O czym chcesz poczytać na blogach?

Strategie

Mała i średnia firma

działamy w całej Polsce, z oddziałem w każdym województwie

-           rozwijamy własną sieć doradców i agentów, zarabiających według progresywnego, motywacyjnego systemu prowizyjnego

-           oferujemy szeroki wachlarz produktów – dla każdego

-           przestrzegamy ścisłej kontroli kosztów

-           wykorzystujemy nowe technologie w obsłudze klienta

-           prowadzimy obsługę klienta detalicznego, indywidualnego i korporacyjnego przez 24h, w różnych miejscach, także w domu

Strategia całej firmy może być „przełożona” na strategie „cząstkowe” , np. na strategię finansową, strategię sprzedaży, strategię personalną, marketingową itd.

Ciekawym przykładem jest następująca lista możliwych dróg / strategii sprzedaży (tu na bazie sieci salonów fryzjerskich):

Ekspansja – stary produkt (był kupowany wcześniej u naszej konkurencji) oferujemy naszym starym klientom, którzy do tej pory kupowali u nas inne produkty. Wykorzystując to, że ci klienci znają nas i wiedzą, że oferujemy te produkty, przyciągamy ich do nas.

Nowe podboje – stary produkt oferujemy nowym klientom – wciąż są to podstawowe usługi fryzjerskie, jednak skierowane do zupełnie nowych.

eFirma

Możliwości przedsiębiorstwa, rozwijaniu jego potencjału oraz wyborze i realizacji kompleksowo opracowanej strategii.

Etapy zarządzania strategicznego:
• analiza strategiczna, ustalenie celów działania
• ustalenie wariantów działania
• wybór wariantu
• kształtowanie organizacji z uwzględnieniem korzystnych dla strategii struktur
• realizacja strategii przez motywację i skuteczny nadzór.
Rodzaje strategii działania przedsiębiorstw:
Strategia firmy określa jaki rodzaj działalności jest lub będzie rozwijany i w jaki sposób.
Strategia biznesu precyzuje przez jakie działania mają być osiągnięte cele firmy.
Strategie funkcjonalne dotyczą konkretnych działań zapewniających realizację strategii firmy i biznesu (marketing, finanse, produkcja, R&D, zatrudnienie itd.)

Integracja pionowa polega na rozszerzeniu dotychczasowej działalności w dwóch kierunkach:
• dystrybucji własnych produktów i usług
• zaopatrzenia w produkty i.

MiroPress |

  • Czynniki ekonomiczne
 • Analiza pozycjonowania
 • Analiza SWOT
  • SWOT – dyskusje akademickie
 • Cykl życia
 • Matryca BCG
 • Matryca konkurowania
 • Model 5 sił Portera
 • Strategia – literatura
 • Strategie osobiste
  • 5S – Seri,.
    • Strategia straganu na rynku
    • Strategie kościelne
    • Strategie wojskowe
  • Szkolenia

 • Feminizm-Maskulizm - Onet.pl Blog

  Część z izogamicznych osobników stara się maksymalnie zmniejszyć wielkość swoich komórek rozrodczych, aby możliwie najbardziej zmniejszyć swoją inwestycję rodzicielską. Te które tego nie czynią są po prostu wykorzystywane przez te, które próbują tej strategii. Lecz tylko do czasu. Kiedy dostatecznie wiele osobników zacznie używać tej strategii, wytworzy się między nimi konkurencja o „frajerów” o dużych gametach. Wtedy koszty wytworzenia niewielkich komórek, lecz w takiej ilości, aby skutecznie konkurować z innymi naciągaczami, zrównają się z kosztami wytworzenia niewielu aczkolwiek dużych komórek. A wtedy presja selekcyjna w kierunku oszukiwania zniknie i obie strategie staną się równie korzystne. I jak to bywa w takich sytuacjach, dla osobników już praktykujących jedną z nich korzystniej będzie rozwijać ją nadal niż próbować zbliżyć się do strategii odmiennej, niczym dla lwa jest korzystniej doskonalić się w drapieżnictwie a dla antylopy w uciekaniu. Osobniki produkujące większe komórki będą szukały swojego sukcesu ewolucyjnego w dawaniu potomstwu lepszego wyposażenia startowego i rekompensowaniu oszustw partnerów odmiennej płci poprzez wytwarzanie coraz większych gamet. Natomiast osobniki produkujące mniejsze gamety będą go szukały w coraz lepszej konkurencji o gamety większe.[3]

      W poprzednim artykule.