O czym chcesz poczytać na blogach?

Shutdown

Sylwekb

Zamknięcie systemu operacyjnego i wyłączenie komputera

init 6 – przyniesie nam ponowne uruchomienie komputera

Polecenie halt zakończy działanie systemu operacyjnego, ale nie wyłączy komputera. Jest to możliwe z wykorzystaniem parametru -p.

Polecenie poweroff zamknie system operacyjny i wyłączy komputer.

Polecenie reboot spowoduje ponowne uruchomienie komputera.

Teraz przejdziemy do najbardziej rozbudowanego polecenia z największymi możliwościami. Polecenie shutdown pozwala nam na przykład na wyłączenie komputera o określonej godzinie w prosty łatwy i przyjemny sposób. Jego składnia przedstawia się następująco:

shutdown [opcje] … CZAS WIADOMOŚĆ

Przejrzyjmy zatem opcje:

-r – żądanie restartu systemu

-h – wstrzymanie systemu, efektem tego polecenia będzie zakończenie pracy systemu operacyjnego i/lub wyłączenie komputera (to zależy od systemu)

-H – wstrzymanie pracy komputera po zamknięciu.

A.J. -- Już nie tak całkiem ponury zakątek komputerowego geeka


*
* Some poll() documentation says that POLLHUP is incompatible
* with the POLLOUT/POLLWR flags, so somebody should check this
* all. But careful, it tends to be safer to return too many
* bits than too few, and you can easily break real applications
* if you don't tell them that something has hung up!
*
* Check-me.
*
* Check number 1. POLLHUP is _UNMASKABLE_ event (see UNIX98 and
* our fs/select.c). It means that after we received EOF,
* poll always returns immediately, making impossible poll() on write()
* in state CLOSE_WAIT. One solution is evident --- to set POLLHUP
* if and only if shutdown has been made in both directions.
* Actually, it is interesting to look how Solaris and DUX
* solve this dilemma. I would prefer, if PULLHUP were maskable(2),
* then we could set it on SND_SHUTDOWN. BTW examples given
* in Stevens' books assume exactly this behaviour, it explains
* why PULLHUP is incompatible with POLLOUT. --ANK
*
* NOTE. Check for TCP_CLOSE is added. The goal is to prevent
* blocking on fresh not-connected or disconnected socket. --ANK
*/

if (sk->shutdown == SHUTDOWN_MASK || sk->state == TCP_CLOSE)
mask |= POLLHUP;


(1) To już żadna nowina...
(2) Ba!.

rozrywkowy niuchacz

Wyłączanie komputera o określonej porze.

Nie. No ludzie są naprawdę dziwni ;) Będą instalować jakieś barachło niewiadomego pochodzenia, które spełnia tę samą funkcję co narzędzia wbudowane w system.
Żeby komputer się wyłączył o określonej porze to żaden problem wymaga tylko trochę cierpliwości. Opiszę jak się robi to w Windows XP.
Zacznę od opisu poleceń. Wciskamy WinKey (to ten z flagą Windows) + r. Pojawia się okienko gdzie wpisujemy CMD i zatwierdzamy enterem. W nowo otwartym oknie (lub na pełnym ekranie zależy kto jak ma ustawione wpisujemy) SHUTDOWN /?
Pokaże się spis parametrów.

Użycie: shutdown [-i | -l | -s | -r | -a] [-f] [-m \\nazwakomputera] [-t xx] [-c "komentarz"] [-d up:xx:yy]

 Bez argumentów   Wyświetla ten komunikat (to samo, co -?)
 -i   Wyświetla graficzny interfejs użytkownika, musi być pierwszą opcją
 -l   Wylogowuje (nie można używać z opcją -m)
 -s   Zamyka komputer
 -r   Zamyka i ponownie uruchamia komputer
 -a   Przerywa zamknięcie systemu
 -m \\nazwakomputera Zamknięcie/ponowne uruchomienie/przerwanie zdalnego komputera
 -t xx   Ustawia limit czasu zamknięcia na xx sekund

Komputery

Księga gości
 
O mnie
maksiu94
Słówko o mnie
Zobacz mój profil
Notki
Znany sztuczny wirus . 2011-11-12
Dziś pokaże jak zrobić znanego zapewne dla was sztucznego wirusa.

1.Na pulpicie tworzymy nowy Skrót .
Pojawi nam się okienko i będą nas prosili żebyśmy wpisali lokalizacje  elementu , z którego chcemy zrobić Skrót i my tam wpisujemy -