O czym chcesz poczytać na blogach?

Urząd statystyczny

KREDYTY LOKATY KONTA - BLOG ONET - Onet.pl Blog

17 lutego 2012
Inflacja w Polsce w styczniu 2012

Jaka była inflacja w styczniu 2012 roku? Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie nowe dane o inflacji (wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych). Są to póki co informacje wstępne z uwagi na coroczną aktualizację wag w koszyku towarów i usług branych pod uwagę w badaniach.

Porady przedsiębiorczości

Zgłasza się również wszelkie zmiany z zakresu podawanych informacji. Na ten obowiązek posiada się 7 dni od ich zaistnienia.
Jak widać jest to duże uproszczenie, że za pomocą jednego pisma tyle rzeczy możemy zrobić.

II krok
Główny Urząd Statystyczny

Po wprowadzeniu „jednego okienka” do GUS-u po dziewięciocyfrowy numer REGON udają się jedynie wspólnicy spółek jawnych. Identyfikator ten nadawany jest firmie, a nie przedsiębiorcy, więc każda spółka posiada tylko jeden taki numer. Aby go uzyskać, należy złożyć.

Beata Drużkowska, Praca Dyplomowa Magisterska

Naukowe w kulturze I cywilizacji działania i codzienność – materiały konferencyjne, Biblioteka główna Politechniki Poznańskiej,Poznań 2005

 • Wanda Tkaczyk,  Nauka i technika w 2007 r. w Polsce, Główny Urząd statystyczny, Warszawa 2009
 • Sławomir Nałęcz, Kultura w 2008 r w Polsce, Główny Urząd statystyczny, Warszawa 2009
 • Biblioteki w powiecie mińskim - Onet.pl Blog

  Nie będzie, te nowe rozbicia łatwo można zsumować, w przeciwnym wypadku trudno będzie uzupełnić brakujące dane". -

  Danuta Suder, Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Kultury

  Karolina (10:58)
  Zostaw komentarz

  Nie lekceważ gospodyni domowej

  W moich czasach jedynacy byli absolutną rzadkością, a w czasach moich dzieci – wręcz przeciwnie. Polski model rodziny dwa plus dwa, popularny w latach osiemdziesiątych XX wieku, zastąpił dziś model dwa plus jeden, a wskaźnik urodzeń wynosi 1,2 i jest jednym z najniższych w Europie. Główny Urząd Statystyczny podaje, że w latach 1997–2006 ubyło w Polsce około 170 tysięcy obywateli, przy czym od 2007 roku nastąpił niewielki (do 0,1 procenta) wzrost liczby urodzeń, co związane jest z tak zwanym echem demograficznym (wyż demograficzny z lat osiemdziesiątych rodzi dzieci).

  Statystyczna Polka.

  Informatyzacja Ochrony Zdrowia - Onet.pl Blog

  Przykładem takiej ewolucji są zmiany, które zachodzą obecnie w organizacji systemu informacyjnego statystyki publicznej. Urzędy statystyczne w województwach tracą obecnie swój regionalny charakter i zaczynają specjalizować się w określonych dziedzinach gospodarczych. Przykładowo statystyką ochrony zdrowia zajmuje się Urząd Statystyczny w Krakowie.

  Zarysowany kierunek rozwoju systemów informatycznych ma zasadnicze znaczenie w kontekście czekającej nas informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Nie wszystkie bowiem regionalne inicjatywy e-zdrowie.

  S U W E R E N N A

  Systematyczne zadłużanie budżetu państwa oraz budżetów samorządowych,
  4. przez zaniżanie wynagrodzeń i wzrost podatków pośrednich,
  5. przez podatek katastralny, który ma być wprowadzony możliwie szybko,
  6. przez kredytowanie na „preferencyjnych” zasadach poszkodowanych np. powodzią.

  Główny Urząd Statystyczny wydał w 2009 r. broszurę „Polska w UE 2009”. Można w niej wyczytać, że PKB/mieszkańca wynosi w Polsce 55% – 60% przeciętnego PKB w UE. Biorąc pod uwagę ogrom zniszczeń, jakich rządzący dokonali w polskiej gospodarce w ciągu ostatnich 20 lat, to wielkość polskiego wskaźnika PKB na tle Europy.