O czym chcesz poczytać na blogach?

Układ słoneczny

Podręcznik do Astronomia Ezia Auditore go

Tum to mało znany kalendarz Majów. Wiadomo, że został podzielony na 18 miesięcy. Jego tematyka nie będzie omawiana na lekcjach.

 Haab kalendarz słoneczny, który liczył 365 dni. Został podzielony na 18 miesięcy po 20 dni. Dodatkowy 5-dniowy „miesiąc” był czasem pechowym. Kolejne nazwy miesięcy to: pop, uo, zip, zotz, tzec, xul, yaxkin, mol, chen, yax, zac, ceh, mac, kankin, muan, pax, kayab, cumhu i dodatkowy uayeb. Nazwy dni.

Miasta Babilonii w Mezopotamii. Lud mieszkający na terenie dzisiejszego Iraku. Najsłynniejszymi wodzami tego państwa byli: Nabuchodonozor I czy Hammurabi. Reszta na historii magii. Kapłani w tym państwie zajmowali się astronomią i astrologią. Na podstawie tego układali horoskopy, przepowiadali całe życie ludzkie. Babilończycy wyobrażali sobie Ziemię jako nieruchomą i umiejscowioną w środku wszechświata. Sklepienie niebiesko miało według nich kształt kosza, na którym swoja wędrówkę odbywały gwiazdy, Słońce i inne ciała niebieskie. Babilończycy.

Blog geoastro

Ultrafioletowym, a także pole magnetyczne chroniące przed pochodzącym ze Słońca promieniowaniem. Oddalenie od Słońca jest właściwe dla utrzymania odpowiedniej temperatury. Uważa się, że czynniki te sprzyjały powstaniu życia na naszej planecie. Jest największą z planet skalistych w Układzie Słonecznym, a także jak dotychczas jedynym znanym miejscem występowania życia.

  -Powierzchnia całkowita: 510,072 milionów km²
  -Powierzchnia lądowa: 148,94 milionów km² (29,2% powierzchni całkowitej)

Astronomia

I spore jasności powierzchniowe. W galaktykach tego rodzaju znajduje się także dużo młodych gwiazd. Galaktyki typu Irr I występują znacznie częściej niż te typu drugiego. Przykładem typu Irr I jest Wielki Obłok Magellana z gwiazdozbioru Złotej Ryby, jedna z najbliższych nam galaktyk, należąca do Układu Lokalnego.

16:13, masu97
Link Dodaj komentarz »

Głównie z wodoru i helu.

Planetoida- ciało niebieskie o małych rozmiarach - od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające gwiazdę centralną (w Układzie Słonecznym - Słońce), posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami. 

Uśmiech, Radość i Sukces - bloog.pl

Nadzoru Galaktyki - Nadral[AS2] .

- Szanowni zebrani! - powiedział. - Planetą Ziemia interesujemy się w sposób ciągły od czasu, kiedy nasze automaty obserwujące Galaktykę zarejestrowały skoki promieniowania związane z wybuchami jądrowymi na jednej z planet Układu Słonecznego - na Ziemi właśnie. Jeden z automatów przeniósł się wtedy w obszar tego układu, rozpoczynając systematyczną rejestrację wszystkich sygnałów elektromagnetycznych pochodzących z  Ziemi oraz ich fizyczne przetwarzanie i przesyłanie w kierunku Dei.

Żądanie członka Rady, udostępniony bądź tu na sali, bądź w innym miejscu na Dei. Obecnie postaram się przedstawić jedynie krótką charakterystykę aktualnej sytuacji na Ziemi, opracowaną przez mój Zespół.


- Zważywszy, że Układ Słoneczny jest od nas oddalony o parę lat świetlnych, jest to aktualność cokolwiek przeterminowana - wtrącił ktoś z sali.


- Niestety, nie potrafimy jeszcze zrealizować w kosmosie ciągłej transmisji sygnałów przy pomocy metody.