O czym chcesz poczytać na blogach?

Psalm

Psałterz Nowego Spojrzenia - Onet.pl Blog

konar91 (14:36)
0...
Wstęp...

    Dziś rozpocząłem pisanie wierszy w nowym cyklu - Psałterz Nowego Spojrzenia. Będę teraz w miarę możliwości dokonywał parafrazy (mniej lub bardziej wiernej oryginałowi) psalmów biblijnych. A że jest ich 150 to trochę mi to zajmie. Nie jestem teraz w stanie odpowiedzieć ile dokładnie mi zajmie, ale między nauką, książką, innymi wierszami i czasem wolnym psalmy powinny się tworzyć spokojnie, bez pośpiechu.
    Dlaczego Psałterz Nowego Spojrzenia?
    Ponieważ niektóre psalmy będę starał się dostosowywać do współczesnych wydarzeń, współczesnej religii itp... itd... To będzie nowe spojrzenie.
    Co mnie podkusiło?
    Nuda i Kochanowski. W końcu nie po to jest moim wzorem jeśli chodzi.

Cytaty i Różności Biblijne

Wyrwałeś z głębin Szeolu. 
14 O Boże, pyszni przeciw mnie powstali 
i zgraja gwałtowników czyha na me życie, 
a nie mają względu na Ciebie. 
15 Ale Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, 
nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym. 
16 Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną; 
udziel Twej siły słudze swojemu 
i ocal syna swej służebnicy! 
17 Uczyń dla mnie znak - zapowiedź pomyślności, 
ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, 
żeś Ty, Panie, mi pomógł i pocieszył mnie.

Tagi: Biblia dawid O pomocy w przeciwnościach Pismo Święte psalm Psalm 86 Stary Testament
20:58,

BÓG, MIŁOŚĆ, AKCEPTACJA, MODLITWA - bloog.pl

Się tutaj. Kto inny sieje, kto inny zbiera plony, ale to Bóg daje wzrost i owoc życia wiecznego (zob. I Kor. 3,6).
 MODLITWA:Panie, kiedy rozsiewamy ziarno, pragniemy koncentrować się na innych, a nie na samych sobie. Amen.
 MYŚL DNIA:Ziarno, które wysiewamy, często przynosi owoc Ducha Świętego.

 Wiliam Peoples (Kalifornia, USA)

 INTENCJA MODLITEWNA:O osoby głodne poznania Boga.

Bądź spokojny!

Wtorek, 21 marca 2006

Przeczytaj  Psalm 46,1-3 i 10-11

  A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

 Filip. 4,7

 Kilka lat temu miałam poważne problemy z koleżankami z pracy. Poczucie winy i żal były we mnie tak wielkie, że rozważałam nawet odejście z firmy, w której przepracowałam ponad 25 lat. Któregoś dnia dostałam kartkę od jednego z klientów, do której przyczepiona była strona z Wieczernika. Werset Biblijny przewidziany na ten dzień przekazywał zaskakujące poselstwo. Były to.

Bo góry moga ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość Moja nie odstąpi od Ciebie mówi Pan, który ma litość nad Tobą - Onet.pl Blog


06 lutego 2008
Prochem jesteś i w proch się obrócisz...
Rozpoczynamy Środą Popielcową czas pokuty i umartwienia...na ten czas 40 dniowego Postu znikam znów z neta na pustynię...notki będą ukazywać się automatycznie... :)
małgorzata
Otwórz Karmelu drzwi

04 lutego 2008
Otwieraj Biblię w ciszy gdy...
Gdy Bóg wydaje Ci się daleki i nieobecny
Psalm 26, Psalm 60, Psalm 139

Gdy czujesz niepokój

Pustynny Blog

2.       Gdy nacierają na mnie złoczyńcy,
Aby pożreć ciało moje –
– Są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi –
Potkną się i upadną.

3.       Choćby rozbili przeciwko mnie obozy
Nie ulęknie się serce moje,
Choćby nawet wojna wybuchła przeciw mnie
Nawet wtedy będę ufał.

Według opowieści z wersetów 1-3 nie dzieje się dobrze, ale Dawid napisał sobie wcześniej Psalm 91 i jest pełen nadziei. Na tyle, że
praktycznie nie modli się o ratunek. On po prostu stwierdza fakt, że zostanie uratowany.

4.       O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam:
Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego
By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego.

Treść modlitwy wygląda na bardzo emocjonalno-mistyczną, ale użyte tu słowa mają swoje konkretne znaczenie. Kapłani w świątyni mieli.