O czym chcesz poczytać na blogach?

Tajemnice różańca

Przyjazny blog księdza Karola


3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

 

Tajemnice Różańca:
Tajemnice radosne:
1.
Zwiastowanie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnice światła:
1. Chrzest
Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie.

Obronić życie poczęte... - Onet.pl Blog

"Oddaję moje serce najmniejszemu i bezbronnemu..."

Duchowa adopcja jest bardzo prosta.
Rozpoczynamy ją uroczystym przyrzeczeniem, np. w kościele. Jest to codzienna modlitwa (jedna tajemnica różańca i specjalna, krótka modlitwa) kontynuowana przez 9 miesięcy.
Modlimy się w niej o uratowanie życia jednego dziecka poczętego.
Duchową adopcję można podejmować wilokrotnie.

Tak niewiele trzeba, aby uratować życie poczęte... Pomóż i Ty!

oaza, ruch-światło - życie, kościoł, wiara, religia

(diakonię) w Kościele i w świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu na wszystkich poziomach formacji.

8. Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego Ruchu Światło-Życie to: metoda "światło-życie" przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna. Oaza rekolekcyjna jest formą intensywnego doświadczenia życia Kościoła: we wspólnocie, w liturgii, na spotkaniu ze Słowem Bożym, w miłości braterskiej. Piętnastodniowe (zamknięte i przeżyciowe) rekolekcje wszystkich stopni dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin mają program oparty na tajemnicach różańca i układzie roku liturgicznego. Każdy dzień rekolekcji ma myśl przewodnią, która przenika wszystkie elementy programu. Oprócz oaz piętnastodniowych odbywaję się różnego rodzaju oazy specjalistyczne, pogłębiające i tematyczne.
Mała grupa jest środowiskiem podstawowym dla rozwoju i utrzymania wiary. Dzięki temu, że jest obecna zarówno w formacji w ciągu roku, jak i w oazie rekolekcyjnej, zapewnia ciągłość procesu wychowawczego. Realizuje program formacyjny na spotkaniach cotygodniowych, a w kręgach rodzin - comiesięcznych.
Nad wzrostem duchowym, przebiegiem spotkania, realizacją programu.

Miłość - Onet.pl Blog

Szata Maryi

Szkaplerz nazywany jest popularnie szatą Maryi. Założenie go na szyję przez kapłana wprowadza nas w świat niezmiernie bogatej i pięknej symboliki. Część szkaplerza opadająca na plecy podpowiada nam, że trudy, doświadczenia i krzyże znosić winniśmy pod opieką Maryi z poddaniem się woli Bożej, tak jak Ona to czyniła, a część spoczywająca na piersiach przypomina, że nasze serce winno bić dla Boga i bliźnich, z miłości odrywając się od przywiązań doczesnych i wiązać się za pośrednictwem Maryi z dobrami wiecznymi.

Przyodzianie szatą wyraża głębokie tajemnice i ujawnia to, co jest najpiękniejsze w ludzkich relacjach czy też w relacjach między człowiekiem a Bogiem. Już w Starym Testamencie płaszcz był symbolem Bożych dobrodziejstw, opieki Opatrzności oraz mocy udzielonej wybranemu człowiekowi. Odsłania na przykład wielkość rodzicielskiej miłości. Po grzechu pierworodnym prarodziców dostrzegamy, jak Bóg pierwszy troszczy się o ich los: Sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich (Rdz 3, 27). W dowód szczególnej ojcowskiej miłości patriarcha Jakub sporządza dla swego syna Józefa szatę z długimi rękawami i przyodziewa go. Jonatan obdarowuje Dawida swym płaszczem, co.

Jan Paweł II - Onet.pl Blog

Czegoś więcej, uzyskać wyjaśnienia, lecz mój rozmówca sprowadził od razu rozmowę na inne tory, jak gdyby wezwał mnie do siebie wcale nie po to, by powierzyć mi ów sekret. Było jasne, że pragnął otworzyć mi oczy na tajemnicę otaczającą Papieża, nie chciał jednak słyszeć dalszych pytań. Dał mi do zrozumienia, że nie wypowie już ani jednego słowa na ten temat ponad to, co - pozornie mimochodem - mi wyjawił. 

Chciałem.

-Czy tam, w Niegowici, pamiętają może, jak modlił się Wojtyła? 

Ksiądz zamyślił się, po czym odparł:

- Jego sposób modlitwy był bardzo szczególny. W ostatnich latach nie wypuszczał prawie z rąk różańca. Ale najbardziej rzucała się w oczy, i to od jego wczesnych młodych lat, inna cecha: zwykle modlił się, i to całymi godzinami, rozciągnięty na posadzce przed ołtarzem. Wielu ludzi z parafii i dobrze to pamięta..
Strona www:

www.misterium.eu
c64power.blogspot.com 
 Matrix - FREE MIND!!!
 Tajemnice Liczb
 Marcin Wawrzyniak Fallon

moje powołanie - moje życie - Onet.pl Blog

Zapraszam

 • U Początków ... Tajemnica!
 • KCHAMY CIE!!!
 • Niedziela - Dzien Świety
 • Miejcie odwage dawać świadectwo...
 • Październik - miesiąc Różańca Świeteho
 • Sw. Mateusz - ewangelista
 • Czestochowa
 • Szukaj życia w słowie Bożym
 • V Dzien Papieski Jan Paweł II Orędownik Prawdy
 • Refleksja z głębi serca... wspomnienie
 • Jan Paweł II Reflekcja z glębi serca
 • "Nie lękaj sie..."

xwaldemar

, Wszechmocny, Niewidzialny, Święty, Miłosierny, Sprawiedliwy i wiele jeszcze innych przymiotów. Można o tym rozmyślać podczas odmawiania różańca, który jest modlitwą medytacyjną lub na adoracji Najświętszego Sakramentu. Możemy też Boga poznawać poprzez czytanie Pisma Świętego czyli słów Boga skierowanych do nas. I jeszcze jeden bardzo skuteczny sposób to przystępowanie do sakramentów. Szczególnie Spowiedzi, regularnie np. co miesiąc i co tydzień niedzielna.

To co klerycy robią w seminarium 6 lat, przez większość czasu. Tu posłużę się wykładem ks. Piotra Pawlukiewicza, duszpasterza akademickiego w Warszawie.

Bóg jest tajemnicą. Nikt z ludzi nie potrafi zrozumieć Boga. Tylko sam Bóg może siebie samego do końca przeniknąć i poznać. Jeżeli ktoś coś poznaje to tworzy w sobie obraz tej rzeczy i w tym poznawaniu samego siebie Bóg się niejako wypowiada. A Słowo Boga ma zupełnie inną moc niż słowo człowieka. Więc kiedy Bóg mówi o sobie.