O czym chcesz poczytać na blogach?

Ustawa o samorządzie gminnym

Blogi Radnego Johna Godsona - Onet.pl Blog

     Wójt (prezydent) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

1.Prezydent nie szanuje uchwał Rady Miejskiej. Niektóre, wielokrotnie podejmowane, nie są przez Niego wykonywane. Przypominam, że Ustawa o samorządzie gminnym jasno mówi:

Art.30.

Bożena Forma

Się tak zdarzyło, że radny nie ma prawa głosu w dyskusji.
Po posiedzeniu komisji, aby się upewnić, sięgnęłam do Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Art. 21. Pkt 4.
A tu jest napisane: „ W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać.

Blog publicystyczny Sylwestra Jagodzińskiego - Onet.pl Blog

Nie przekonał wszystkich radnych do tego, aby Rada wystosowała do redakcji Faktów.wwl list, ze skargą na mnie. Najwidoczniej inni radni przeczytali już ustawę o samorządzie gminnym i wiedzą, czym powinna a czym nie powinna zajmować się Rada, oraz zajrzeli do ustawy - prawo prasowe.

Panie radny Marku Górski. Poinformowano mnie, że powiedział Pan na wczorajszej sesji rady miejskiej, że czuje się Pan obrażony (lub urażony) moim artykułem, w którym pytam, dlaczego władze miasta mało obchodzi los biblioteki pedagogicznej w Wołominie. Niedziałającej od ponad pięciu miesięcy!

Przekonał wszystkich radnych do tego, aby Rada wystosowała do redakcji Faktów.wwl list, ze skargą na mnie. Najwidoczniej inni radni przeczytali już ustawę o samorządzie gminnym i wiedzą, czym powinna a czym nie powinna zajmować się Rada, oraz zajrzeli do ustawy - prawo prasowe.

litery

Iż autonomia jest wroga państwu. Teraz mają tylko wątpliwości, czy federacja jest lepszym systemem zarządzania niż państwo centralne.

Pan powiedział: zabawa, tymczasem dla was to już poważny oręż polityczny…

Pan mówi o słabości Polski, a tymczasem to nie jest wynik złego zarządzania centralnego, bo takie instrumenty przewiduje ustawa o samorządzie gminnym. To władze lokalne z tych instrumentów nie korzystają.