O czym chcesz poczytać na blogach?

środowisko przyrodnicze

Zdrowy styl życia - bloog.pl

Zespół pojęciowy , dla którego bazą stała się współczesna wiedza o systemach .


Ekologia -to wiedza jak przeżyć , to rozpaczliwa walka o przetrwanie człowieka na Ziemi .


Ekologia  to zagospodarowanie odpadów przemysłowych jako półfabrykatu do innych celów ,
 ale to także stosowanie w gospodarstwie domowym produktów nie niszczących środowiska ,
 biodegradowalnych opakowań , nie stosowanie fosforanów a także segregacja śmieci 

to uświadamianie i  zachęcanie  młodzieży   do priorytetowego traktowania problemów środowiska naturalnego .

Powrót do natury w obecnych czasach ,przy tak rozwiniętych technologiach jest możliwy poprzez
udoskonalenie.

To  jedyny  środek  ratunku „ 
oraz      „  Człowiek  jest  tym  ,co  je „.

                              Środowisko  przyrodnicze  stanowi  całość niezwykle złożonych  relacji .
 Każdy  z  nas  wie  o  łańcuchu  pokarmowym (kto  kogo  zjada ) ,  o  obiegu  azotu ,
węgla ,  wody  i   kilku  innych substancji  .

Przyroda  jest  strukturą  stabilną , .

Zielona Małopolska

Władze wydzielonych pasów dla autobusów, wymiana pojazdów na nowe, wytyczania ścieżek rowerowych, zmian w organizacji ruchu ulic w ścisłym centrum na jednokierunkowe oraz montowania stojaków rowerowych. Wszystkie te działania w ograniczony sposób zwiększają płynność komunikacji. Są jednak niewystarczające w godzinach szczytu. Masa Krytyczna jest oddolną społeczną inicjatywą środowiska rowerzystów, nieformalną manifestacją potrzeb komunikacyjnych.
Więcej »

18:02, zielona_malopolska
Link Dodaj komentarz »
Dziś w Państwowej Komisji Wyborczej dokumenty rejestrujące Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości â?? CentroLewica (Pd-SdPl-Zieloni 2004). Jednocześnie Dariusz Szwed, przewodniczący partii, oficjalnie zadeklarował swój start w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Więcej »

10:14, zielona_malopolska
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 23 lutego 2009
Międzynarodowa Konferencja "GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE ORGANIZMY A ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE", Warszawa 27 lutego PRZYRODNICZE"
Zachęcamy do.

Czas na zmiany - CZAS NA ELBLĄG!

 

W nawiązaniu do Pana pisma z 14 września 2011 r. chciałbym zapewnić o trwających przygotowaniach przedmiotowej inwestycji do realizacji. Przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia wymaga jednak czasu, co jest spowodowane uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

W sierpniu rozpoczęto procedurę środowiskową, niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej. Wykonano już inwentaryzację przyrodniczą dla nowej lokalizacji. Obecnie w opracowaniu jest raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Zakończenie prac nad raportem planowane jest na 41 tydzień roku obecnego, tj. ok. 12 października [do pobrania - tutaj]. Decyzję środowiskową powinniśmy uzyskać za ok. 4 tygodnie, tj. na początku listopada. Uzyskanie tej decyzji warunkuje realizację dalszych prac.

Całe przedsięwzięcie będzie realizowane w formule 'zaprojektuj i.

FMS Warszawa - Wola - Onet.pl Blog

O profilu lewicowym w Polsce. Nasze główne poglądy możemy ująć w dziesięciu postulatach:

  1. Nowoczesna gospodarka – społeczna gospodarka rynkowa, z której owoców korzystać mogą wszyscy obywatele, a nie tylko największe korporacje. Gospodarka musi szanować środowisko przyrodnicze.

  2. Prawa kobiet – pełne równouprawnienie kobiet, łącznie z poparciem dla parytetów, liberalizacją prawa antyaborcyjnego oraz refundacja zabiegu In vitro.

  3. Równy dostęp do.