O czym chcesz poczytać na blogach?

Użytkowanie wieczyste

Ogrodzieniec - Onet.pl Blog

Za 1,682,270,20zł.
można było wybudować ..Przedszkole -Żłobek-Basen dla całej Gminy.

A od siebie pytam Burmistrza A.Mikulskiego,dlaczego tak naprawdę został zakupiony
ten teren skoro żaden inwestor wcześniej ani teraz tym terenem się nie interesował
i nie interesuje,podatek przepadł dług ogromny a działka kupiona nie na własność
a w użytkowanie wieczyste....a mogła być za darmo.
         A CZY JEST TO NIEGOSPODARNOŚĆ OCEŃCIE SAMI.
opozycjonista (16:34)
11 many comments

Bożena Forma

Na lata 2011-2032 wraz z inwentaryzacją azbestu i wyrobów zawierających azbest"
2. Zgoda na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Starej Gorzelni.
3. Zgoda na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Blachowni przy ul. Ks. Kubowicza 6 mieszkanie nr 3 w trybie przetargowym wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu.
4. Oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do lokalu nr 19 w bloku nr 3 przy ul. Żeromskiego w Blachowni. 
5. Zmiany w budżecie gminy na rok 2011 - dochody budżetowe w kwocie 4 559 000 zł promesa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na realizację zadań:.

Rusocin

Kolejny przetarg na Pałac !

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości zabudowanej obejmującej „Zespół Dworsko – Parkowy wraz z Folwarkiem” w Rusocinie wpisanej do rejestru zabytków pod nr 784, z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i urządzeń z wyłączeniem sieci przesyłowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości. Nieruchomość przeznaczona jest do.

Mindżiiiiblogens. come into Mindżi world

 2006-01-13 22:25:01 >> nie ma sensu się witać bo to 13

piątek i w dodatku 13 nie przyniósł pecha. wręcz przeciwnie. zaliczałam dzisiaj prawo. dostałam pytanie o użytkowanie wieczyste i zdałam. heh. prościzna. jeszcze w poniedziałek i można powiedzieć że jestem na bieżąco. przydał się mój zawód i cztery lata męczarni w liceum zawodowym. jako że nie mam ambicji i ocena powyżej 2 mi na razie przynajmniej wystarcza więc jeden przedmiot totalnie olewam. mianowicie jest to rachunkowość. w sumie to i tak całkiem nieźle bo osoby.