O czym chcesz poczytać na blogach?

Upek

My sweet guinea pig
2005-07-18 01:24:34 >> No dobra

to jestem nowħ w³aĥcicielkħ tego bloga, wiem ,że siê nie cieszycie, ja chyba też nie bardzo...Chociaż jestem wdziêczna Izie za prezent jakim jest ten blog...Czemu nieszczêĥliwa? Bo takie rzeczy jak nawet g³upi blog majħ dla mnie wartoĥĉ sentymentalnħ, bo pisa³am bloga w cholernie ważnym momencie mojego życia...Krótko mówiħc by³am zauroczona, rozanielona i wstêpowa³am w nowy rozdzia³ życia...I obieca³am sobie ,że już zawsze bêdê abyssalangel. Ale g³upek straci³ na prywatnoĥci i już sama nie wiem co poczħĉ...No to poczê³am nowego bloga na joggerze, który nie daje mi satysfakcji, zaadoptowa³am dziecko poprzedniej (z resztħ niepierwszej) w³aĥcicielki tego bloga...Swojħ drogħ mojej najlepsiejszej przyjació³ki swojego czasu (jak to wszystko sie zmienia aż żal ĥciska czasem ) No to tyle mojej pierwszej i prawdopodobnie ostatniej notki na tym blogu, chyba wróce do swojego ,a z tym zrobie coĥ przyjemnego , jak mnie natchnie to dam znaĉ...A i jeszcze jedno , nie bede usuwa³a notek Izy, bo nie potrafie kliknħĉ tego SKASUJ.

W pełnym słońcu i z półcienia - bloog.pl


Wyna niychej w doma gości
Gowy trzimie i klawiyry
A tańcujom ciyngym gyry.
          
                      Jakub Sosnowski

Mam sąsiada, który sam ze sobą gada.
Gada gwarą, gada zwięźle, a nawet ogniście!
Dośka, zgadzasz się? - będzie mniej soczyście:)

gadanie 1

Kłoniec z kurami!
Jo kurna nie bede siedzioł za stodołom
i pilnowoł kurzych .upek!
Jesce sie pipa dobrze jojkiem nie ze..o,
a juz gło wpie...y!
poucinom frajcom łeby i pudą go gora!

gadanie 2 - na okoliczność ptasiej grypy.

W Szczecinie lezy zdechnięto kura.
Dwa dni juz lezy.
Psy jom tarmosą, dzieci śturają kijami,
ludzie alarmują, a te ..tasy przygłotowane w mediach
 na ćmienie ludzi, zoden .upy nie rusy!

gadanie 3

Taki jeden, som sie wpakłowoł w bagno.
Jak ta świnia co i głorąco i torzo sie w gnojówce.
Nik gło nie pchoł!

gadanie 4