O czym chcesz poczytać na blogach?

Technologie

Search po polsku

Findwise technologia wyszukiwania
11:26, zenonik90 , Ogólnie
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 08 listopada 2011
Nie tylko technologia [wyszukiwania]
Czasem można spotkać się z przeświadczeniem, że jak kupi się wystarczająco dużo drogiego oprogramowania, to nasze kłopoty się skończą. Oto problemy znikną tylko dlatego, że wydaliśmy dużo pieniędzy i mamy w końcu zainstalowany ten wymarzony system. I chociaż wiara góry przenosi, to często okazuje się, że potrzeba czegoś więcej - kompetencji.
przeczytaj ...

Tagi: Enterprise Search technologia wyszukiwania
15:56, zenonik90 , Ogólnie
Link Dodaj komentarz »
środa, 19 października 2011
Endeca kupiona przez Oracle!
Minął zaledwie miesiąc z hakiem od kiedy gruchnęła wiadomość, że HP kupiło Autonomy, a tu proszę ... Oracle kupuje czołowego gracza, amerykańską Endecę. I tak z trzech od wieków najlepszych technologii wyszukiwania FAST, Autonomy, Endeca, żadna już nie ostała się niezależną.
.

Technologia a rozwój człowieka

Pt:”Komputer w zmieniającej się szkole” w czasopiśmie Komputer w Edukacji w numerze 1 przedstawionym podczas trwania X Konferencji“Informatyka w Szkole” w roku 1994.

W 1997 roku termin ten pojawił się w propozycjach programowych:Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym dla szkół podstawowych oraz rok później jako Edukacja informatyczna w kształceniu ogólnym. Były to jednocześnie pierwsze publikacje, które dotyczyły przygotowania uczniów w zakresie posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Autorami tychże terminów i publikacji jest Zespół TI z Wrocławia pod kierunkiem prof.dr hab. M.M. Sysło.

Jak przedstawia prof. dr hab. M.M. Sysło technologia informacyjna obejmuje zakres pojęć z informatyki w szkole podstawowej i w gimnazjum. Zajęcia z technologii informacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej są kontynuacją i rozszerzeniem przygotowania informatycznego, które są przedstawione szczegółowo w wykazie oczekiwań umiejętności informatycznych absolwenta gimnazjum. Uczniowie w liceum ogólnokształcącym i w innych typach szkół ponadgimnazjalnych mają możliwość wyboru zajęć z informatyki w ramach kształcenia w zakresie rozszerzonym. Mogą także zdawać maturę z informatyki.

Generalnie edukacja informatyczna to na dziś:

  • wydzielone zajęcia informatyczne
  • oraz

  • wykorzystanie przygotowania informatycznego na zajęciach innych przedmiotów.

Niepełnosprawni w dzisiejszym świecie

Dla dzieci niewidomych – w tym także podpoznańska placówka.

W trakcie trzydniowej konferencji specjaliści dyskutować będą na temat współczesnych zastosowań pisma brajla, nauki orientacji przestrzennej osób niewidomych a także najnowszych technologii stosowanych w edukacji osób niewidomych i słabo widzących. Wśród projektów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji znajda się m.in. program wykorzystujący dźwięk w terapii i rehabilitacji dzieci autystycznych i dzieci o upośledzonym wzroku, program pozwalający osobom niewidomym uczyć się oraz rozpoznawać zapis nutowy w brajlu, oraz oprogramowanie, w formie gry wspomagające naukę słyszenia po wszczepieniu implantu ślimakowego.

Według prof. Buzka, nowe technologie w znakomity sposób są w stanie wesprzeć edukację osób niewidomych.

– Dzieło Braille’a może ulec nadzwyczajnemu wzmocnieniu. Możemy przy pomocy technologii informatycznych, elektronicznych wesprzeć ogromnie tych, którzy mają pełne warunki do tego by być pełnowartościowymi i aktywnymi członkami naszego społeczeństwa. Trzeba im tylko trochę pomóc.

Podczas konferencji zaprezentowany zostanie m.in. projekt unikatowego w skali Europy Parku Orientacji Przestrzennej i Ogrodu Zmysłów, który w najbliższych latach ma powstać na terenie ośrodka w Owińskach.

Organizatorami konferencji są powiat poznański, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w.

dla potrzeb nauki

Na początku XXI wieku coraz bardziej dostrzegalne są takie zjawiska jak: wzrost roli usług, zwiększanie się specjalistycznego i technicznego zatrudnienia przy równoczesnym zmniejszaniu się liczby wykwalifikowanych i średnio wykwalifikowanych robotników, wzrost roli wykształcenia oraz szybki rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Wiedza, jej obrót oraz dystrybucja, staje się osią nowych form wykluczenia i dominacji.

Począwszy od Marksa wielu badaczy zajmowało się wpływem nowych technologii na ład społeczny. Jednak często jedynie sugeruje się, że nowe technologie zmieniają świat polityczny, prowadząc do podania w wątpliwość wcześniej obowiązujących podziałów na liberałów i socjalistów czy lewicę i prawicę. Wielu współczesnych myślicieli wieszczy więc zanik dotychczasowych konfliktów, sugerując, ze zostaną one zastąpione nowymi, postindustrialnymi rodzajami antagonizmów.

Splot takich czynników jak rozwój technologii informatycznych i globalizacji doprowadził do powstania nowej wizji światowej gospodarki, która stanowi dzisiaj podstawę działania takich organizacji jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Rozwój sieci internetowej i zacieśnianie więzów handlowych na.

Gaz łupkowy w Polsce

Odcinkiem pionowym i poziomym może sięgać ¼ mili (ok. 400 metrów). Z kolei sam odcinek poziomy może osiągnąć długość nawet od jednego do ponad trzech kilometrów od pionowego szybu.

Większość złóż ropy naftowej i gazu są znacznie bardziej rozległe w wymiarze poziomym niż w pionowym (grubość). Są jakby “spłaszczone”. Przez wiercenie studni, która przecina taki zbiornik równolegle do jej szerszej płaszczyzny firmy mogą zwiększyć potencjalne zyski. Odwierty poziome zapewniają większą powierzchnię kontaktu z surowcem w porównaniu z odwiertami poziomymi. Pozwala to zwiększyć wydobycie w od 2.5 do 7 razy. Zatem firmy wydobywające  surowiec, poprzez zastosowanie tej technologii, mogą znacząco zwiększyć jego wydobycie i przyspieszyć zwrot poniesionych inwestycji. Taka operacja nie jest tania. Szacuje się, że koszt odwiertów poziomych może być od 0.25 do 3 razy droższy w porównaniu z kosztami przeprowadzenia i ukończenia wierceń pionowych.

Cały proces można obejrzeć na specjalnie przygotowanym filmie:

Więcej na temat technologii odwiertów poziomych możesz przeczytać tutaj [.pdf] i tutaj [.pdf].