O czym chcesz poczytać na blogach?

Uchwała

Robert Świątkiewicz - Ząbki - Onet.pl Blog

Liczne kursy i szkolenia dotyczące tworzenia przepisów prawa, zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz gospodarki komunalnej. Interesuję się historią Polski, bezpieczeństwem publicznym, piłką nożną i tańcem towarzyskim. Za podstawowe zadanie uważam poprawę wizerunku miasta w zakresie zieleni miejskiej oraz czystości i porządku w miejscach publicznych. Radny Miasta Ząbki kadencji 2010-2014.
Napisz do mnie

10 kwietnia 2012
XXVI Sesja Rady Miasta

Na dzień 17 kwietnia 2012 roku przez Krzysztofa Bławdziewicza - Przewodniczącego Rady Miasta Ząbki została zwołana 26 sesja organu uchwałodawczego gminy. Sesja odbędzie się tradycyjne w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Jej początek został zaplanowany na godz. 15 00.

Na najbliższej sesji radni zajmą się następującymi projektami uchwał:

Nowa Góra - Onet.pl Blog

                       Lista obecności na zebraniu.

2.                       Uchwała nr 7/2011.

Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nowa Góra

z dnia 18.10.2011 r.

w sprawie przesunięcia środków finansowych

 

Na podstawie paragrafu 12 ust.1 Statutu Sołectwa Nowa Góra, Zebranie Wiejskie  Sołectwa Nowa Góra uchwala co następuje

salonik prawniczy - Onet.pl Blog

Jest bowiem aktem prawnym zawierającym zasady funkcjonowania podmiotu, dlatego nic nie może usprawiedliwiać działania sprzecznego z tymi regulacjami. Wydawałoby się więc, że naruszenie postanowień statutu może być wyłączną przesłanką do uchylenia takiej uchwały, jednak z ostrożności procesowej należy wykazać przed sądem dalsze sprzeczności uchwały
z treścią art. 422 § 1 ksh w postaci godzenia
w interes spółki lub fakt jej powzięcia w celu pokrzywdzenia akcjonariusza.

Co znaczy, że uchwała ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza?

Przesłanka w postaci “pokrzywdzenia akcjonariusza” zostaje spełniona wówczas, gdy podjęta uchwała prowadzi m. in. do osłabienia pozycji akcjonariusza
w Spółce w relacji do innych akcjonariuszy (M. Rodzynkiewicz, Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, 2007). W ocenie A. Kidyby pokrzywdzenie akcjonariusza to nie tylko powstanie "szkody" w jego majątku, może być również odnoszone do jego pozycji, dobrego imienia, naruszenia zasady.

ZAWIERCIE - FAKTY - ZAWIERCIE

, ZAWIERCIE
Link Dodaj komentarz »
środa, 08 czerwca 2011
GDZIE SIĘ PODZIAŁY SZLACHETNE IDEAŁY....????

1 czerwca 2011 roku obserwowałem przebieg sesji Rady Miejskiej. Nuda prawie jak zwykle.

Radni zmuszeni są zgłaszać, że na ulicy X leży psia kupa i trzeba ją sprzątnąć, a na ulicy Y trzeba przyciąć żywopłot, bo w mieście ”nie ma” służb zajmujących się porządkiem i tylko prezydent może "uratować" sytuację.

Zainteresowała mnie uchwała o podniesieniu opłaty za przewóz osób autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej. Uchwała została przegłosowana 13 głosami radnych NAW i SLD. Jak wiemy autobusami komunikacji miejskiej nie jeżdżą biznesmeni i osoby zamożne, tylko LUDZIE PRACY, EMERYCI, BEZROBOTNI, UCZNIOWIE I STUDENCI,  gdzie, zatem podziały się szczytne ideały głoszone przez Napieralskiego i lokalnych działaczy wyczulonych na ludzką niedolę? Przecież to on znany jest z haseł pro-socjalnych, które to mają obronić najbiedniejszych. Jak jednak widać na naszym podwórku to tylko HASŁA WYBORCZE i nic więcej, a może SLD już u nas nie istnieje, bo jej przedstawiciele w zarządzie miasta i w.