O czym chcesz poczytać na blogach?

Urząd miasta łodzi

Blogi Radnego Johna Godsona - Onet.pl Blog

Wtorek 24-11-2009

Godz. 16.00 – 17.00

Urząd Miasta Łodzi (Gabinet radnego- pok 102b)
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
woj. łódzkie
Telefon: 042 6384183

Moja Mama Teresa Białecka-Krawczyk

- szkolę swoją lewą półkulę tak by dawała więcej przestrzeni procesom intuicyjnym  :).

* ...

 

Tagi: Daria Krawczyk-Borys wybory radna okręg 3 TBK Teresa Białecka-Krawczyk
21:38, cimi5
Link Komentarze (3) »
adres strony www

Adres strony Teresy Białeckiej-Krawczyk

Twojego Bezpartyjnego Kandydata na Prezydenta Miasta Łodzi:

www.teresa-białecka-krawczyk.pl

wtorek, 02 listopada 2010
Dlaczego jest najlepszym kandydatem a nieznanym.

Teresa Białecka-Krawczyk.

1990-1994 Dyrektor Biura Inwestycji Zagranicznych, Prywatyzacji i Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi. Urząd Prezydenta MŁ sprawował Grzegorz Palka.

2003-2010 Dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. Prezydentem MŁ był Jerzy Kropiwnicki.

 

Kiedy pracowała w Urzędzie Miasta na stanowisku Dyrektora Biura Promocji, Prywatyzacji i Inwestycji Zagranicznych (strategiczny obszar działania - bardzo szeroki, aż nadto),.

ekologie miejskie

Według tego teoretyka słuchanie jest postawą, którą należy z całą świadomością kształtować. Istnieje potrzeba nie tyle słyszenia określonych rzeczy, ile właśnie słuchania (…).” pisał dalej w tym samym tekście.

http://wfae.proscenia.net/journal/

Urząd Miasta Łodzi prawem unijnym zobowiązany był do przeprowadzenia badań dotyczących poziomu hałasu w mieście i udostępnienia ich wyników na stronie internetowej w formie mapy dźwiękowej. http://akustyczna.mapa.lodz.pl/malodz/

Jak głosi definicja na tejże stronie “hałasem są wszelkie niepożądane,.

Ulic Gdańskiej i Więckowskiego przekracza 75 db. Trwałe wystawianie swojego słuchu na ten poziom hałasu prowadzić może do m.in. nadciśnienia tętniczego, zaburzenia pracy żołądka, wzrostu wydzielania adrenaliny, wrzodu żołądka czy też przyspieszeniu procesu starzenia się (próg prowadzący do osłabienia i uszkodzenia słuchu to 95 db). Urząd Miasta 7 lipca 2010 roku uchwalił program ochrony środowiska przed hałasem: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=493.  Wśród konkretnych planów mających na celu zmniejszenie poziomu hałasu na wybranych odcinkach wzdłuż torowisk i dróg jest: budowa ekranów akustycznych, ograniczenie prędkości ruchu (np. do 50km/h), budowa wału.

in-love-with-a-star


strona główna


przyjedź Tomku na przysięgę...
Dnia wczoraszego odbierając pocztę zdziwił mnie widok koperty z moim imieniem i nazwiskiem i pieczątką Urząd Miasta Łodzi.
Prezydent do mnie pisze?
Może dopiero teraz przejrzeli monitoring z ul kościuszki z jesieni zeszłego roku. I może już wiedzą, że to ja zachachmęciłam znak drogowy..
Owieram i czytam i oczom nie wierzę.
Ja Aleksandra zostałam zaproszona przez inspektora Nieszporka na kwalifikację wojskową dn 5.5.09 o godz.

Jacek Cylwik - Onet.pl Blog

Z pewnymi faktami się nie da dyskutować. I w punkcie 7 ustawy o lasach jest jasno napisane: „Lasem ochronnym jest taki las, który leży w granicach administracyjnych miast lub w odległości 10 km od granic administracyjnych miasta”. Także status tego lasu wokół Krywlan jest określony w ustawie.

Oczywiście jak wielokrotnie mówiłem: miasto jest.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- 71 mln , Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich- 30 mln, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych- 6 mln, Wojewódzki Urząd Pracy- 4 mln, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej- 2 mln, Wojewódzkie Biuro Geodezji- 2 mln, jednostki kultury- 28 mln, jednostki oświatowe- 23 mln. Do tego należy dołożyć trochę.

Lokalnych w tym zakresie.  Wydaje się jednak, że z powodów politycznych, powierzenie właśnie zarządom województw dzielenia pieniędzy na drogi lokalne, mogło nie przynieść spodziewanych rezultatów. Np. w województwie podlaskim, w zarządzie województwa  jest reprezentowanych kilka partii, a zatem i  tzw. podział mógłby być nie po myśli pomysłodawców projektu.

Blog robimystrone2010

Strony internetowe są w naszym świecie już niepoliczalne. Tyle ich jest że nawet wynalazca internetu nie spodziewał się takiego rozrostu. Na polskim rynku zaczynają się rozrastać usługi typu tworzenie stron internetowych.
Łódź w swojej historii już posiada kilka stron. Są one zakładane przez prywatne osoby jak i Urząd Miasta. Projektowanie stron Łódź to najnowsza firma jaką zdołaliśmy znaleźć na tym terenie. Zajmuje się wieloma rzeczami między innymi: internetowe projektowanie sklepów Łódź lub osobiście przez daną osobę. Ale nie tylko sklepy zostają wdrażane w te nowoczesną technikę. Znana firma Logotyp Łódź zajmuje się.