O czym chcesz poczytać na blogach?

śląski urząd wojewódzki

"Pasieczysko" Gospodarstwo Ekologiczne

Informacji o przekroczeniu wartości NDP dla substancji aktywnej imidachlopryd oraz jej pozostałości w surowcach używanych do produkcji żywności.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa pismem z dnia 5 marca 2009 r. stwierdził na podstawie informacji zebranych z wojewódzkich inspektoratów, że w latach 2007-2008 nie stwierdzono przypadków zatrucia pszczół w wyniku stosowania środków ochrony roślin zawierających imidachlopryd oraz nie wykryto pozostałości ww. substancji aktywnych w materiale roślinnym.

Instytut Ochrony Środowiska pismem z dnia 9 lutego 2009 r. stwierdził na podstawie wyników oceny substancji aktywnej imidachlopryd (dokonanej przez właściwy w sprawach rejestracji środków ochrony roślin i ich substancji aktywnych urząd Republiki Federalnej Niemiec pełniący dla tej substancji aktywnej rolę kraju sprawozdawcy zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, Dz. Urz. WE L 230 z 19.08.1991 r., z późn. zm.), że jest.

przecieki

Stefan Kosiewski, Frankfurt nad Menem: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli i Audytu Pan Rafał Kucharski KA III 142.6.2012 Do Wojewody Sląskiego w Katowicach Wnoszę o zwrot mienia zagrabionego w PRL przez komunistyczny reżim wojskowy generała Jaruzelskiego, reprezentowany przez Wojewodę Katowickiego; w szczególności -.

Konfraternia Turystyczna - bloog.pl

Zbiornik w Kotlarni jako bufor wodny”;
4) Wojciech Bosak  (RZGW Kraków): „Kanał Śląski - połączenie aglomeracji małopolskiej i śląskiej  wspólną drogą wodną”;
5) dr Adam Rak, Stanisław Staniszewski: „Realizacja Programu dla Odry 2006”,
● 12.30 do.Się turystyką (ZHP), biura podróży i ich zrzeszenia (Izba Turystyki RP), a nawet instytucje i placówki niezwiązane bezpośrednio z turystyką (np. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, szkoły średnie).
Konferencję otworzył JM Rektor WSTH w Łodzi dr Andrzej Stasiak, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych i krótko.

Niemodlin - małe miasto - nasze wielkie sprawy

Od wielu już lat problemem dla Gminy Niemodlin jest zagrożenie powodziowe ze strony rzeki Ścinawa Niemodlińska. A rzeka po prostu obnaża wieloletnie zaniedbania w zakresie pogłębienia, regulacji, występowania w korycie przeszkód w postaci drzew i krzewów oraz złego stanu urządzeń hydrotechnicznych.

Obecnie trwają prace (I etap) na odcinku od ujścia Ścinawy (do Nysy Kłodzkiej, Ścinawa jest prawym dopływem) do Szydłowca.

01:04, staszekj64 , NIEMODLIN
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 01 kwietnia 2012
Sukces dziewcząt z PSP nr 2 w Niemodlinie

30 marca 2012 roku odbył się w niemodlińskiej hali widowiskowo-sportowej Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w Drużynowym Tenisie Stołowym.