O czym chcesz poczytać na blogach?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Sprzedawca Internetowy

Podatku od czynności cywilnoprawnych.

Działalnością gospodarczą, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, jest każda zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Np. zawód adwokata, radcy prawnego, biegłego rewidenta) jest działalnością gospodarczą.

Do pewnych działalności nie stosuje się przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zalicza się do nich działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli.

Inspektor w Eire - Onet.pl Blog

Cóż, kolejna wizyta w kraju i znowu załamka. Niedawno weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,  jeszcze bardziej komplikująca dzialalność PIP. Na razie nie jestem w stanie pojąć, dlaczego ustawodawca nie tylko nie działa na.

krzysztofprendecki - Onet.pl Blog

Ośrodek GFK Polonia wziął na warsztat Podkarpacie i dzwonił do mieszkańców Rzeszowa i Stalowej Woli. Zapomniano chyba, że na Podkarpaciu większość mieszka na wsi.

- Czy zatem słusznie partie się oburzają na wyniki badań?

-.

Gospodarczej", ma artykułów 111. Niby tylko dwa razy więcej, ale za to prawie tyle samo (90 artykułów) mają przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, które dla niepoznaki upchnięto do… drugiej ustawy. Trzeba pamiętać, że są też przepisy trzeciej.Paradoksem jest, że wolność gospodarcza, której jaskółka pojawiła się jeszcze za komuny, bo w grudniu 1988 r. za sprawą ustawy o działalności gospodarczej, zwanej ustawą Wilczka, przez ostatnie lata była systematycznie ograniczana. Jedna po drugiej pojawiały się w naszej biznesowej rzeczywistości koncesje, zezwolenia i pozwolenia, a wszystko pod hasłem walki z uwłaszczaniem nomenklatury albo z przestępczością gospodarczą. Ustawa Wilczka miała nieco ponad 50 artykułów. Z tego ponad 20 stanowiły przepisy zmieniające obowiązujące wcześniej prawo. Nie mówiła nic o.

kobize

Środowiska:

a)  przedsiębiorcę w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie.

bonarowski

0


W prawie rzymskim istniała przy ustalaniu kręgu podejrzanych zasada: “Is fecit qui prodest”, czyli “Ten zrobił, komu to korzyść przyniosło”.

Być może korzyści z nałożenia obowiązków rejestracyjnych oraz spełnienia wielu warunków absolutnie nie przystających do nie linearnego medium odniosą politycy, zyskując przekonanie o większej kontroli nad mediami dotąd wymykającymi się ścisłemu nadzorowi. Wskazywać by na to mogło.

Bardzo sensownie, gdy wskazuje, że unijna dyrektywa, która legła u podstaw tej nowelizacji,  ZABRANIA stosowania administracyjnych ograniczeń swobody działalności gospodarczej w branży mediów:

Programy rozpowszechniane wyłącznie w systemie teleinformatycznym – dotyczy to Internetu –.

Róbmy swoje!

Zasadniczych celów wojennych Polski i ZSRR po 22 czerwca 1941 r. Konkluzji “trudno powiedzieć, by Polska przegrała tę wojnę” nie sposób odmówić racji.

II. Gdyby nie Stalin…

Wątek granic doczekał się rozwinięcia w drugim z.

Na stanowisko premiera. Z uznaniem wypowiadając się o projekcie likwidacji dualizmu władzy wykonawczej (m. in. odebranie prezydentowi prawa wetowania ustaw), Mażewski krytykuje m. in. koncepcję zacieśnienia integracji europejskiej. Domaga się przekazania rządowi kompetencji Rady Polityki.R. (wywołany ucieczką Józefa Światły “częściowy demontaż” UB), zakończyło zaś w 1988 r. (ustawy Mieczysława Wilczka o swobodzie działalności gospodarczej). Z kolei wyswobodzenie z opisanej w poprzednim szkicu “geopolitycznej pułapki Stalina” uznaje za zasługę prymasa kard..