O czym chcesz poczytać na blogach?

Psychoterapia

Wiedza Tajemna - blog o psychoterapii

Nie warto byłoby „grzebać” w nieświadomości, gdyby nie jeden szkopuł – To, że nie zdajemy sobie sprawy z jakichś emocji czy myśli, nie oznacza, że ich nie ma i że nie mają one na nas wpływu.

Skutkiem naszych nieświadomych przeżyć jest cała masa zachowań, których nie kontrolujemy, bo nie wiemy, dlaczego robimy to, co robimy.

Założeniem psychoterapii jest to, że znając motywy swoich zachowań, zyskujemy więcej kontroli nad swoim życiem. Możemy bez przeszkód realizować swoje potrzeby, dążenia, pielęgnować ważne dla nas relacje. Innymi słowy – stajemy się bardziej szczęśliwi.

Tagi: nieświadomość podświadomość psychoterapia szczęście świadomość
16:50,

"I kaftan bezpieczeństwa powinien być na miarę szaleństwa." - Onet.pl Blog

Do reakcji werbalnych, emocjonalnych lub ruchowych, stwarza sprzyjającą atmosferę dla ujawnienia się u pacjenta stereotypów dotyczących stosunków interpersonalnych, unikając wszelkiej indoktrynacji, tzn. udzielenia rad sugestii czy ujawnienia własnego poglądu. Krańcowy przypadek psychoterapii niekierowanej nazywany jest „ terapią mhm”, terapeuta bowiem niemów ani „tak” ani „nie”, lecz tylko wieloznaczne i nic nie znaczące „mhm”.
Psychoterapia objawowa jest skierowana na usunięcie objawów chorobowych, psychoterapia przyczynowa dąży do wykrycia i usunięcia przyczyny. Terapia przyczynowa ma zdecydowanie większą wartość w porównaniu z terapia objawową.
Psychoterapia podtrzymująca jest powierzchowna, bez dokonywania głębszej analizy, ma charakter pomocniczy, towarzyszy innej, podstawowej kuracji lub też jest przeprowadzona w przypadku braku czasu na terapię w szerszym zakresie. Psychoterapia.

SEKTY - KULTY - PARANOJA - Onet.pl Blog

Seksualnie w dzieciństwie, jak np. Scjentologię czy ruch TM. Przykładem dyżurnym  w antysektowych pralniach mózgów i wylęgarniach sekto-fobii jest w tym 2008 roku akurat Scjentologia.

Osoby paranoicznie agresywnie zwalczające przykładowo Scjentologię często narzekają, że się płaci scjentologom za usługi terapeutyczne, tak jakby wszelkie usługi miały być darmowe, co jest absurdem. Prywatne lecznictwo, w tym szczególnie PSYCHOTERAPIA jest jak najbardziej płatne, co zresztą zdaniem konsumentów tych usług gwarantuje też ich jakość. Klient płaci i wymaga usług na poziomie. Terapeuta zajmuje się jednym klientem w terapii indywidualnej. Scjentologia to system bardzo nowoczesnej psychoterapii, a że zarejestrowany z powodów formalnych jako kościół to w niczym nikomu normalnemu nie przeszkadza, wszak przy kościołach chrześcijańskich też istnieją poradnie.

olahandford.wordpress.com

Doświadczeniu.

Pozostawie do zastanowienia pytanie jak ma się to do naszych wszędzie obecnych studiów podyplomowych z arteterapii w szerokim rozumieniu.

Chciałam jednak zaznaczyć, że istnieją podyscypliny arteterapii, które opracowywuja bardzo wysokie standardy pracy, do ktorych wszystkie inne arteterapie też powinny dążyć. Wtedy możemy mówić o rozwoju arteterapii w kierunku niezależnego zawodu, o kwalifikacjach, porównywalności wykształcenia z innymi krajami itd.

Zachęcam do dyskusji!