Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 1 marca zmarł nasz wielki Nauczyciel, prof. dr hab. Tomasz Pajor. Odszedł wybitny cywilista oraz znawca prawa prywatnego międzynarodowego, naukowy autorytet, dla wielu niedościgniony Mistrz. Cześć Jego pamięci!