O czym chcesz poczytać na blogach?

Tcp ip

Patrycjusz

Oraz usługa zapewniające zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową. Dzięki wykorzystaniu DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org, może zostać zamieniona na odpowiadający jej adres IP, czyli 91.198.174.2 Usługa DNS warstwy aplikacji modelu TCP/IP, jest związana z portem 53 TCP/UDP. .
Adresy DNS składają się z domen internetowych rozdzielonych kropkami. Dla przykładu w adresie Wikipedii org oznacza domenę funkcjonalną organizacji, wikipedia domenę należącą do fundacji Wikimedia, a pl polską domenę w sieci tej instytucji. W ten sposób możliwe jest budowanie hierarchii nazw, które porządkują Internet.
DNS to złożony system komputerowy oraz prawny. Zapewnia z jednej strony rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP. Z drugiej strony realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom.

Wiki – nazwa specyficznych stron internetowych (Web 2.0), które można nie tylko oglądać, ale też tworzyć, edytować i zmieniać bezpośrednio za pomocą przeglądarki internetowej. Nazwą.

elinuxpl | Kolejna witryna sieci „WordPress.com”

Źródłowego i może w niego ingerować – modyfikować i dostosowywać do konkretnych potrzeb. Jest to argument ceniony zwłaszcza przez prawdziwych wymiataczy – administratorów sieciowych serwerów którzy mogą skroić system idealnie dostosowany i zoptymalizowany pod konkretną działalność firmy.

Protokół TCP/IP. Jest to integralna część systemu i z punktu widzenia użytkownika internetu prawie najważniejsza. Protokół ten służy organizacji komunikacji między poszczególnymi urządzeniami sieciowymi. Jego zaletą jest niezależność od konkretnego producenta oraz jego popularność. Protokół TCP/IP jest zaimplementowany w każdym urządzeniu korzystający z sieci – tak samo w smartphonie, iPadzie, drukarce sieciowej czy na notebooku.

Wielodostępność. Oznacza, że w tym samym czasie na jednym komputerze może pracować wielu użytkowników. Liczba jednocześnie pracujących użytkowników jest ograniczona jedynie mocą obliczeniową sprzętu.

Wieloprocesorowość..

NOTATNIK [..by lulu]

w wartości DataBasePath.

Zmodyfikuj plik

# Copyright © 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these).

Sklep Internetowy - Jak to się robi?

Umieszczonych na amerykańskich uczelniach i w instytucjach rządowych.

Następnie rozpoczęło się wdrażanie do poczty elektronicznej i protokołu FTP (File Transfer Protocol). W 1983 roku sieć ARPANET uległa rozgranieczeniu na część cywilną ARPANET i wojskową MILNET. Obie sieci używały tego samego protokołu TCP/IP i połączone były tzw. bramą (gateway'em), co umożliwiało wymianę danych pomiędzy nimi. Fakt podziału jest uważany za początek współczesnego Internetu.

Widać, że Internet ma już prawie 30 lat i w ciągu tego czasu zadomowił się już na całym świecie. Dziś nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez.