O czym chcesz poczytać na blogach?

Socjalizm

yarrsaid.wordpress.com

I zasady chrześcijańskie. Przecież ten gruntownie wykształcony facet może pójść na mecz do knajpy z tym niewykształconym, będą pić piwko oglądając rywalizację w telewizorze i będą się świetnie bawić.
Co innego predyspozycje, umiejętności, pochodzenie, wykształcenie, wiedza, majętność, etc., a co innego prawo. Ludzie mają być równi właśnie wobec mądrze skonstruowanego prawa, by mieli poczucie sprawiedliwości. Istotne jest, by ludzie ubożsi nie mieli poczucia, że są gorzej traktowani przez sądy, bo są biedni. W państwie, którego bym sobie życzył, nie wołano by, że ludzie są sobie równi, natomiast dla sędziego, czy instytucji państwowych zdecydowanie by byli. W socjalizmie mówi się, że wszyscy są równi, ale instytucje i sądy patrzą na ludzi zupełnie odwrotnie. W moim modelu kradnący minister traktowany byłby jak złodziej (tyle, że osobno odpowiadałaby za kradzież, a osobno za zdradę, bo pełnił funkcję państwową). W socjalizmie minister traktowany jest jak ktoś zdecydowanie lepszy i najczęściej w ogóle unika odpowiedzialności. Podobnie osoby prywatne, które mają znajomości…
Rozwinąłem tu nieco (choć tylko w zarysie) kwestię równości, bo jest ona kluczowym elementem systemu, który Polsce zaaplikowano. Nie ma obecnie żadnej równości wobec prawa, wmawia się natomiast fikcyjną równość międzyludzką, by przykryć wady i.

cyc blog

Strona główna Wyższość socjalizmu

Dziś dla odmiany i trochę dla niepoznaki będzie o przewadze socjalizmu nad kapitalizmem. Tak, tak.. Socjalizm w pewnej kwestii nad kapitalizmem góruje. Otóż, jest w stanie wyprodukować więcej pewnych, określonych dóbr niż kapitalizm. Nie chodzi tu, o zwiększanie ilości produkcji kosztem jej jakości. Ustroje kolektywistyczne bowiem potrafią produkować pewne dobra w większych ilościach i lepszej jakości niż kapitalizm.

Jako przykładem posłużymy się koleją. Socjalizm jest w stanie zbudować bardzo gęstą sieć torów i zapewnić regularne - dajmy na to - co 15min połączenia między każdymi dwoma miastami. Co więcej, połączenia owe mogą być realizowane przez wysokiej klasy, eleganckie wagony.

W kapitalizmie taka sytuacja nie mogła by mieć miejsca. Połączenia takie, istniałyby tylko na opłacalnych trasach. Nadto, gdzieniegdzie nie byłoby kolei w ogóle - przewóz busem może być najzwyczajniej w świecie tańszy i szybszy.

Socjalizm nie wykreuje magicznie ani podkładów kolejowych ani wagonów. Tak czy inaczej pasażerowie za transport zapłacą. Różnica polega jedynie na tym, czy zrobią to dobrowolnie, wybierając kolej jako.

drogasocjalizmu.blogSamo pojęcie własności wymaga redefinicji, w kierunku posiadania i zarządzania cząstką majątku ogólnospołecznego, pod kontrolą społeczeństwa (w pierwszym rzędzie, jego najbardziej zainteresowanych grup). Pierwotną formą własności jest własność wspólna. Wszelka własność prywatna jest wyrazem zaufania zbiorowości względem jednostki - i wiąże się z nią odpowiedzialność tej jednostki wobec zbiorowości.

Tagi: demokracja, kapitał, demokratyczna kontrola, gospodarka społeczna, własność

skomentuj (0)

Duchowy wymiar socjalizmu 2009-05-29 16:53:54

Socjalizm ma podstawy duchowe.
Jeśli tkwimy w kulturze traktującej człowieka jako niezależną jednostkę, a nie jako cząstkę większej całości, systemu społecznego, wspólnoty - to socjalizm wymaga nawrócenia (na utożsamianie się z dobrem wspólnym).
Czy można nawracać siłą? Czy wtedy ludzie są naprawdę nawróceni?
Nie. Rewolucja też nic nie da, o ile ludzie nie zmienią swego stosunku do świata, do tego co wykracza poza wąsko pojmowany interes własny.
Można natomiast, i warto, stawiać barierę destruktywnym tendencjom w społeczeństwie, wciąż.

Polityka wg. Krecika

Narodowo – burżuazyjnym bagnie, czego wam ani sobie nie życzę. Rzyczę aby moje i wasze dzieci były Europejczykami, obywatelami świata ludźmi wolnymi światopoglądowo i materialnie. I o to będę walczył.

11:27, krecik530
Link Komentarze (1) »
czwartek, 09 marca 2006

Zaczynam pisać książkę o ( już zacząłem ) o robotnikach i chłopach . Ich doli i niedoli. Czy obalenie socjalizmu przyniosło korzyści czy straty. Nikt teraz nie chce napisać o życiu prostych ludzi , ich problemach i troskach. Więc ja to opisze. Nie będzie to żadna recepta na życie  ale wskazówki i ostrzeżenia, po to aby żyjąc w tak dziwnych i trudnych czasach dali świadectwo  przyszłym pokoleniom aby nie popełniali naszych błędów. Opisze koleje paru ludzi , paru rodzin , ojców i matki ciężko pracujących i ciągle walczących o byt. O prawo nie do godnego życia , ale do życia. Walkę nie o wille i samochody a o chleb i margarynę. Opisze wreszcie uczciwie tą Polskę , kraj nędzy pracujących i bezrobotnych nierzadko bezdomnych., aby zachód.