O czym chcesz poczytać na blogach?

Przykazania

Przykazania Kościelne

I naukę katolicką, poświadczone przez Pismo święte, Tradycję apostolską i Urząd Nauczycielski Kościoła i w ich świetle rozumiane (,.. )
Więcej »

16:06, venn16
Link Dodaj komentarz »
Poprawki naniesione przez Kongregację Nauki Wiary - Corrigenda
Kongregacja Nauki Wiary wprowadziła poprawki do niektórych artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, które zostały opublikowane w 1998 r., pod tytułem: Corrigenda. Pewnej modyfikacji zostały poddane także przykazania kościelne, które Corrigenda prezentuje:
Więcej »

16:05, venn16
Link Dodaj komentarz »
Przykazania kościelne sformułowane podczas 313 Konferencji Episkopatu Polski
Dnia 20 czerwca 2001 r. w Łowiczu obyła się 313 Konferencja Episkopatu Polski. Wśród wielu problemów, związanych między innymi z katechezą w szkołach, obchodzeniem niektórych świąt, wyborem nowych duszpasterzy kilku środowisk, wprowadzeniem stałego diakonatu w Polsce, została.

moniami

Droga do przeżywania wzajemnej miłości to droga przyjaźni z samym Jezusem Chrystusem. Trzeba się po prostu znaleźć w gronie przyjaciół Chrystusa i dopiero On przedstawia mnie swojemu drugiemu przyjacielowi: „poznajcie się". On łączy swoich przyjaciół ze sobą węzłem prawdziwej, wzajemnej miłości. On wybiera i On decyduje, kto ma być darem dla kogo. To wszystko jest Jego dziełem. Okazuje się zatem, że kto nie przeżył przyjaźni z Chrystusem, nigdy nie otrzyma daru wzajemnej miłości. Ewangeliczna miłość wzajemna posiada zatem charakter ściśle religijny. U jej podstaw leży doskonała realiza- cja pierwszego i najważniejszego przykazania: Będziesz miłował Pana Boga twego (Chrystusa) z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Na tym przykazaniu oparte jest przykazanie: abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
Sposób realizacji miłości wzajemnej

co u nas : Podziemne Pismo Tajniak : co u nas

8 lutego 2009 - pytają, gdzie się podziało II przykazanie; to z Dekalogu oczywiście; pytają o to katolików, sugerując, że to oni je gdzieś schowali; a jeśli nie oni, to ich "przełożeni", czyli duchowni; oskarżają zatem tych duchownych, że gdzieś to II przykazanie przed naiwnymi wiernymi ukrywają; sytuacja podobna do tej opisanej w Księdze Rodzaju, kiedy to podobne pytania zadaje Ewie wąż; ale kto tak naprawdę tak pyta i sugeruje, poza Kazikiem Staszewskim i zborem świadków Jehowy, który tę wątpliwość zdaje się w socjologicznie wrażliwym umyśle Kazika zasiał? fani Kazika oraz oczytani w portalu racjonalista.pl?

bo, nie bójmy się spojrzeć prawdzie w oczy, zarzutu o kombinowanie z przykazaniami nie wysuwają wobec katolików inne poważne odłamy chrześcijaństwa, jak kościoły protestanckie, oraz cerkiem prawosławna; to po pierwsze; co być może ważniejsze jednak, tego zarzutu wobec katolików nie wysuwają także Żydzi, a przecież to z ich tradycji pochodzi Dekalog; można się nawet spotkać z głosem Żydów, którzy są wdzięczni chrześcijaństwu - w tym katolikom - za rozpropagowanie Dekalogu w świecie (wiadomo, że religia Żydów ograniczała się jedynie do jednego narodu);

wejdźmy jednak w sprawę głębiej; skoro już zarzut o ukrywanie II przykazania przed biednymi wiernymi katolikami padł, to skupmy się na nim; zarzucający twierdzą, że jest to przykazanie mówiące o zakazie sporządzania podobizn.

{Rycerska} galeria śladów - bloog.pl

By uwierzył, że Bóg kocha człowieka bezgranicznie i dlatego daje mu swoje słowo, czasem bardzo wymagające, ale pozwalające mu zachować zdolność osądu tego, co dobre i słuszne, co się Bogu podoba, a co człowieka ocala.
 
Obyśmy wierzyli w Boga. Obyśmy wierzyli w Boga, który zstępuje na ziemię i żyje między nami, otwierając nam oczy na prawdę o nas samych, na nieprzypadkowość zdarzeń, na objawiającą się Jego miłość, na prawdziwość Jego słowa, które staje się ciałem w nas i upodabnia nas do Niego. Obyśmy wierzyli, że Jego przykazania wskazują na solidny fundament naszej życiowej budowli, która w każdych warunkach jest bezpieczna przez to właśnie, że umacniana jest nie przez nasze ograniczone starania, ale przez moc samego Boga. Obyśmy, idąc za Jego przykazaniami, wierzyli i pamiętali, że On nas kocha, i to bezwarunkowo. Obyśmy - widząc i wierząc w Jego miłość - rozpoznawali w niej nieustanną szansę dla nas oraz wezwanie do zrozumienia, współczucia, przebaczenia, łaskawości tak wobec innych, jak i wobec siebie. A w tym już objawi się wiara w miłość, która jest lekarstwem na największy nawet ból ludzkiego istnienia.