O czym chcesz poczytać na blogach?

Rewolucja francuska

wyklady-z-historii blog

Ale symbol narodowego zjednoczenia i pojednania.

To Pan tak to ocenia, nie sądzę jednak, by w społeczeństwie francuskim była historyczna świadomość różnicy między zdobyciem Bastylii i całą resztą konsekwencji, które ona za sobą pociągnęła.
- Ma pan niestety rację, ale muszę zaznaczyć, że rewolucja francuska ma różne oblicza. Jej pozytywnym początkiem była chęć ewolucyjnych zmian systemu, który "nie działał". Popierał je król Ludwik XVI, który mimo wielu prób i wysiłków nie był w stanie przeprowadzić niezbędnych reform.

Ale bardzo szybko obróciła się ona przeciw królowi.
- Jako historyk.

irytacje.blog - kontrrewolucja on-line

Sowieckiej oraz między SS i SA w Niemczech.

Zarówno ideologia faszystowska, jak i komunistyczna wywodzą się z tego samego źródła – buntu przeciwko ustalonym porządkom, nie tylko burżuazyjnym, jak pisze Ryszard Legutko, ale również arystokratycznym i przesiąkniętym tradycją chłopskim. Dlatego obie są rewolucyjne. Tyle, że komunizm przetrwał wystarczająco długo, aby zapał rewolucyjny jego twórców wyczerpał się i musiał być czymś zastąpiony. Nie tylko zbieg okoliczności historycznych, ale też opisana już prawidłowość "walki frakcji", sprawiły, że tym czymś stał się bardzo dowolnie definiowany i dość.Racji Polskiej Lewicy Jan Barański powiedział, że manifestacja jest protestem "przeciwko roli, jaką w naszym państwie odgrywa Kościół".

Ten protest nie dziwi, bowiem nienawiść rewolucjonistów do Kościoła katolickiego nie jest zjawiskiem nowym. Już ponad dwieście lat temu twórcy rewolucji francuskiej, która – mimo powszechnego przekonania – była przede wszystkim wybuchem antyklerykalnym, a nie antyarystokratycznym (co staje się ewidentne, gdy spojrzymy na ilość osób zgilotynowanych i wygnanych według stanów, do których należały!), za cel pierwszorzędny powzięła zniszczenie Kościoła. Stąd.

Zaczytana… | Nieśmiałe wyznania czytelniczki.

Momentach dziejowych: epoce rozumu i humanitaryzmu gospodarczo uzależnionej od krwawej ofiary milionów niewolników. Pisarka umieściła swoją opowieść w okolicznościach niezwykle ciekawych, a nie do końca nam znanych. Eurocentryczny profil nauczania historii w naszych długościach geograficznych sprawił, że Rewolucja Francuska i napoleońskie kampanie skutecznie odwracają uwagę od odległych peryferii „naszego świata”. A działo się tam niemało i warto spojrzeć z bliska na historie egzotycznych zakątków znanych z katalogów podróżniczych.

Saint-Domingue, francuska kolonia na Karaibach, schyłek XVIII.

EdiLAND

edidin , Przejścia Domowe
Link Komentarze (8) »
poniedziałek, 28 marca 2011
Przygotowania in full swing
W domu szykuje mi się mały przewrót. Taka Rewolucja francuska w mniejszej skali, chociaż wcale nie wykluczam, że KM w pewnym momencie sięgnie po gilotynę. Albo przynajmniej tasak. W każdym razie, będzie się działo i powoli szykuję się do walki - organizuję sobie zapasy żywności i wody, organizuję worki z piaskiem do ustawienia barykady, a niedługo powinni mi dowieźć.

"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała" - Onet.pl Blog

Proceder, żeby ratować ojca niesłusznie oskarżonego o zdradę stanu i bronić honoru swojej rodziny. Ale robi to także dlatego, że lubi dreszcz emocji i poczucie wolności, jakie daje męskie przebranie… Wkrótce jednak Sovay zostaje wplątana w sieć oszustw i konfliktów, których tłem są dramatyczne wydarzenia rewolucji francuskiej. Sovay to historia młodej kobiety, która nawiązuje przyjaźnie nietypowe dla osób jej pochodzenia i robi rzeczy, o których innym przedstawicielkom płci pięknej nawet się nie śniło. To opowieść o ciemnych intrygach, skrywanych namiętnościach i żarliwych uczuciach.

by:ksiazki.wp.pl

Filo Zofia

Jak z tego widać ,  hi­storią włada prawo postępu ludzkiego ducha . W jego wyniku następuje dynamiczny rozwój ludzkiej wiedzy . Ona zaś jest motorem prze­obrażeń społecznego życia . Istnieje bowiem ści­sły związek pomiędzy rewolucjami w nauce a rewolucjami politycznymi ,  niepokojowi myśli , zmierzającej do uchwycenia prawdy, odpowiada niepokój rzeczy. Historia , stwierdza, że rewolucje naukowe i poli­tyczne kolejno następowały jedne po drugich, były wobec siebie przyczynami i skutkami.Naukowej Gali­leusza nastąpiła rewolucja polityczna Cromwella w Anglii , w której założone zostały podstawy współczesnego parlamentaryzmu. Rewolucja na­ukowa dokona Newtona , Locke'a i fran­cuskich encyklopedystów stalą się  punktem wyj­ścia Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która oba­liła stary porządek . Choć w historii pojawiają się rewolucyjne kryzysy, to przecież nie przeczą one jej zasadni­czej ciągłości. Kryzysy te stanowią bowiem.