O czym chcesz poczytać na blogach?

Rada nadzorcza

Adwokat Biznesu

Dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka zarządu rada nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie zarządu.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 3 listopada 2009 r.
II CSK 181/2009

1. Umowa o świadczenie usług nadzoru, która.

Sprzedam spółkę - Onet.pl Blog

Z o.o. Zakaz taki jest przewidziany w przepisach ksh. Oczywiście zakaz łączenia różnych funkcji w spółce może również wynikać z jej umowy, ale takie warunki należą do rzadkości. Zdarzają się natomiast w umowach spółek zapisy, że np. członkiem rady nadzorczej czy prokurentem w spółce nie może być osoba z najbliższej rodziny członka zarządu.
 
 Członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce z o.o. nie może być osoba, która jednocześnie w tej samej spółce jest:
 a/.Rady /komisji rewizyjnej/ nastąpi, jeśli na skutek nieważnego wyboru /lub wygaśnięcia mandatu/ liczba członków rady /komisji/ spadnie poniżej minimum wymaganego przez ksh /3 osoby/ lub poniżej minimum wymaganego przez zapisy umowy spółki. W takiej sytuacji rada nie może działać /a więc np. podejmować uchwał/ i konieczne jest jak sprzedam spółkę najszybsze uzupełnienie jej składu. Oczywiście do tego czasu ewentualne jej uchwały będą nieważne.
 
 Możliwość zaskarżenia uchwał pojawi się.

To nie tak!

08 listopada 2009
Rudzki MOPS czy mops?
Pan prezydent "wypowiedział" umowę o stanowisko pani dyrektor MOPS.Uzasadnienie jakie podano na ostatniej sesji RM jeden z radnych nazwał stekiem bzdur! Trudno się zresztą z tym nie zgodzić bo jeżeli za takie bzdety mamy zwalniać ludzi to jest to złe rozwiązanie.
Chyba, że jest jeszcze coś innego o czym MY nie wiemy?
Ale nie inne bzdury pisane na forum dyskusyjnym GW przez.
Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Przytoczę tylko fragment zapisu z komunikatu prasowego TK:
"Przepis art. 10 ust. 1 ustawy zmieniającej stanowi, że stosując przepis art. 82 ust. 3 u.s.m., zgodnie z którym nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej, liczbę kadencji oblicza się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka rady nadzorczej. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, kwestionowany przepis oznacza arbitralną ingerencję w stosunki prawne.

Arkadiusz Werelich

– “MARECKIE INWESTYCJE MIEJSKIE”

Podczas marcowej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie powołania spółki komunalnej “Mareckie Inwestycje Miejskie”, której głównym zadaniem będzie budowa nowej siedziby gimnazjum. 19 marca br. Burmistrz Miasta Marki wystosował pismo do Przewodniczących Klubów Radnych z prośbą o zgłoszenie kandydatów do zasiadania w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie nowo powstałej Spółki. W związku z tym, że odpowiednie funkcjonowanie Spółki oraz budowa jednej z największych inwestycji w historii Marek jest sprawą wielkiej wagi dla naszego miasta Kluby Radnych Marki 2020, O Przyszłość Marek oraz.