O czym chcesz poczytać na blogach?

Stworzenie świata

7 dni – prawdziwe wyzwanie to poznać Świat

Że istnieje rzeczywistość, którą nasze zmysły nie obserwują? Wyobraźmy sobie, że nikt na świecie nie ma wzroku. i nagle wszyscy go otrzymują… docierają do nich wrażenia, których nigdy jeszcze nie przeżywali, nie potrafią ich opisać. A czemu nie pójść dalej.. wyobraźmy sobie, że koniec świata to nic innego jak nagłe posiadanie przez wszystkich nowego zmysłu: “zmysłu prawdy”. i patrząc na ciebie każdy będzie wiedział o tobie wszystko od poczęcia do śmierci, będzie wiedział, że śmierci nie ma tylko jest przejście do “przestrzeni prawdy”. Kto może udowodnić, że.2010 o 16:23

Moje zdanie:
Jeśli chodzi o Boga, to ja wierzę w Boga, a zarazem nie wierzę, jakby to powiedzieć 1/2 wierzę i 1/2 nie wierzę tak samo piekło. Jest jakieś przeczucie, ale nie chcę w to uwierzyć, że by coś takiego istniało.
Jeśli chodzi o stworzenie świata, to obie teorie są prawdopodobne:
7 dni – Bóg stowrzył świat.
Miliardy lat – zaczęło się z niczego, powstał Wszechświat i się rozszerza itp itp, a Ziemia powstała z Supernowy innej gwiazdy i uformowała się planeta.
Ale może też być taka teoria:
Bóg.

Żyjąc z Bogiem | ..aby i oni w nas jedno byli…

Z tych wersetów, które zacytowałam z Listu Piotra wynika, że:

  • Ziemia powstała z wody
  • Ziemia nie powstała nie wiadomo jak dawno (miliardy lat temu)
  • Ówczesny świat został zalany wodą – w potopie za czasów Noego. Nie trwa więc wszystko tak, jak od stworzenia świata. Nie ma niektórych zwierząt, prawdopodobnie jest inna atmosfera…
  • Teraz jest “teraźniejsza ziemia”, która spłonie

Oto, co Bóg po kolei czynił tworząc świat:

1. Dzień pierwszy. Stworzenie Ziemi i Nieba, oddzielenie światłości od ciemności.

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się.

EWANGELIA BOŻA - Onet.pl Blog

Harmonizuje z ujmowaniem mitów ludowych w misteriach. Dawny mistyk stara się znaleźć w mitach ziarno głębszej prawdy. I tak samo jak mistyk tłumaczy mity pogańskie, tak Filo tłumaczy Mojżeszowe Księgi Stworzenia. Opowieści Starego Testamentu są dlań odbiciem wewnętrznych procesów duszy. Biblia opisuje stworzenie świata. Kto widzi w niej opis fizycznych, materialnych procesów, rozumie ją tylko połowicznie. Wprawdzie napisane jest: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była niekształtna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a duch Boży unosił się nad wodami”. Lecz prawdziwy,.

Katalog Stworów Magiczno Mitycznych - Onet.pl Blog

Wyczerpaniu. Molfar chcąc pokazać, iż to on jest najlepszy z całej trójki stworzył powietrze. Dzięki temu bóstwa mogły działać o wiele sprawniej, gdyż nie musiały korzystać z boskiej energii do utrzymania swojej egzystencji. Retagof jednak nie chciał się poddać i stworzył coś, co uważał za największe stworzenie Omnisa. Stworzył ziemię, olbrzymią skałę unoszącą się w przestrzeni kosmicznej. Uznał więc, iż to on jest najmocniejszy z całej trójki. Guentiana także nie chciała dać za wygraną. Chcąc ukryć stworzenie Retagofa, stworzyła ocean, który przykrył ponad połowę ziemi. Guentiana była bardzo.

Oddaliły się więc do zaświatów, aby tam obserwować dalszy los stworzenia. Rasy na początku toczyły wojny, szybko jednak ze sobą się porozumiały. Jako, iż miały jeszcze trochę boskiej energii, każda z ras postanowiła stworzyć dwie nowe, aby zwiększyć różnorodność życia, oraz, aby wyrównać szanse pomiędzy sobą. Dżiny stworzyły więc Ifryty oraz Sylfidy. Beholdery stworzyły Minotaury oraz Arachtanthidy. Orki stworzyły Ogry oraz Trolle. Wendiga stworzyły Furbolgi oraz Tuskarry. Elfy stworzyły Ludzi oraz Krasnoludów. Na koniec Trytony i Syreny stworzyły Nagi i Hippokampy. Tak kończy się mit o stworzeniu świata.