuszne i prawdziwe raporty Banku Światowego, z których wynika, że palacze wyrobów tytoniowych - umierając młodziej - nie dają swojej dodanej wartości z tytułu konsumpcji i produkcji! Ni mniej, ni więcej, tylko tak!

A zatem chodzi właśnie o to, żeby ludzi kompletnie ubezwłasnowolnić i.


12 lutego 2010
Wartość dodana

Długo, bardzo długo nie mogłem zrozumieć dlaczego rządząca dzisiejszym.

Arcygenialna-kiła-mozgu

Odbierane. Szcegolnie w kontekście wygladu zewnętrznego -  to osoby, które kupuja ladne ubrania, niezależnie od tego, jak w nich będą wyglądać. Bo przeciez wyglądają znakomicie. Wymagaja specjalnego traktowania, bo przeciez stanowia niewatpliwa wartość dodana w każdej sytuacji.

BLUŹNIERCZE PLOTKI - bloog.pl

Place, ochronę, płacą za sceny i całe zaplecze, środki transportu, ognie sztuczne itp. To są często olbrzymie przedsięwzięcia. Ja w kilku przypadkach swoich imprez miałem pewien niesmak, gdy koszt produkcji imprezy, równały się temu, co wylądowało w puszkach. Oczywiście jest wartość dodana, ludzie bawili się, integrowali, a przy okazji młodzież uczyła się pomagać. W końcu spore kwoty trafiały na szczytny cel.

 

tymoteusz syn krzysztofa

Jednak to nic nie świadczy o niczym nie znaczy.

Mówiąc poważnie każdy z krążków duetu szczecińskiego zasługuje na wyróżnienie jako, że stanowi pewnego rodzaju signum temporis. Tak panie Łona – sam pan ten bicz na siebie uwił. Tak zwana wartość dodana. Po “Cztery i pół” zostaje we mnie coś więcej.