O czym chcesz poczytać na blogach?

Protokół odbioru

Kobiece zapiski z życia codziennego. - Onet.pl Blog

Kierownika budowy:
 * o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,
*o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
- protokół kontroli przewodów kominowych,
- protokół sprawdzeń wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- protokół odbioru zewnętrznej instalacji elektrycznej lub umowa o dostawę energii elektrycznej,
- protokół odbioru zewnętrznej sieci wodnej lub umowa o dostawie wody,
 - protokół odbioru zewnętrznej sieci kanalizacyjnej,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- zawiadomienie o nadaniu numeru.

VETERAN AUTO - Onet.pl Blog

Zostały sprzedane tylko "na papierze". W końcu system miał doświadczenia w takich zabiegach, choćby homologacja POLONEZA 1500 TURBO, gdzie faktycznie wyprodukowano dwie sztuki, a do homologacji potrzebne było 200. Co zrobiono? "sprzedano" 198 szt. MONowi. Przedstawicielom FIVA pokazano dwa istniejące egzemparze i protokół odbioru 198 sztuk przez MON. Fizycznie zobaczyc ich nie mogli, bo zostały objete tajemnica wojskową, ale w/g dokumentów fabryka wypuściła wymaganą ilość i to wystarczyło do uzyskania homologacji. Alez to były czasy  , ciekawe czy dziś mozna byłoby zrobić taki numer? Pewnie tak, trzeba by.

Oszukani przez SUPO

Finansowej oraz jej wysokość wpływ będzie miało ewentualne usunięcie z umów zakwestionowanych klauzul – zastrzega.

Przedstawiciele Supo zapewniają „Rz”, że zalecenia UOKiK już wykonali.

Rosną i maleją

Tymczasem niektórzy klienci wciąż borykają się z problemem odbioru mieszkań, podnosząc, że deweloper nie dopełnia warunków umowy i uchyla się od naprawienia usterek. Jedna z naszych czytelniczek (nazwisko do wiadomości redakcji) umowę realizacyjną na budowę mieszkania przy ul. Chrościckiego we Włochach podpisała w sierpniu 2006 r. Metr lokalu miał kosztować 4,5.

Techniczna wydawana przez Instytut Techniki Budowlanej.

Nasza czytelniczka podnosi też, że deweloper nie przedstawił jej inwentaryzacji powykonawczej, m.in. instalacji elektrycznej, gazowej czy hydraulicznej.

Przedstawicielka dewelopera informuje, że po sprawdzeniu instalacji gazowej sporządzany jest protokół szczelności, w którym ujęte są wszystkie lokale. – Klienci nie otrzymują tego dokumentu indywidualnie. Sami muszą zawierać umowy z gazownią na odbiór paliwa – mówi Agnieszka Klebańska.

Akt przed odbiorem

Mimo że deweloper nie przekazał naszej czytelniczce lokalu,.

SToMaG Co. unlimited

I miał obowiązek bydlaka zaczipować i zarejestrować na Mariana. Marian nie mógł odmowić, bo przesyłka była specjalna, sygnowana i do tego priorytetowa. Gdyby odmówił, straciłby życie. Co prawda tylko jedno, ale zawsze. W pewnym wieku każdego życia szkoda. A sygnaturę mógł poznać dopiero po potwierdzeniu odbioru. Potem miał oczywiście prawo sporządzić protokół, ale był to już protokół na jego problem. Kurier mógł tylko potwierdzić, że faktycznie buldożer trochę niedojrzały, ale teraz tak wysyłali, żeby w transporcie dojrzewały.

- Jeszcze narzeka - odszczekął się kurier. - Niejeden marzy o takim.