O czym chcesz poczytać na blogach?

Required

halli32eb

Salary)
– jesteśmy konkurencyjni, ponieważ płacimy mniej niż nasi konkurenci.

2. Dołącz do naszego dynamicznego zespołu (Join our fast-paced team)
– nie mamy czasu żeby cię szkolić.

3. Swobodna atmosfera pracy (Casual work atmosphere)
– nie płacimy wystarczająco dużo, żeby móc wymagać od ciebie białej
koszuli i krawata, a kilku bardziej wyluzowanych kolesi nosi nawet
kolczyki.

4. Umiejętność pracy pod presją (Must be deadline oriented)
– już pierwszego dnia pracy będziesz miał sześć miesięcy zaległości w
pracy.

5. Czasami praca w nadgodzinach (Some overtime required)
– czasami każdego wieczoru i czasami w każdy weekend.

6. Zróżnicowane obowiązki (Duties will vary)
– każdy w firmie może wydawać ci polecenia.

7. Zorientowanie na jakość (Must have an eye for detail)
– w firmie nie istnieje Dział Kontroli Jakości.

8. Nastawienie na karierę (Carieer-Minded)
– kandydatki musza być bezdzietne (i takimi pozostać).

9. Zgłoszenia osobiście (Apply in person)
– jeśli jesteś stary, gruby albo brzydki usłyszysz, że stanowisko
zostało już obsadzone.

10. Prosimy nie kontaktować się telefonicznie (No phone calls please)
.

M.L.

(knowing that one is looking at a mirage and not at real water does not make the mirage disappear). W odróżnieniu od iluzji, błędu lub błędu może być czasem rozwiane poprzez wiedzę (wiedząc, że ktoś szuka w miraż, a nie na rzeczywistym wody nie powoduje złudzenie znika). For example, a person who uses too much of an ingredient in a recipe and has a failed product can learn the right amount to use and avoid repeating the mistake. Na przykład, osoba, która używa zbyt dużo składnika w recepturze i ma uszkodzony produkt może nauczyć się odpowiedniej ilości do wykorzystania i uniknąć powtórzenia błędu. However, some errors can occur even when individuals have the required knowledge to perform a task correctly. Jednak niektóre błędy mogą występować nawet wtedy, gdy osoby mają odpowiedniej wiedzy, aby wykonać zadanie prawidłowo. Examples include forgetting to collect change after buying chocolate from a vending machine, forgetting the original document after making photocopies, and forgetting to turn the gas off after cooking a meal. Przykłady obejmują zapominając zebrać zmiany po zakupie czekolady z automatu, zapominając o oryginalny dokument po wprowadzeniu kserokopii, i zapominając włączyć się po gaz do gotowania posiłków. Some errors occur when an individual is distracted by something else. Niektóre błędy występują, gdy.

jim-szaman blog

 2005-02-07 21:17:52 >> Szukam pracy...

Szukam i szukam i zastanawiam się “How to succeed – And How to Suck Eggs” (tytuł jednego z rozdziałów Księgi Kłamstw Aleistera Crowleya). Dosłowne tłumaczenie brzmi: „W jaki sposób osiągnąć sukces – i w jaki sposób ssać jajka”. Właściwe tłumaczenie części pierwszej to „w jaki sposób ssać nasienie”...

No cóż... Na trzeciej stronie dzisiejszej gazety a konkretnie jej dodatku praca jest takie ogłoszenie: „Skilled and semi skilled workers required for erection of structural steel in Ireland”.

A poza tym czytam sobie teraz miłą książęczkę pt „Sex, narkotyki i okultyzm” napisaną przez Roberta Antona Wilsona. Ciekawa lektura...

skomentuj (4)
2005-02-23 15:15:39 >> Pełnia i nie tylko...

Jutro rano (czwartek) Pełnia w znaku Panny a 24 godziny poźniej Słońce dojdzie (uhm) do Urana.
Może być ciekawie – uwaga na przeróżne niespodzianki (np związane z urządzeniami elektronicznymi)...

skomentuj (4)

Urojenie ksobne


Link Dodaj komentarz »
niedziela, 15 października 2006
Quest for cocoa and glory
Vikki 9:52:49
You know... once upon a time, there was a great adventurer. He feared nothing (yes. he was dumb) and there was nothing that could stop him from achieving what he desired. And the thing he loved and desired most was cocoa in all its forms. He heard from a trustworthy source (Super Expres - I already mentioned he was dumb, didn't I?) that deep inside the amazonian jungle, there was a fierce Indian tribe that had the knowledge required to prepare the best cocoa. So he shooved on his corkhat, packed the tent, some food rations and sharp machete into his extremely comfortable backpack, sold his car, bought some brazilian reals (local currency) and a ticket to Manaus. When he arived, first thing he did was...
Vikki 9:53:16
the whole thing is whispered in a murmuring manner
Vikki 9:53:32
and that's just the beginning
(...)
Vikki 10:42:13
ciąg dalszy będzie wieczorem ;)
10:58, akasiu , poligluty
Link Dodaj komentarz »

Szymon Skrzyński Blog | Programowanie, Linux i coś jeszcze :)

Tak więc kod sprawdzający poprawność formularza powinien wyglądać tak:

if($form->isValid($post_data)){     echo "Formularz wypełniony poprawne"; }else{     echo "Formularz wypełniony błędnie"; }

Więc drzewko if’ów przyjmie taką postać:

$form = new Application_Form_Rejestracja(); if($this->_request->isPost()){ $post_data = $this->_request->getPost(); if($form->isValid($post_data)){ echo "OK"; }else{ echo "Pojawiły sie błedy"; } }

Zaawansowana walidacja

Jeżeli uruchomimy powyższy kod i wyślemy pusty formularz zauważymy, że pojawiły się listy z pozycjami

Value is required and can’t be empty

(Wartość jest wymagana i nie może być pusta)

Tak więc walidacja formularza w Zend’zie nam się udała :)

Teraz czas na bardziej zaawansowane operacje. Powiedzmy, że chcemy, aby login składał się tylko ze znaków alfanumerycznych, a hasło miało minimum 6 znaków.

Tylko znaki alfanumeryczne

Jeżeli chcemy, aby użytkownicy w danym polu mogli wpisać wyłącznie znaki alfanumeryczne, czyli litery i cyfry powinniśmy użyć metody addValidator() z obiektu elementu formularza. Dodatkowo należy zaznaczyć, że wymagamy, aby dane pole było.