O czym chcesz poczytać na blogach?

Reformacja

syzyf | e-blogi.pl

Stanie się głównym nosicielem idei humanistycznej oraz renesansowej. Duży napływ kruszców do Europy spowodował 3-krotny wzrost ilości pieniędzy. Taka sytuacja wpłynęła na poziom cen. Ceny zaczęły gwałtownie wzrastać, czyli zaistniała rewolucja cen. Rewolucja miała poważne skutki społeczne. Spowodowała zubożenie pracowników najemnych, także chłopów, nawet feudałów związanych z gospodarką czynszową (tradycyjną). Znaczne korzyści uzyskała szlachta, nastawiona na produkcję zboża związana z folwarkiem pańszczyźnianym. Bogacili się przedsiębiorcy podatkowi, bogaci kupcy. Ostatecznym wynikiem było zniszczenie tradycyjnej gospodarki feudalnej oraz tworzenie warunków do nowej gospodarki kapitalistycznej. REFORMACJA I KONTRREFORMACJA W EUROPIE I POLSCE Dążenia do wewnętrznej reformy Kościoła wychodziły z dwóch źródeł: • Pierwszym z nich były środowiska kaznodziejskie domagające się ukrócenia nadużyć duchowieństwa, zwiększenia dyscypliny, wzmocnienia organizacji w Kościele oraz uporządkowania stosunków w niektórych klasztorach. Z odnową kościoła były związane kwestie moralne które wiązały się najczęściej z pytaniem co ważniejsze wiara czy potępienie wieczne? Strach przed śmiercią i potępieniem wiecznym powodowały w przypadku prostego ludu wielki popyt na odpusty, które dawały samouspokojenie, a w wypadku intelektualistów, myślicieli prowadziły bądź do mistycyzmu, bądź też do niewiary..

Teologia i Etyka protestancka: Tomasz Pieczko, pastor

Odstępuje. Tego typu obietnica mogłaby zdecydowanie wykluczyć konieczność i możliwość Reformacji i dać podstawy nieomylności Kościoła i jego jedności pod pastorałem jednego pasterza rzymskiego, gwarantującego („od apostoła Piotra”), widzialną kontynuację władzy apostolskiej. Takie jest na przykład w rozumieniu Kościoła Katolickiego znaczenie tej obietnicy, wykluczające wszelkie usprawiedliwienie Reformacji.

Jest to niezwykle istotne, ponieważ jeśli wydarzenia związane z Reformacją nie znajdują ich fundamentu właśnie w tejże obietnicy Bożej, ich lektura pozostaje wyłącznie taka, jaką oferuje Kościół Katolicki, Reformacja stając się tym samym jedynie negatywną aberracją chrześcijaństwa.

Jeśli jednak fundament Reformacji znajduje się w tejże obietnicy, jeżeli Reformacja jest jej efektem, to tym samym całość historii Kościoła, szczególnie Kościoła Katolickiego winna być egzaminowana z punktu widzenia Reformacji.

Nie zapominajmy, że Kościół jest oblubienicą Chrystusa, której On dał swoje Słowo i obiecał wierność. Kościół nie może być czymś innym; istnieje wyłącznie.

religie swiata - Onet.pl Blog

Umocniła reputację jego świętości i niewinności wśród jego zwolenników. Na miejscu kaźni znajduje się dziś pomnik, upamiętniający śmierć Husa.

Jan Hus

 

 

 

Śmierć Husa na stosie

Natalka
Może ktoś?
Husytyzm

Ruch religijny i polityczny zwolenników reformatora - Jana Husa.

Podstawowe założenia tej religii to:

  • odrzucenie.
    Za grzechy śmiertelne (jak: rozpusta, obżarstwo, cudzołóstwo, złodziejstwo, grabież, nienawiść, kłamstwo...) wszystkich stanów społecznych. Przy czym miałaby to być kara śmierci.

Zbór husycki

 

 

 

 

 

 

Natalka
Może ktoś?

20 sierpnia 2008
Reformacja w XVI wieku.

Moj Bloog - Prywatny - Polityczny - Społeczny - Religijny - bloog.pl

)  czy prawosławie ( około 300 mln członków ) na Biblii i tradycji  , stanowi drugą pod względem liczby wyznawców, po katolicyzmie, gałąź chrześcijaństwa. Liczy około 450 mln członków.

Powszechnie przyjmuje się, że protestantyzm jako odrębny odłam chrześcijaństwa wyłonił się po r. 1517, przy czym za symboliczną datę jego narodzin przyjmuje się dzień 31 października tegoż roku, kiedy to niemiecki mnich augustiański Marcin Luter miał przybić na drzwiach kościoła katolickiego w Wittenberdze 95 tez podważających katolickie prawdy wiary, a zwłaszcza naukę o odpustach. .

 Chociaż wiadomo że już dużo wcześniej były ruchy i kościoły Biblijne i reformacyjne np. Katarzy albo Waldensi włoscy i  francuscy kupca Piotra Waldo  ( XII i XIII w ) czy Angielscy Lollardowie księdza  Jana Wiklifa  ( XIV w ) lub w Czechach ( XV w ) Husyci  księdza Jana Hus wszystkie te  ruchy chciały reformacji kościoła katolickiego ( niestety cały czas z nimi walczyła inkwizycja ) kościół Waldensów i Husytów istnieje do dziś .

Pierwszą  gałęzią XVI w protestantyzmu są Kościoły Luterańskie i Kawińskie czyli kościół Ewangelicko Augsburski i Ewangelicy Reformowani (pochodzący od uczniów Jana Kalwina). Kościoły ewangelickie są najliczniejsze w protestantyzmie: obecnie na całym świecie żyje około. 60 mln  ewangelików.

Księga Historii Magii - Onet.pl Blog

W pojedynku przepowiadania. KIRKE (starożytna Grecja) - żyła na wyspie Aeaea. Czarodziejka, uwodzicielka, kobieta pociągająca ku sobie demonicznym czarem, femme fatale. Ekspertka w dziedzinie zamieniania zagubionych żeglarzy w wieprze. HIRAM Z Tyru (969-936pne) - król fenicki, wielki znawca rzemiosł i sztuki alchemicznej, wykonał dla króla Salomona spiżowe kolumny i ołtarz do świątyni SYBILLA, czyli Michalda (Vw.pne) - prorokini z królestwa Saby, ofiarowała królowi Salomonowi trzy księgi (dziewięć wcześniej spaliła, gdy król nie okazał nimi zainteresowania), w których zapisano rzeczy przeszłe i przyszłe świata do Dnia Sądu Ostatecznego ZOROASTER/Zaratustra/Zaratusztra (ok.VII, VIw.pne) - pochodził z Persji. Reformator religijny mazdaizmu(tak błędnie nazywano zaratusztrianizm, zoroastryzm), prorok, cudotwórca, najwyższy mag, dawca nauk tajemnych. ASSURBANIPAL (669 - 662 pne) - król Babilonii. Rozkazał wykonać spis imion bogów i demonów oraz sposoby wytwarzania amuletów i talizmanów, opisać obrzędy i rytuały magiczne (200 glinianych tabliczek z biblioteki króla znajduje się w muzeum w Londynie) ONOMAKRITOS (VI/Vw.pne) - opisywał kamienie szlachetne, określając ich naturę oraz właściwości lecznicze i magiczne SMERDYS - potężny mag na dworze Cyrusa Wielkiego (ok.599pne-529pne). Próbował dokonać zamachu na monarchę PITAGORAS (570-496pne) - założyciel związku swojego imienia o bardzo surowej regule, którego.

SpiritoLibero

Ale nie tylko, obiecano ortodoksom rosyjskim, że nigdy nie zostanie potępiany komunizm.I tego słowa faktycznie dotrzymano.

Urzeczywistniło się coś o czym pisał ok. stu lat temu francuski mason Saint Yves d’Alveidre, w “Mission de l’Inde”:
„W końcu, by zrealizować tę Misję głosowaniem: nadejdzie dzień europejskiego Soboru ekumenicznego, na którym reprezentowane będą wszystkie wyznania”.

Należy pamiętać także o roli Hansa Kunga, profesora teologi w Tubindze, który zaprezentował natychmiast porządek obrad Soboru, w którym wnioskował jako cel reformę Kościoła według jawnie protestanckiego klucza:
- uznanie Reformacji Lutra za „wydarzenie religijne”,
- większe uznanie Biblii, tak w teologii jak i obrządku,
- przygotowanie Liturgii ludowej, w jezykach różnych krajów,
- uznanie „uniwersalnego kapłaństwa” wszystkich wiernych,
- zlikwidowanie jakiegokolwiek związku papiestwa z polityką,
- reforma Kurii Rzymskiej i zniesienie Indeksu Ksiąg Zakazanych itd.

Jak widać, wspomniany wyżej Saint Yves d’Alveidre był „prorokiem” i faktycznie wszystkie jego „przewidywania” znalazły (nawet jeśli w formie pozornie zmodyfikowanej) odbicie w końcowych dokumentach Soboru.

I nie ma się co dziwić bo zatwierdzenie tego.