O czym chcesz poczytać na blogach?

Rzeczpospolita

o historii, polityce i społeczeństwie - Onet.pl Blog

Mi się wielokrotnie, gdy tylko znalazłem się za granicą na pokładzie polskich pociągów, w tym EuroCity, a jeszcze częściej, gdy pracowałem nad tekstami, wracając z reportażu, koncertów czy teatralnych premier.

Tymczasem przed wojną koleje były dumą Polaków. Według rozkładu jazdy nasi dziadkowie regulowali zegarki. Europejska konwencja kolejowa zobowiązywała wówczas państwa do trzymania się przyjętych rozkładów i nieodstępowania od nich na więcej niż 5 minut. II Rzeczpospolita tym standardom sprostała. III RP nie daje rady.

Dziś pociągi są symbolem gigantycznych zaniedbań i błędnych decyzji kolejnych ekip rządowych, które sprawiają, że PKP, zamiast się rozwijać, ułatwiając obywatelom szybką i wygodną podróż, odstraszają.Berlińczyk na dojazd nad morze, do Lubeki, potrzebuje 2 godziny 30 minut. Mieszkańcy stolicy Polski będą w tym czasie w połowie drogi do Gdańska, a jest to porównywalna długość trasy. Krakowianie,.

polskiemonety.blog

zwykły
Rant -gładki


REWERS:Popiersie Heryka Sienkiewicza ujęte z prawej strony w pozytywie, w lewej w negatywie. Oba popiersia rozdzielone ukośnym napisem HENRYK SIENKIEWICZ  1846 / 1916

AWERS: Wizerunek orła ustałony dla godła RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ,po bokach orła oznaczenie roku emisji 19 96,pod orłem napis ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zakończony sześioma perełkami

AUTOR: Ewa Tyc-Karpińska/Robert Kotowicz

HENRYK SIENKIEWICZ 1846-1916
Urodzony dnia 5 maja 1846 roku na Podlasiu(wWoli Okrzeskiej pod Łukowem).Gimnazjum i studia wyższe (w Szkole Głównej) w Warszawie.Działalność literacką rozpoczął dość wcześnie,już w roku 1867 pisząc krytyki literackie,felietony na aktualne tematy wreszcie nowele. W latach 1883-1888 ukazuje się Trylogia czyli.

Rzeczpospolita Wyborcza

„szmalcownikiem”. A tu nagle pan Kulesza, który współpracował w IPN również z Kieresem, opowiada, że nie znaleziono dowodów!?

Sprawa Kobylańskiego została wywołana artykułem Jerzego Morawskiego, który ukazał się w „Rzeczpospolitej”. Z tym tekstem już dawno rozprawił się Janusz Korwin-Mikke na łamach „Dziennika Polskiego”. Dziś jeszcze raz warto zapoznać się z tym opracowaniem.

Z przyczyn technicznych swoje recenzje piszę z pewnym.Aktualna przerwa w pisaniu bloga wynika z tego, iż z przyczyn ode mnie niezależnych mam ograniczony dostęp do Internetu. Z tym problemem powinienem się uporać w przeciągu jednego, dwóch tygodni. Ale nie ma tego złego – dzięki temu „Rzeczpospolita” uniknęła kilku batów. Jedno co mi szczególnie utkwiło w pamięci to to, że w wydaniu wtorkowym z 18 kwietnia w „Rz” nie znalazłem informacji nt. tego, że abp Józef Michalik skrytykował Radio Maryja i „Tygodnik.

Delejów i jego ludzie - Onet.pl Blog

Zadecydowano 2 marca 1940 r. Miano ją przeprowadzić do 15 kwietnia

1940 r. Do Kazachstanu miało zostać wywiezionych w tej akcji łącznie 25 tys. osób. Wywózka miała objąć:

„rodziny przetrzymywanych w obozach jenieckich i w więzieniach: oficerów armii polskiej, policjantów, służby

więziennej, żandarmów, agentów wywiadu, ziemian, fabrykantów, urzędników państwa polskiego i członków

„kontrrewolucyjnych powstańczych organizacji”, uchodźców z obszaru Rzeczpospolitej zajętych przez III

Rzeszę, którzy wyrazili chęć powrotu, ale nie zostali przyjęci przez stronę niemiecką; prostytutki,

zarejestrowane jeszcze przez polską policję, nadal zajmujące się nierządem.” Do operacji tej dla NKWD miało

zostać przygotowane na stacjach wysiedleńczych 81 transportów kolejowych po 55 wagonów. Majątek

wysiedlanych ulegał konfiskacie. Mogli zabrać tylko ze sobą po 100 kg rzeczy na osobę. A. Głowacki, Sowieci wobec Polaków na.

Monety polskie, numizmatyka

Który strzelił w całym turnieju 5 bramek.       

Na pamiątkę mistrzostw wyemitowane zostały dwie srebrne monety : 10 zł srebrna - efekt kątowy i 10 zł srebrna platerowana złotem

Moneta efekt kątowy:

Awers monety: Z prawej strony fragment stylizowanej piłki nożnej, na jego tle: z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, z prawej - napis: 10 ZŁ. Z lewej strony półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2006. Pod lewą łapą orła znak mennicy: m/w.

Rewers monety: Z prawej strony wizerunek biegnącego piłkarza na tle stylizowanego wizerunku środkowej części boiska piłkarskiego. Z lewej strony u dołu zmieniający się w zależności od kąta patrzenia wizerunek piłki nożnej. Z prawej strony półkolem napis: MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ. U góry z lewej strony napis: NIEMCY/2006. U dołu z lewej strony napis: FIFA.