O czym chcesz poczytać na blogach?

United nations

Ja tu sobie posiedzę spokojnie w chacie a oni niech myślą że z dżungli nadaję relację

   (1) komentarza
 • niedziela, 19 lutego 2012
  • United Nations - Operacja "Góry"

   Pierwszy raz wybrałam się samotnie w góry. Gdyby to jednak były

 • Miniatury portretowe

  Polish-born American artist (1894–1951) best known for his works on Jewish subjects and his anti-Axis illustrations and caricatures during World War II. Illuminating collection of ten first edition lithographs comprising Szyk’s Visual History of Nations series and the Visual History of Flight, each measuring 10 x 11.5, and each beautifully signed in the bottom border in ink. In fine condition, with some light toning to the edges. Images are housed in their original presentation folder. The Visual History of Nations set, which represents the founding member countries of the United Nations, including vibrant images representing the United States of America, Canada, Poland, Great Britain, France, USSR, China, Switzerland, and Israel. This series was commissioned in 1945 by Canadian philatelist and entrepreneur, Kasimir Bileski, with the intent.

  Blogowa teoria ekonomii

  Goods. WeD Working Paper 18, University of Bath, Bath 2006.

  [2] Kaul I., Grunberg I., Stern M., Global Public Goods: International cooperation in the 21st century, Oxford University Press for the United Nations Development Programme, Nowy Jork 1999.

  [3] Reisen H., Soto M., Weithoner T., Financing Global and Regional Public Goods Through ODA: Analysis and Evidence from the OECD Creditor Reoprting System

  Blog onyxmy511

  SWSZ, którzy w kwietniu 2006 roku uczestniczyli w symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, a w 2008 r. w Londynie. Studenci przygotowują swoją kilkuosobową delegację do udziału w międzynarodowych konferencjach National Model United Nations. Konferencje są symulacją obrad ONZ, w których uczestniczą studenci z całego świata. Celem działalności Koła jest zapoznanie się z funkcjonowaniem organizacji, jej komitetów oraz analiza problemów współczesnej gospodarki.

  Blog adrzej12

  2010-12-11

  Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация.