O czym chcesz poczytać na blogach?

Stary testament

Zbawiony grzesznik

Ale poszczególni członkowie Trójcy posiadają określone funkcje. Ojciec, jak rozumiemy jest przedstawiany w Piśmie jako Stwórca i Źródło Życia. Syn jest przedstawiany jako Zbawiciel i Odkupiciel, ale Bóg także jest Odkupicielem: „Bóg nasz Odkupiciel”. Jak określa Go Stary Testament. Bóg i Jezus są tym samym. Bóg i Duch Święty są tym samym, chociaż posiadają oddzielne osoby. Mamy jednego Boga i ten jeden Bóg zawsze był w trzech osobach.

Bóg jest w Biblii przedstawiany jako Sędzia wiele razy. Bóg zasiada na.

Wyssane z Pisma

Dodaj do ulubionych:

Lubię
Bądź pierwszą osobą, która doda ten do listy ulubionych.

Nawigacja po pojedynczym wpisie

polityka - Onet.pl Blog

I dba o gospodarkę swoich poddanych obywateli. Tak jak i w Biblii państwo powinno rozliczać nas z efektów bez względu na okoliczności w których się rozwijaliśmy. Czy patrząc na ten fragment można powiedzieć że Biblia zachwala ideę państwa opiekuńczego? Wprost przeciwnie Stary i nowy testament szanują zdrowe zasady wolnego rynku. Tak samo państwo powinno egzekwować od każdego tyle samo. Idea socjalizmu zawsze była daleka od świętej księgi. Koncepcja każdemu według potrzeb każdemu według jego możliwości kłóci się z odpowiedzialnością za swoje.

Mala Czarna i dwa razy frytki

***Dołączona czwarta gra: "Pismo Święte". Grał już ktoś?


***Przeszedłem Stary Testament. Teraz zabieram się za Nowy Testament.


***Nie.