O czym chcesz poczytać na blogach?

Saul

Cytaty i Różności Biblijne

Posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał.
Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi
i tę przygotował człowiekowi, co przybył do niego».
5 Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: «Na życie Pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. 6 Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia». 7 Natan oświadczył Dawidowi: «Ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. 8 Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono, oddałem ci dom Izraela i Judy, a gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. 9 Czemu zlekceważyłeś Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. 10 Dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki*, albowiem Mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. 11 To mówi Pan: Oto Ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego.

PAN NADCHODZI

Najbardziej zagrożony zwiedzeniem wierzący to ten, który chętnie słucha Słowa Bożego, ale nie jest mu posłuszny!

Paweł pisze do Galacjan: “Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?” (Gal 5:7). “Któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni” (Gal 3:1 BG). Apostoł pytał swoją trzodę: “Co się wam stało? Tak dobrze wam szło, a teraz przechodzicie pranie mózgów!”.

W całym Piśmie Bóg daje nam wyraźnie do zrozumienia, jak ważne jest bycie posłusznym Jego Słowu. Widzimy tego przykład w życiu króla Saula. Bóg udzielił Saulowi jasnych, konkretnych nakazów poprzez proroka Samuela. Poinstruował on Saula: “Idź teraz i pobij Amaleka, i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy; nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła” (1 Sm 15:3).

Ale czy Saul był posłuszny temu nakazowi? Pismo Święte mówi nam: “I pobił Saul Amalekitów… Agaga, króla Amalekitów wziął żywcem… Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła,.

polityka - Onet.pl Blog

Fragmentu Saul popełnił samobójstwo po to aby uniknąć w przyszłości gorszych męczarni. Niektórzy traktują to jako swoistą eutanazję. Trzeba jednak na ten fakt spojrzeć mając świadomość realiów i zwyczajów jakie panowały w czasach starożytnych. Żołnierz zawsze wolał umrzeć w chwale niż dostać się w ręce wroga. Śmierć zaś jak wcześniej napisałem była wtedy faktem, z którym ludzie byli oswojeni. Mimo to w Starym Testamencie nie ma pochwały dla skracania sobie życia. Jak z następnej księgi wynika Dawid potępił ten czyn w 2 SM: 1, 1-16: „Po śmierci Saula, po zwycięstwie nad Amalekitami, wrócił Dawid i zatrzymał się przez dwa dni w Siklag. Na trzeci dzień przybył jakiś człowiek z obozu, z otoczenia Saula. Odzienie miał podarte, a głowę posypaną ziemią. Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. Dawid zapytał go: Skąd przybywasz? Odpowiedział mu: Ocalałem z izraelskiego obozu. Rzekł do niego Dawid: Opowiedz mi, proszę, co się tam stało? Opowiedział więc, że ludzie uciekli z pola walki, wielu z ludzi zginęło, i że również ponieśli śmierć Saul i jego syn Jonatan. Dawid wypytywał.

Wake up... time to die ! - Onet.pl Blog

Skąd Go znam.

-Ja jestem Janine dla wszelkich niejasności. - Przesunęłam się trochę i poklepałam miejsce obok siebie.

-Miło mi. - Powiedział cicho i usiadł obok z uśmiechem. Miał bardzo melodyjny głos. Hm... określić Go jednym słowem ? Dobra. Ale to słowo nawet w połowie nie oddawało tego jaki był. Więc to słowo to: zajebisty !

Slash zamówił dla każdego butelkę Jacka Danielsa no i się zaczęło. Gdy tylko butelki zostały opróżnione zaraz kelnerka przynosiła nowe. I tak Izzy wraz z Saulem się nachlali jak nie wiem co.

Było całkiem ciemno kiedy szliśmy ciemnymi uliczkami. Ja prowadziłam Saula, który śpiewał, a raczej bełkotał mi coś do ucha, a Chris prowadził Izzyego, który ledwo co się trzymał na nogach.

-Chodźmy do mnie. Mieszkam niedaleko. - Powiedziałam wstrzymując oddech. Miałam nadzieję, że ojca nie będzie w domu. Nie chciałam myśleć co by było jakby jednak był i zobaczyłby, że prowadzę pijanego Slasha z obcym chłopakiem, który zaś prowadzi Izzyego.

Religie, etyka, moralność - Onet.pl Blog

Fragmentu Saul popełnił samobójstwo po to aby uniknąć w przyszłości gorszych męczarni. Niektórzy traktują to jako swoistą eutanazję. Trzeba jednak na ten fakt spojrzeć mając świadomość realiów i zwyczajów jakie panowały w czasach starożytnych. Żołnierz zawsze wolał umrzeć w chwale niż dostać się w ręce wroga. Śmierć zaś jak wcześniej napisałem była wtedy faktem, z którym ludzie byli oswojeni. Mimo to w Starym Testamencie nie ma pochwały dla skracania sobie życia. Jak z następnej księgi wynika Dawid potępił ten czyn w 2 SM: 1, 1-16: „Po śmierci Saula, po zwycięstwie nad Amalekitami, wrócił Dawid i zatrzymał się przez dwa dni w Siklag. Na trzeci dzień przybył jakiś człowiek z obozu, z otoczenia Saula. Odzienie miał podarte, a głowę posypaną ziemią. Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. Dawid zapytał go: Skąd przybywasz? Odpowiedział mu: Ocalałem z izraelskiego obozu. Rzekł do niego Dawid: Opowiedz mi, proszę, co się tam stało? Opowiedział więc, że ludzie uciekli z pola walki, wielu z ludzi zginęło, i że również ponieśli śmierć Saul i jego syn Jonatan. Dawid wypytywał.