O czym chcesz poczytać na blogach?

Strategia rozwoju

Mała i średnia firma

Działów oraz poszczególnych pracowników.

Strategia – określa główny kierunek działania przedsiębiorstwa, wraz z zarysowaniem ram jego działania. Stanowi sposób, w jaki przedsiębiorstwo realizuje swoją misję i cele. Częścią strategii firmy są strategie cząstkowe, np. strategia rozwoju zasobów ludzkich, strategia marketingowa, sprzedażowa, inwestycyjna itd.

Strona internetowa – wykorzystuje sieć komputerową do nawiązania interakcji z ludźmi i organizacjami z otoczenia firmy, przede wszystkim z klientami. W kontekście zarządzania spełniać może.

Urszula Płosarek

Pracy?
18. Z jakich środków komunikacji korzystają konkurenci Firmy w swojej komunikacji z kandydatami?

WYZWANIA REKRUTACYJNE
19. Ile [średnio] osób jest zatrudnianych w Firmie każdego roku?
20. Jakie są plany rozwoju zatrudnienia w Firmie w przyszłym roku i w najbliższych 2-3 latach?
21. Czy istnieje powtarzalny [np. kwartalny, roczny] cykl rekrutacji, czy nowi pracownicy zatrudniani są tylko w odpowiedzi na bieżące potrzeby Firmy?
22. Jakich kandydatów Firma.

Dodaj do ulubionych:

Lubię
Bądź pierwszą osobą, która doda ten do listy ulubionych.

Wybory 2010 - bloog.pl

Nadchodzące wybory samorządowe to czas prezentacji nowej wizji lepszej przyszłości Torunia, która skuteczniej niż dotąd odpowiadać będzie na wyzwania XXI wieku, sprzyjać zadowoleniu mieszkańców grodu Kopernika i sprawi, że miasto rozwinie swój potencjał dla szybszego rozwoju. Toruń to historycznie ukształtowana przestrzeń miejska, miejsce urodzin najsłynniejszego na świecie astronoma, wielowiekowe tradycje historyczne, kulturalne i edukacyjne, a także niezaprzeczalne walory turystyczne, światowe dziedzictwo UNESCO oraz ponad dwieście tysięcy mieszkańców..

Niniejszym program, który zapowiada zmiany, proponując śmiałe rozwiązania w reakcji na wyzwania przed jakimi staje nasz gród u zarania dwudziestego pierwszego milenium. Niesie on postulaty, płynące ze znajomości problemów dotykających na co dzień mieszkańców, jak też z analizy opracowań strategicznych: ogólnokrajowego programu SLD, programu SLD dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020" i "Strategii rozwoju miasta Torunia".W tej nowej wizji rozwoju miasta, SLD zamierza skoncentrować się na czterech kluczowych.

LGD Trzy Krajobrazy

»


Działania

Informacja

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi


  • Czerwiec 2008 (2)
  • Maj 2008 (1)
  • Kwiecień 2008 (1)
  • Marzec 2008 (2)
  • Luty 2008 (3)