O czym chcesz poczytać na blogach?

Ustawa o finansach publicznych

Fundusze Europejskie

Zł,
- Gmina/powiat/województwo 154 wnioski na łączną kwotę 13 339 008,89 zł,
- TBS 7 wniosków na łączną kwotę 414 027,00 zł,
- Spółka z o.o. 10 wniosków na łączną kwotę 525 332,07 zł,
- Właściciel domu jednorodzinnego 32 wnioski na łączną kwotę 643 105,85 zł,
- Inna osoba.1 950 220,33 zł.

* * *
Bank Gospodarstwa Krajowego
BGK to jedyny w Polsce bank państwowy. Jego główna misją jest obsługa sektora finansów publicznych – Bank realizuje rządowe programy społeczno-gospodarcze oraz samorządowe programy rozwoju regionalnego. Bank, poza realizacją zadań rządowych,.

Coraz bliżej wprowadzenia prefinansowania wydatków w ramach PROW 2007-2013 w formie dotacji. 7 lutego Senat rozpatrzył projekt nowelizacji ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Poprawki wprowadzone przez.

Do komisji rolnictwa, która przy poparciu resortu finansów zaakceptowała poprawkę.

Projekt nowelizacji zakłada dostosowanie przepisów do ustawy o finansach publicznych. Ponadto określa sposób rozdysponowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu.

Książę Warmińsko-Mazurski

poniedziałek, 02 lutego 2009
Fundusz Ochrony Środowiska i Interesów

Istnieje piękna rzecz - wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Takie fundusze, powołane ustawą Prawo ochrony środowiska, należą do tzw. "funduszy celowych". Mają swoje cele działania, np. dofinansowywanie określonych projektów, mają.

Mieć dużo do powiedzania". Pomijając żądzę władzy chciałbym zaznaczyć, że Fundusz nie jest żadnym organem, tylko funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, posiadającym osobowość prawną.

Artykuł ten można znaleźć na stronie www.stop-rakowi.pl, którą poświęcono w całości.

nonkonformicjusz.blog

Pisałem powyżej), SLD dlatego, że chcąc nie chcąc musi poprzeć kandydata zgłoszonego przez Komorowskiego co sprawia, że część elektoratu Napieralskiego odchodzi do silniejszego kandydata jakim jest marszałek sejmu. PSL natomiast traci dlatego, że - mimo jego sprzeciwu – Platforma jakoś sobie radzi i w.Społeczeństwa),

  2. przekroczeniem tzw. drugiego, a być może także trzeciego „progu ostrożnościowego” zapisanego w ustawie o finansach publicznych (przekroczenie pierwszego progu – 50% zadłużenia w stosunku do rocznego PKB - powoduje, że w kolejnym roku nie można przyjąć budżetu z.

Silny Aleksandrów Kujawski - społeczny blog o życiu w Aleksandrowie Kujawskim. - Onet.pl Blog

Sprzeniewierzenie się etyce praworządności niektórych radnych, czego przykładem może być zatajanie prawdy o dochodach podawanychw oświadczeniach majątkowych, sprawa nieetycznego postępowania przewodniczącego Rady Miejskiej,.Nieuczestniczenie radnych w życiu społecznym i publicznym miasta. Ciekawy zarzut bo radni uczestniczyli w uroczystościach Państwowych, "Gazeta Aleksandrowska" pisała o.(uchwałą) uprawnienia zarządu jednostki samorządu terytorialnego, które wynikają z USTAWY o finansach publicznych !!!. Jesli tak by się stało, to uchwałe taką zakwestionował by Wojewoda Kujawsko-Pomorski,.

Blog Piotra Koja - Onet.pl Blog

Mamy w Bytomiu, drugą w Polsce, podgrzewaną ławkę. Jej temperatura dziś to plus 20 stopni, lokalizacja - plac Sikorskiego, przy fontannie :-) Oczywiście, malkontenci już mówią: a po co? a czemu tylko jedna? a kto za to płaci? Cieszę się, że większość bytomian potrafi cieszyć się.

Obowiązywał on w całym Kościele. W VI wieku okres ten obchodzony był w Rzymie na dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Czas jego trwania nie był więc ściśle ustalony. Dopiero od VIII wieku nadano mu charakter pokutny, co znalazło swój wyraz między innymi w fioletowym kolorze szat liturgicznych, a także w ograniczeniu.Tym razem na konstrukcji budżetu zaważyły ograniczenia zewnętrzne, które od kilku lat odbijają się na gospodarce finansowej naszego miasta: zmiany w ustawie o finansach publicznych (która znacząco ogranicza swobodę jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu długiem i kształtowaniu poziomu deficytu budżetowego) oraz.

...

Mnie na klejenie modeli i właśnie jestem w połowie budowy lotniskowca, smród rozpuszczalnika i butaprenu trochę mnie uspokaja, ale za plecami leży ustawa o finansach publicznych, kodeks karny i cała masa papierów od administracji, których boję się ruszyć....niech mnie ktoś przytuli.........ja już nie chce studiować prawa,.