O czym chcesz poczytać na blogach?

Talmud

układanka - Onet.pl Blog

Niektóre skalania (np. przez małzeństwo z gojką) są nie do usunięcia, a dziecko zrodzone z takiego związku to “mamzer” (bękart). Traktat ten ustala szczegółowo co wolno jeść, jak przyrządzać koszerne posiłki. Przewiduje inne naczynia do potraw mlecznych a inne do mięsnych, zakazuje jeść mięso świni, zająca czy małży. Poszczególne części wzięte razem, Żydzi nazywają “szisza sedarim” (sześć układów). Każdy z nich dzieli się z kolei na księgi - czyli traktaty (massichtot), traktaty zaś na rozdziały (perakim). Ale o tym w następnych odcinkach.

Piotr Ostrzeń

Talmud czym jest i czego naucza? część II

Część pierwsza, ZERAIM (o nasionach), obejmuje jedenaście massichtot (traktaty). Pierwszy traktat wchodzący w skład części ZERAIM, nosi nazwę:
1. BERACHOT (błogosławieństwa). Drobiazgowo rozpatruje sprawy modlitw żydowskich. Ciekawe, że ta problematyka nie wiąże się z zagadnieniami uprawy roli. Należy przypuszczać, że rabini włączyli go do tego traktatu w przekonaniu, że cała natura zależy od Jahwe więc i zagadnienie płodów ziemi, a uprawa ziemi jest formą hołdu oddawanego istocie najwyższej. Zawiera liturgię codziennych modlitw, w tym prośbę o.

HAGIO - GRAFO - LOGIA

jak twierdził Donin - zawiera on bluźnierstwa przeciw Bogu, obraża chrześcijaństwo, zniesławia Jezusa i jego matkę Maryję i uczy fałszywej moralności (m.in. składania fałszywej przysięgi). W konkluzji Donin stwierdził, że gdyby nie Talmud, łatwiej byłoby nawrócić Żydów na chrześcijaństwo. Zarzuty Donina wpłynęły na kształtowanie odmiennej niż do XI w. postawy Kościoła wobec Żydów, wyznającego dotąd pod tym względem doktrynę św. Augustyna o potrzebie tolerowania i zachowania Żydów jako "świadków"".

K. Pilarczyk, Talmud i jego drukarze w Pierwszej Rzeczpospolitej. Z dziejów przekazu religijnego w judaizmie, Kraków 1998, 39-40.

09:26, baatszeba , cytaty
Link Dodaj komentarz »
sobota, 21 lutego 2009
Skąd nienawiść do Talmudu?

Czemu Talmud? Moja propozycja odpowiedzi:

Stop Syjonizmowi

  List otwarty do Obamy, Camerona i Sarkozy’ego
 • Dlaczego wojna? Kadafi chciał znacjonalizować ropę
 • Libia: Syjonistyczne USA zabijają libijskich cywilów, mówią rosyjscy lekarze. Świadectwo rosyjskich lekarzy w Libii
 • Libia: fakty i analizy
 • Syjonistyczny mord na Muammarze Kaddafim
 • Chwała pułkownikowi Kaddafiemu!!!
 • Archiwum Stop Syjonizmowi
  • Tłumaczenia Oli Gordon
   • Spis artykułów Judeopolonii
 • Pożegnanie z Izraelem
  • Oferta której nie możecie odrzucić
 • Żydowski holokaust i NWO – J. Kaminski
  • Kto tu kłamie?
  • Zakazać Talmud jako mowę nienawiści
 • Moje.

 • ABC Judaizmu dla Chrześcijan | Poznaj Świat Biblii

  Esseńczycy

  Wspólnota życia, osiedlona m. in. w Qumran, żyjąca  na wzór współczesnych chrześcijańskich wspólnot zakonnych.Skoncentrowana na rytualnych obmyciach i czytaniu Słowa.  Żyjąca  w rytmie benedyktyńskim “ora et labora”, dodatkowo trzecią część nocy spędzająca na czytaniu i przepisywaniu ksiąg Pisma. Zawdzięczamy jej potężne znaleziska najstarszych kodeksów pisma w Qumran.

  Chrześcijanie

  Początkowo wspólnoty judeochrześcijańskie nie odróżniało się w sposób zdecydowany od żydowskich, wciąz zachowywały żydowskie obyczaje…

  JUDAIZM TALMUDYCZNY

  W roku 70 n. e. nastąpiło, przepowiedziane przez Jezusa zburzenie Świątyni Jerozolimskiej. Był to koniec judaizmu znanego nam z kart Biblijnych Starego Testamentu, ściśle skoncentrowanego wokół Domu Jahwe, która w czasach Heroda nie miała sobie równych. Zburzenie Starej Świątyni wiązało się  z powstaniem Nowej, którą zbudował Jezus w swoim Kościele, a symbolicznie zostało to przedstawione m. in. w rozdarciu zasłony w chwili śmierci Jezusa na krzyżu.

  Był to też czas powstania nowego judaizmu, zwanego Talmudycznym, lub Faryzejskim..

  Wolna Palestyna

  Że został on na biesiadę specjalnie zaproszony.

  Ważną konsekwencją wszystkich tych praw – pomijając ich praktyczne zastosowanie – jest określona postawa, którą się przyjmuje pod wpływem ciągłego ich studiowania (w ramach studiów nad halachą), a którą klasyczny judaizm uważa za najważniejszy obowiązek religijny. I tak, ortodoksyjny żyd słyszy od maleńkości, że gojów porównuje się do psów, albo uczy, że grzechem jest mówić dobrze o gojach i tak dalej, i tak dalej.

  Jeśli chodzi o ścisłość, nauczającego tych spraw podręczniki dla początkujących mają o wiele gorszy wpływ niż Talmud czy wielkie kodeksy talmudyczne. Dzieje się tak dlatego, iż teksty na poziomie elementarnym posługują się szczegółowymi opisami i objaśnieniami, sformułowanymi tak, aby poruszyć młode, niewykształcone jeszcze umysły. Z ogromnej liczby takich podręczników wybrałem jeden, obecnie chyba w Izraelu najpopularniejszy. Wznawiano go wielokrotnie, dzięki hojnemu wsparciu izraelskiego rządu. Nazywa się Księgą Wychowania, a napisany został przez anonimowego rabina na początku XIV wieku w Hiszpanii. Księga ta objaśnia 613 obowiązków religijnych (micwot) wiary mojżeszowej, w kolejności, w jakiej występują one w.

  Quo vadis, domine?

  By przestraszyć ludzi.

  Serafy w tradycji chrześcijańskiej są postawione na pierwszym miejscu. Ogólna klasyfikacja wygląda tak:

  1. serafiny
  2. cherubiny
  3. trony
  4. moce
  5. władze
  6. panowania
  7. zwierzchności
  8. archaniołowie
  9. aniołowie (stróże)


  Szatan

  Według Talmudu (Talmud [z hebr. תלמוד talmud = 'nauka'] – jedna z podstawowych (choć nie jest uznawana za “świętą”) ksiąg judaizmu.by wikipedia) Szatan został stworzony 6 dnia. Wywodzi się z Serafinów i jest wyjątkiem w śród nich, gdyż  zamiast 3 par, posiada jedną parę skrzydeł.

  Często synonimem dla słowa “Szatan” może być “Azazel”, “Belzebub”, “Mefistofeles” “Lucyfer” itd.

  Szatan jest przeciwnikiem Boga. W Dniu sądu ostatecznego ma wystąpić jako oskarżyciel ludzkich dusz.

  Mroczne moje Życie

  Ze współczesną wiedzą, po raz pierwszy pojęcie to upersonifikował autor Apokalipsy św. Jana, gdzie stało się ono imieniem anioła. W Dziejach Tomasza z III w. Abaddon jest imieniem demona, lub samego Szatana, i tak też rozumie je Bunyan w Wędrówce pielgrzyma. Według Mathersa, autora The Greater Key of Solomon, Abaddon to imię Boga, którego użył Mojżesz, prosząc Stwórcę o zesłanie plagi gradu na Egipt. Kabalista Józef ben Abraham Gikattila używa słowa Abaddon jako określenia szóstej z siedmiu "warstw piekła", której zarządcą jest anioł Pasjel (por. Cohen, Talmud, s. 380). Klopstock w Mesjadzie nazywa Abaddona "ciemnym aniołem śmierci". O "szponiastych skrzydłach" Abaddona pisał Francis Thompson w wierszu To the English Martyrs (Apollyon). Abaddon jest również utożsamiany z aniołem śmierci i zniszczenia, demonem czeluści, z władcą demonów podziemnego świata oraz Samaelem i Szatanem (zob. De Plancy, Słownik wiedzy tajemnej, s. 9; Grillot, A Pictorial Anthology o f Witchcraft, Magic and Alchemy, s.128). W tym ostatnim dziele Abaddon występuje jako "Anioł zniszczenia z Apokalipsy". W The Magus Barretta Abaddon przedstawiony jest na.